REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Uwaga na billboardy – nazwa apteki nie może zachęcać pacjentów do zakupu leków

28 marca 2019 08:20

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w wyroku, że eksponowanie na billboardzie informacji o cenach hurtowych apteki jest niedozwoloną reklamą apteki. Nawet jeśli mieści się to w nazwie placówki.

Mali aptekarze wskazują też, że sieci łamią przepisy, które mówią o zakazie reklamowania się (fot. Shutterstock).
Nazwa, pod którą prowadzona jest apteka, nie może stanowić swoistego rodzaju pretekstu do naruszania zakazu prowadzenia reklamy działalności apteki (fot. Shutterstock)

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stwierdził naruszenie przez spółkę farmaceutyczną zakazu, o którym mowa w art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, i nałożył na nią karę w wysokości 20 000 zł. Chodziło o to, że spółka umieściła na billboardach reklamę o niedozwolonej treści: „Apteka X. Ceny Hurtowe” (czytaj więcej: Walka z reklamą aptek przynosi efekty?).

Niedozwolona reklama apteki

Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Wyjaśnił, że treść wywieszonych banerów była niedozwoloną reklamą. Informowała potencjalnych pacjentów, że mogą w tej aptece dokonać zakupów w niższych, hurtowych cenach. A celem takiego działania nie jest tylko informowanie o adresie apteki, ale zachęcanie do zakupu leków. Ponadto, wyeksponowane hasło zawarte na bilbordach posiadało duże, jaskrawe rozmiary.

REKLAMA

GIF podkreślił, też że napis „Apteka X. Ceny Hurtowe” wykracza poza dopuszczalne przez prawo informowanie o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Spółka poskarżyła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze podniosła, że jej działanie polegało jedynie na poinformowaniu o nazwie i lokalizacji apteki przez wywieszenie stosownej informacji na banerach. Nie jest to niedozwolona reklama apteki (czytaj więcej: Duża reklama, duża kara. Apteka zapłaci 20 000 zł…).

REKLAMA

Sądy przeciwko spółce

Sąd podzielił jednak stanowisko inspekcji farmaceutycznej. Uznał, że spółka poprzez posługiwanie się banerem „Apteka X. Ceny Hurtowe” wykraczała poza funkcję informacyjną, co ewidentnie stanowiło formę przekazu reklamowego. WSA podkreślił przy tym, że za reklamę działalności apteki należy uznać każde działanie skierowane do publicznej wiadomości, niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeżeli jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych w danej aptece.

W odpowiedzi spółka złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (czytaj więcej: NSA: Karta stałego klienta apteki to niedozwolona reklama). Jednak NSA nie zgodził się z nią. Jego zdaniem analiza treści oraz formy grafiki bilbordów jednoznacznie przekonywała o tym, że nad warstwą informacyjną odnoszącą się do lokalizacji apteki dominował element o treści „ceny hurtowe”. To zaś stanowiło niedozwoloną reklamę działalności apteki. Sama informacja odnośnie lokalizacji apteki stanowiła zaledwie przysłowiowe „tło” dla zasadniczego przekazu umieszczonego na bilbordach dotyczącego hurtowych cen.

Nazwa apteki nie upoważnia do reklamy

NSA dodał, że fakt zarejestrowania apteki pod nazwą „Apteka X. Ceny […]” nie miał decydującego znaczenia dla oceny zachowania spółki, gdyż istota rzeczy nie dotyczyła tego, pod jaką nazwą działa apteka. Chodziło to, czy spółka prowadzi niedozwoloną reklamę działalności apteki i w jaki sposób ją eksponuje.

Na marginesie, dodał jednak, że nazwa, pod którą prowadzona jest apteka, nie może stanowić swoistego rodzaju pretekstu do naruszania zakazu prowadzenia reklamy działalności apteki. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nazwa ta jest eksponowana w sposób właściwy dla przekazu reklamowego oraz celu, któremu ma służyć.

REKLAMA

Źródło: IK/serwisy.gazeta.prawna.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A co z hasłami : Dzień ze zniżką dla seniora, " Seniorzy 20% taniej" Sieciówki z Łodzi

Powiązane artykuły

„Black friday” w aptece to zabroniona reklama? Właściciel zapłaci karę… „Black friday” w aptece to zabroniona reklama? Właściciel zapłaci karę…

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na aptekę karę w wysokości 1 000 zł, za wys...

Miała oceniać wykroczenia farmaceutów, a sama stanęła przed sądem… Miała oceniać wykroczenia farmaceutów, a sama stanęła przed sądem…

Karę upomnienia nałożył Naczelny Sąd Aptekarski na farmaceutkę pełniącą funkcję zastępcy Okręgowego ...

Caritas zapłaci 10 000 zł kary za reklamę apteki z kościelnych ambon… Caritas zapłaci 10 000 zł kary za reklamę apteki z kościelnych ambon…

We wrześniu 2018 roku do naszej redakcji wpłynęły listy od farmaceutów z okolic Gniezna, którzy skar...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz