REKLAMA
śr. 23 sierpnia 2023, 08:01

Od 18 sierpnia obowiązują nowe zasady realizacji recept? NIA wyjaśnia…

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że duża nowelizacja ustawy refundacyjnej jeszcze nie weszła w życie. A to oznacza, że recepty roczne należy nadal realizować na dotychczasowych zasadach. W mediach społecznościowych pojawiają się na ten temat sprzeczne informacje…

Podpowiadamy jak wycenić lek recepturowy po zmianach, które obowiązują od 1 stycznia (fot. Shutterstock)
Choć w ustawie wskazano 18 sierpnia 2023 r. jako termin wejścia w życie pewnej zmiany w aptece, NIA dementuje te informacje (fot. Shutterstock)

W minionym tygodniu Sejm przyjął szereg ustaw, wśród których znalazła się duża nowelizacja ustawy refundacyjnej (DNUR). Wprowadza ona między innymi zmiany w aptekach, w tym nowe zasady realizacji recept rocznych. Fakt przyjęcia uchwały przez Sejm wywołał zamieszanie w szeregach pracowników aptek. A wszystko przez informację, że jeden z zapisów dotyczący realizacji recept, ma obowiązywać od 18 sierpnia 2023 r.

A konkretnie chodzi o art. 2 pkt 12 lit. c DNUR. Wprowadza on zmianę w art. 96a ust. 7a pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne, czyli w przepisach dotyczących maksymalnej ilości leku, którą pracownik apteki może jednorazowo wydać pacjentowi. Obecnie przepis mówi, że „jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania”.

W jego nowej wersji „pacjent od dnia realizacji recepty może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania”.

Dlaczego pracownicy aptek w mediach społecznościowych uznali, że przepis ten zaczyna obowiązywać od 18 sierpnia? Bo taka właśnie data została podana w przepisach przejściowych DNUR. W art. 23 nowelizacji można znaleźć informację, że „art. 2 pkt 12 lit. c, który wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 18 sierpnia 2023 r.”.

Ustawa jeszcze nie weszła w życie

Przypomnijmy, że duża nowelizacja ustawy refundacyjnej została w minionym tygodniu przyjęta przez Sejm. Nie oznacza to jednak, że weszła ona w życie. Zgodnie z przebiegiem procesu legislacyjnego, ustawa trafi teraz do Prezydenta, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku podpisania ustawy przez Prezydenta, kolejnym etapem jest jej publikacja w Dzienniku Ustaw. Dopiero od tego momentu liczony jest bieg wchodzenia w życie jej konkretnych zapisów. Żaden z nich nie może obowiązywać wcześniej.

To wszystko oznacza, że zmiany, które dotyczą realizacji recept, jeszcze nie obowiązują. Komunikat w tej sprawie wydała też Naczelna Izba Aptekarska. Informuje ona, że:

Do dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (DNUR – przyp. red.), przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17.08.2023 r., czyli do dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy zmieniającej, w zakresie nowelizacji dotyczącej art. 96a ust. 7a pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne (art. 23 pkt 1 ustawy zmieniającej), produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne wydaje się na zasadach obowiązujących dotychczas.

Mogą być realizowane na zasadach dotychczasowych

Warto też zwrócić uwagę na art. 16 dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, który zawiera bardzo istotne zapisy dotyczące recept i ich realizacji. Wskazano bowiem w nim co dzieje się z receptami wystawionymi przed wejściem w życie ustawy. Z przepisu tego wynika, że:

Recepty wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) na lek, na podstawie art. 43b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4,

2) na produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny w liczbie wynikającej z art. 96a ust. 3 albo 5 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym,

3) na produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, w ilości określonej w art. 96a ust. 2 albo 4 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym

– zachowują ważność i mogą być realizowane na zasadach dotychczasowych.

Oznacza to, że wszystkie recepty wystawione, przed wejściem w życie DNUR, można realizować na dotychczasowych zasadach. Jakkolwiek określenie „mogą być realizowane” może budzić zastrzeżenia interpretacyjne, bo dopuszcza fakultatywność stosowania starych przepisów, a nie obowiązek…

„Z mocą od dnia 18 sierpnia 2023 r.”

W tej sytuacji oczywiście rodzi się pytanie, skąd w ustawie data 18 sierpnia 2023 r., jako moment mocy obowiązywania wspomnianego przepisu? Przypomnijmy, że zapis ten brzmi następująco:

Art. 2 pkt 12 lit. c, który wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 18 sierpnia 2023 r.

Wszystko wskazuje, że zapis ten to pozostałość po wcześniejszych wersjach projektu DNUR, gdy jeszcze zakładano, że ustawa wejdzie w życie na początku sierpnia. Dlaczego jednak wskazano akurat 18 sierpnia, a nie 19 lub 20? Zwróciliśmy się z pytaniem o sens ten zapisu do Ministerstwa Zdrowia. Do momentu publikacji jednak nie nadeszła odpowiedź. Zostania ona opublikowana na mgr.farm, niezwłocznie po tym jak ją otrzymamy z resortu zdrowia.

Kolejne zmiany w późniejszych terminach

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej zawiera także inne zmiany dotyczące realizacji recept, których wejście w życie zostało odroczone w czasie. Mowa tutaj o art. 96a ust. 7aa i ust. 7ab ustawy Prawo farmaceutyczne. To nowe przepisy, które wprowadzają dość kontrowersyjne rozwiązania i mechanizmy realizacji recept.

Obliczanie „3/4 okresu” – od 1 listopada 2023 r.

Pierwszy z wymienionych przepisów (art. 96a ust. 7aa) budzi obecnie największe emocje wśród pracowników aptek. To nowe przepisy, wprowadzające mechanizm „3/4”. Pierwszy z przepisów mówi, że:

W przypadku gdy na recepcie, o której mowa w ust. 7a pkt 2, przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120- dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę.

Zgodnie z z DNUR art. 96a ust. 7aa zacznie obowiązywać od 1 listopada 2023 r. Wtedy bowiem w życie wchodzi większość zapisów DNUR. Oznacza to, że pracownicy aptek dopiero od tego momentu zaczną stosować go, realizując recepty pacjentów.

Systemowy kalkulator – od 1 marca 2024 r.

Z kolei drugi ze wspomnianych przepisów dotyczy systemowego rozwiązania, które zautomatyzuje proces wyliczania ilości leku, jaki należy wydać pacjentowi. Mówi on:

Obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa, za wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.”

Co istotne przepis ten wejdzie w życie dopiero 1 marca 2024 roku. Oznacza to też, że do tego czasu (od 1 listopada 2023 r). pracownicy aptek będą musieli samodzielnie dokonywać wspomnianych wyliczeń. Teoretycznie po 1 marca 2024 r. to zadanie przejmie za nich system P1.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ręce opadają, takich mamy "geniuszy" w ministerstwie zdrowia (i nie tylko zdrowia). Jak nie afera z ujawnianiem danych wrażliwych, to kolejny głupowaty pomysł na "oszczędności". Kolejne nowelizacje okazują się zwykłymi prawnymi bublami i jednocześnie metodą na łatwiejsze ściąganie kar za błędne wyliczenia ilości wydawanych leków. A czasu do pełnej automatyzacji obliczeń zapobiegających pomyłkom jakoś sporo (sprytne, prawda?). Brakuje pieniążków w budżecie, no to srrru, po kieszeniach aptekarzy, którzy zamiast skupić się na ważniejszych czynnościach muszą teraz pocić się nad kalkulatorem do 1.marca 2024. Wincyj 800+ oraz 13-tek i 14-tek!!! Pieniążki wszak się znajdą, jak nie tu, to tam!