REKLAMA
pt. 26 czerwca 2020, 08:02

VIDEO: Co Senat zdecydował w sprawie dyżurów aptek?

Wczoraj odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W jej trakcie rozpatrywano m.in. petycję Związku Powiatów Polskich dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu uregulowania zasad rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Komisja opowiedziała się za zawieszeniem na trzy miesiące prac nad petycją (fot. Michał Józefaciuk - Kancelaria Senatu)
Komisja opowiedziała się za zawieszeniem na trzy miesiące prac nad petycją (fot. Michał Józefaciuk - Kancelaria Senatu)

Wczoraj w Senacie miała miejsce długa dyskusja dotycząca dyżurów aptek. Senatorowie rozpatrywali petycję, jaką w tej sprawie złożył Związek Powiatów Polskich. Znalazła się w niej konkretna propozycja nowelizacji dwóch ustaw: z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jej autorzy wnosili o ustawowe uregulowanie zasad czasu pracy aptek ogólnodostępnych, z uwzględnieniem wynagradzania ich za pełnienie dyżurów (czytaj więcej: Senat rozpatrzy petycję ZPP w sprawie dyżurów aptek).

Senatorowie byli wyraźnie podzieleni w opiniach dotyczących potrzeby uregulowania kwestii dyżurów aptek. Część z nich twierdziła, że kwestia ta jest wystarczająco opisana w przepisach, które są elastyczne i pozwalają na dostosowanie harmonogramu prac aptek do potrzeb mieszkańców. Inny wskazywali konkretne sytuacji, gdzie jednak obecne rozwiązania nie zdały egzaminu. Senator Bogdan Borusewicz nawiązywał między innymi do sytuacji z Sopotu, gdzie władze mają problem z zapewnieniem apteki działającej w nocy, gdyż aptekarze odmawiają pełnienia dyżurów (czytaj również: Prezydent Sopotu o aptekarzach: Jak można tylko myśleć o sobie? Gdzie są pacjenci?).

Kilkoro senatorów wskazywało też, że sytuacja na rynku aptecznym wymaga szerszych zmian i reform, które poprawią rentowność aptek. Problemy z dyżurami to bowiem tylko fragment całego obrazu. Stąd senatorowie wnioskowali o bardziej kompleksowe podejście do tematu w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Ostatecznie Komisja opowiedziała się za zawieszeniem na trzy miesiące prac nad petycją. Senatorowie zwrócą się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Z informacji przekazanych przez przedstawiciela resortu zdrowia oraz przedstawiciela Związku Powiatów Polskich wynikało bowiem, że w trwają obecnie prace prowadzące do częściowego rozwiązania problemów poruszonych w petycji (czytaj więcej: Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów aptek, który trafił do Ministerstwa Zdrowia).

Retransmisja dyskusji…

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji dyskusji dotyczącej petycji w sprawie dyżurów aptek, która została umieszczona poniżej. Naczelną Izbę Aptekarską reprezentował podczas posiedzenie radca prawny, Krzysztof Baka.Źródło: ŁW/Senat

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]