REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty rozwiąże problemy aptek szpitalnych?

20 lutego 2019 14:48

Wprowadzenie regulacji określających minimalną normę zatrudnienia farmaceutów w ramach zakładów leczniczych podmiotów wykonujących działalność leczniczą – taki zapis znalazł się w projekcie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Ministerstwo Zdrowia rozważa takie rozwiązanie…

Ministerstwo zdrowia dostrzegło w projekcie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty rozwiązanie problemów aptek szpitalnych, wykazanych w raporcie NIK (fot. Shutterstock)
Ministerstwo zdrowia dostrzegło w projekcie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty rozwiązanie problemów aptek szpitalnych, wykazanych w raporcie NIK (fot. Shutterstock)

Na początku kwietnia 2018 roku do Ministra Zdrowia wpłynęła interpelacja posła Grzegorza Furgo w sprawie funkcjonowania aptek i działów farmacji w szpitalach. Była ona pokłosiem raportu Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła jak funkcjonują apteki oraz działy farmacji zlokalizowane w szpitalach. Raportu, który oceniał negatywnie wywiązywanie się placówek leczniczych ze swoich obowiązków. NIK pisał o zaniedbaniach, które w skrajnych przypadkach mogły zagrażać nawet zdrowiu i życiu pacjentów (czytaj więcej: NIK: Farmaceuci w szpitalach niewłaściwie postępowali z lekami wycofanymi z obrotu).

Kontrola NIK wykazała przypadki niewłaściwego przechowywania leków na oddziałach. Kontrolerzy stwierdzili m.in. przechowywanie medykamentu o nieustalonym pochodzeniu wraz z lekami przeznaczonymi do użycia. Stwierdzono też brak oznaczenia daty otwarcia fiolki leku i uszkodzenie opakowania w sposób uniemożliwiający stwierdzenie czy nadaje się do podania pacjentowi. W jednym ze szpitali leki były przechowywane wraz z chemicznymi środkami do dezynfekcji. W innym zaś w lodówce do przetrzymywania leków cytostatycznych znajdował się artykuł spożywczy. Uwagi kontrolerów dotyczące przechowywania leków dotyczyły 54 proc. skontrolowanych szpitali.

REKLAMA

Ministerstwo podpowiada po 10 miesiącach…

Mimo, że interpelacja trafiła do Ministra Zdrowia na początku kwietnia 2018, dopiero kilka dni temu udzielono na nią odpowiedzi. A jej autorem jest wiceminister Maciej Miłkowski – od niedawna odpowiedzialny na Departament Polityki Lekowej i Farmacji.

REKLAMA

Zapewnił on, że Ministerstwo Zdrowia obecnie prowadzi prace koncepcyjne, które mają na celu przeanalizowanie problematyki opisanej w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Ich założeniem jest ustalenie, które z opisanych przez NIK naruszeń wymagają ingerencji legislacyjnej, i jaki ew. będzie jej zakres. Przedmiotem analiz jest również to, w których przypadkach możliwe jest szybsze, tj. nie wymagające zmiany w przepisach prawa, wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. W sytuacji, w której wykonanie zaleceń NIK będzie wymagało działań legislacyjnych, zostaną przygotowane projekty stosownych nowelizacji.

– Pierwszym z rozwiązań przygotowanych w Ministerstwie Zdrowia jest projekt doprecyzowujący przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w zakresie dotyczącym funkcjonowania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. W szczególności, proponuje się w tym projekcie wprowadzenie regulacji określających minimalną normę zatrudnienia farmaceutów w ramach zakładów leczniczych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przedmiotowa zmiana została przewidziana w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty, przygotowywanym we współpracy ze środowiskami akademickimi, przedstawicielami szpitali oraz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz przedstawicielami samorządu aptekarskiego – pisze Maciej Miłkowski.

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty rozwiązuje więcej problemów

Przypomnijmy, że w miniony poniedziałek na ręce Macieja Miłkowskiego złożono petycję z apelem o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty. Dokument poparło ponad 2300 osób, w tym farmaceuci, technicy farmaceutyczni i studenci farmacji. Celem petycji jest przekonanie resortu zdrowia o potrzebnie wprowadzenie projektu Ustawy o Zawodzie Farmaceuty na kolejny etap procesu legislacyjnego i oddanie go do konsultacji publicznych (czytaj więcej: Petycja w sprawie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty trafiła do Ministerstwa Zdrowia).

Jednocześnie apel o minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach i działach farmacji szpitalnej wystosowały już w maju 2018 roku Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (oddział Kraków) oraz prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. W specjalnym liście do ówczesnego konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji szpitalnej, wskazywały na konieczność wprowadzenia tego typu regulacji (czytaj więcej: Apel o minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach i działach farmacji szpitalnej).

REKLAMA

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta wystawi pacjentowi receptę na leki refundowane Farmaceuta wystawi pacjentowi receptę na leki refundowane

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Znajduje się w nim w...

PharmaNET o nowej kadencji Sejmu i ustawie o zawodzie farmaceuty PharmaNET o nowej kadencji Sejmu i ustawie o zawodzie farmaceuty

12 listopada rozpoczęła się IX kadencja Sejmu RP. Najprawdopodobniej parlamentarzyści zajmą się w ni...

Samorząd aptekarski chce demaskować “czarne owce” wśród farmaceutów… Samorząd aptekarski chce demaskować “czarne owce” wśród farmaceutów…

Zapisy w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty, dotyczące opiniowania kandydatów na kierowników apt...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz