REKLAMA
Magazyn mgr.farm

W przyszłym tygodniu rozstrzygną się losy ustawy o zawodzie farmaceuty

pt. 4 grudnia 2020, 08:02

Na 8 grudnia zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, która rozpatrzy uchwałę Senatu dotyczącą ustawy o zawodzie farmaceuty. Bardzo możliwe, że jeszcze w tym samym tygodniu ustawa trafi pod głosowanie Sejmu.

"Ten projekt tak naprawdę kończy pewną niesprawiedliwość" - mówił poseł Krzysztof Śmiszek (fot. Shutterstock)
W przyszłym tygodniu posłowie zdecydują, które poprawki zostawić, a które usunąć z ustawy (fot. Shuttertock)

Procedowanie ustawy o zawodzie farmaceuty wchodzi w ostatnią fazę. Po tym jak w ubiegłym tygodniu Senat przyjął ją z kilkunastoma poprawkami, teraz rozpatrzy ją ponownie Sejm. Na wtorek zaplanowano posiedzenie Komisji Zdrowia, która zapozna się z uchwałą Senatu dotyczącą ustawy. Przede wszystkim jednak posłowie wyrażą swoją opinię o poprawkach, które do ustawy wprowadzili senatorowie. A te budzą kontrowersje…

8 grudnia Komisja Zdrowia zajmie się ustawą o zawodzie farmaceuty

REKLAMA

Jakie poprawki budzą największe kontrowersje?

Przypomnijmy, że senatorowie niemal jednomyślnie senatorowie zagłosowali za przyjęciem ustawy o zawodzie farmaceuty ze zgłoszonymi poprawkami (95 za, 1 przeciw, 3 wstrzymało się). Senat przyjął też 14 poprawek. Oprócz poprawek redakcyjnych – zgłoszonych przez biuro legislacyjne – senatorowie wprowadzili do ustawy też zmiany merytoryczne. Część z nich dotyczy rozszerzenia kompetencji farmaceutów i zakresu opieki farmaceutycznej. Inne z kolei ograniczają uprawnienia pracowników aptek lub łagodzą sankcje za naruszenie ich niezależności oraz samodzielności (czytaj również: Senat za ustawą o zawodzie farmaceuty… z kontrowersyjnymi poprawkami).

REKLAMA

W przyszłym tygodniu posłowie zdecydują, które poprawki zostawić, a które usunąć z ustawy. A dotyczą one:

  • Umożliwienia szczepień w aptekach przez farmaceutów

Poprawka wprowadza uprawnienie farmaceutów do przeprowadzania szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

  • Obowiązek ubezpieczenia OC dla farmaceutów

Zgodnie z treścią poprawki aptekarz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielenia. Obowiązek ten nie dotyczy aptekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za czynności wykonywane w ramach stosunku pracy w przypadku gdy pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia, której zakres obejmuje wspomniane szkody.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę i zakres świadczeń udzielanych w ramach opieki farmaceutycznej oraz usług farmaceutycznych.

REKLAMA
  • Kształcenie podyplomowe z opieki farmaceutycznej

Na mocy poprawki programy kształcenia podyplomowego będą uwzględniać zakres kompetencji przyznanych farmaceucie na podstawie art. 4 ust. 2, w szczególności zakres kompetencji farmaceuty w ramach udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej.

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji studiów podyplomowych przez jednostki realizujące kształcenie podyplomowe farmaceutów, zapewniając farmaceutom wykonującym zawód możliwości zdobycia i aktualizacji wiedzy oraz umiejętności w zakresie udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej oraz uwzględniając potrzeby pacjentów.

  • Odebranie uprawnienia do odmowy wydania leków i wyrobów służących do antykoncepcji

Poprawka ogranicza uprawnienia farmaceutów i techników farmaceutycznych dotyczące odmowy wydania z apteki produktu leczniczego lub wyrobu medycznego stosowanych w antykoncepcji. Motywacją dla jej przyjęcia, było uniemożliwienie stosowania przez pracowników aptek tzw. klauzuli sumienia. W praktyce poprawka uniemożliwia odmowę wydania wspomnianych produktów także ze względów merytorycznych lub formalnych (czytaj również: Senat chce zmusić farmaceutów do postępowania niezgodnie z sumieniem).

  • Możliwość cofnięcia zezwolenia za „uporczywe naruszenie niezależności farmaceuty

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych poprawek. Dookreśla ona, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny ma możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenia apteki przedsiębiorcy, który “uporczywie” narusza niezależność farmaceuty. Senat przyjmując tę poprawkę, odrzucił automatycznie alternatywną, która zakładała wprowadzenie słowa “rażąco” (czytaj więcej: „Uporczywie” czy „rażąco”? Poranna dyskusja w senacie o ustawie o zawodzie farmaceuty).

  • Usunięcie uchybień przed unieruchomieniem placówki

Poprawka łagodzi sankcję za uniemożliwianie kierownikowi apteki, punktu aptecznego czy hurtowni farmaceutycznej, realizowanie jego zadań zawodowych. Zamiast natychmiastowego unieruchomienia takiej placówki, wojewódzki inspektor farmaceutyczny najpierw nakaże usunięcie stwierdzonych uchybień. Dopiero w przypadku niezrealizowania tej dyspozycji, placówka zostanie unieruchomiona (czytaj również: Przedsiębiorcy proponują kompromis w kwestii niezależności farmaceuty).

Co dalej z ustawą?

Tylko ostatnia z poprawek uzyskała w Senacie poparcie klubu PiS. Tak więc można spodziewać się, że brak poparcia dla pozostałych poprawek merytorycznych znajdzie również odzwierciedlenie w pracach sejmowej Komisji Zdrowia i późniejszym głosowaniu posłów podczas posiedzenia plenarnego.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 9 i 10 grudnia. W jego porządku nie znalazło się na razie rozpatrzenie ustawy o zawodzie farmaceuty, jednak temat znajduje się na „liście uzupełniającej”. Bardzo więc możliwe, że do końca przyszłego tygodnia rozstrzygną się losy ustawy o zawodzie farmaceuty. Jeśli posłowie ją przyjmą, trafi ostatecznie na biurko Prezydenta. Ten będzie mógł ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]