REKLAMA
pt. 9 grudnia 2022, 09:34

W oczekiwaniu na kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów…

Kursy kwalifikacyjne to możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień, którą od niedawna mogą cieszyć się farmaceuci – a przynajmniej na papierze. Dlaczego żaden z kursów, ujętych w niedawno opublikowanym rozporządzeniu, jeszcze nie ruszył? Przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać w dezaktualizacji oraz błędach, które aktualnie znajdują się w treści obowiązujących aktów prawnych.

Wszystko wskazuje na to, że za kurs kwalifikacyjny farmaceuci będą musieli zapłacić z własnej kieszeni.
Wszystko wskazuje na to, że za kurs kwalifikacyjny farmaceuci będą musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Ponad dwa miesiące temu, a dokładnie 20 września, weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. To akt wykonawczy do Ustawy o zawodzie farmaceuty. Na mocy tego rozporządzenia ma powstać program kursów, które umożliwią farmaceutom podniesienie swoich kwalifikacji i zwiększenie uprawnień w ramach wykonywanego zawodu. W proces przygotowania takiego programu szczególnie zaangażowane jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Dlatego Łukasz Waligórski zapytał Dyrektora CMKP o postępy w pracach nad programem oraz szacowanych terminach organizacji kursów kwalifikacyjnych (czytaj również: Wkrótce ruszą kursy dla farmaceutów ze szczepień przeciw COVID-19).

Kursy kwalifikacyjne w pigułce

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert podczas programu „Kwadrans z farmacją” powiedział, że program kursów jest w trakcie opracowywania przez powołany do tego zespół, jednak nie wiadomo, czy zostanie wprowadzony w pierwotnej formie. Ma to związek ze zmianami legislacyjnymi w Ustawie o zawodzie farmaceuty, obejmującymi czas trwania kursu. Dlatego na ten moment trudno ocenić, kiedy takie kursy kwalifikacyjne będzie można odbyć.

W ustawie powiedziano, jakie to mają być kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów. Wymieniono trzy i jeszcze podano, jak długi ma być czas tych kursów – 2 miesiące. Ministerstwo – pod wpływem sugestii ze strony środowiska farmaceutycznego, jak i naszych – doszło do wniosku, że rzeczywiście skoro można było nauczyć szczepień w ciągu dosłownie dwóch dni nauki czy trzech, to dlaczego mamy to teraz robić przez dwa miesiące, skoro udowodniono na 9000 przypadków, że można to zrobić w krótszym czasie. Taka zmiana jest zaplanowana, lecz proces legislacyjny musi trochę potrwać – zapowiedział Dyrektor CMKP.  

Za przygotowanie programu kursów kwalifikacyjnych od strony merytorycznej odpowiada zespół, w skład którego wchodzą m.in. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Konsultant krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej, Konsultant krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej, Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii. Program ten zostanie przedstawiony CMKP do akceptacji, a następnie przedstawiony Ministrowi Zdrowia do podpisu (czytaj również: Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów. Na jakim etapie są prace?).

Wszystko wskazuje na to, że za kurs kwalifikacyjny farmaceuci będą musieli zapłacić z własnej kieszeni. Zdaniem Dyrektora CMKP kursy kwalifikacyjne mogłyby odbywać się na ostatnim roku studiów farmaceutycznych, jednak póki co nie jest to planowane.Rozporządzenie też do poprawy

Zgodnie z aktualną wersją Rozporządzenia kursy mają przygotowywać do badania kwalifikacyjnego i szczepienia przeciwko SARS-CoV-2, natomiast w przypadku grypy w akcie prawnym widnieje tylko zapis, mówiący o badaniu, nie o szczepieniu. Rodzi to nierówność, ponieważ farmaceuci, którzy wcześniej ukończyli stosowne szkolenie, mogli wykonywać zarówno badania, jak i szczepienia.

Gość „Kwadransa z farmacją” skomentował tę sytuację, stwierdzając, że problem ten zaistniał, ponieważ w czasie, kiedy były przygotowywane przepisy prawne, osobno rozpatrywano kwestię kwalifikacji i szczepienia przeciw grypie. Według najnowszych informacji Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad uregulowaniem również i tej kwestii.

Jak to z tymi specjalizacjami?

Spośród wszystkich specjalizacji dostępnych dla farmaceutów przez CMKP w środowisku farmaceutycznym najczęściej mówi się o farmacji aptecznej, jednak w dość negatywny sposób. Według wielu farmaceutów jest to propozycja skierowana tylko do pasjonatów zainteresowanych swoich indywidualnym rozwojem, jednak nie mająca odzwierciedlenia w rozwoju kariery zawodowej. Jak rzeczywiście wygląda popularność specjalizacji w naszym kraju? (czytaj więcej: Farmaceuta szpitalny ze specjalizacją nie zarobi więcej? NRA sygnalizuje problem…).

Dziedzin specjalizacyjnych dla farmaceutów jest 9. Na pierwszym miejscu znajduje się farmacja apteczna, na którą zapisało się 350 osób z 750 wszystkich kandydatów na specjalizacje. Na drugiej pozycji uplasowała się farmacja szpitalna z liczbą 177 farmaceutów. Pozostałe osoby specjalizowały się w jednej z 6 pozostałych dziedzin – tych, które posiadają miejsca akredytowane do prowadzenia specjalizacji. Niestety 3 specjalizacje z listy CMKP nie posiadają takich miejsc, dlatego nie są one prowadzone.

Żeby zdobywać odpowiedni status specjalisty w każdej z tych 9 dziedzin, trzeba mieć miejsca akredytowane do prowadzenia specjalizacji. Chcę przypomnieć ze smutkiem, że dla trzech specjalizacji nie ma ani jednego takiego miejsca. Ja się zastanawiam, czy nikt w Polsce tego nie umie robić, czy nikt nie chce tego robić. Ja mogę oczywiście apelować, żeby takie miejsca zostały stworzone, ale nawet minister nie może nakazać nikomu, żeby takie miejsca otworzył – wyjaśnił gość „Kwadransa z farmacją”.  

©MGR.FARM

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]