REKLAMA
Magazyn mgr.farm

WAŻNE: Ministerstwo o karach dla aptek za błędne raportowanie do ZSMOPL

1 kwietnia 2019 23:07

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wystosował pismo do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w którym prosi o łagodniejsze traktowanie aptek, które mają problemy z raportowaniem do ZSMOPL. Prawo farmaceutyczne przewiduje za to kary finansowe do 50 000 zł. Janusz Cieszyński proponuje, by Inspekcja Farmaceutyczna poprzestawała na pouczeniu…

Decyzja o powołaniu zespołu spotkała się z uznaniem ze strony samorządu aptekarskiego (fot. MGR.FARM)
Resort zdrowia przyznaje, że przygotowanie bezbłędnego raportu do ZSMOPL stanowi poważne wyzwanie organizacyjne oraz technologiczne (fot. MGR.FARM)

Od 1 kwietnia wszystkie polskie apteki mają obowiązek raportowania do ZSMOPL przez apteki ich stanów magazynowych. Niestety system już od początku nie działa prawidłowo. Jeden z problemów polega na trudnościach z przekazywaniem w raportach numerów serii dla produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W rezultacie Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wprowadzenie stanu przejściowego do 30 kwietnia. Przez ten okres apteki nie muszą przesyłać do ZSMOPL numerów serii wspomnianych preparatów (czytaj więcej: WAŻNE! Pierwsze problemy ze ZSMOPL. Do końca kwietnia stan przejściowy…).

Problemów jednak z prawidłowym raportowaniem do ZSMOPL jest znacznie więcej i farmaceuci sygnalizują je w dyskusjach na portalach branżowych. Ich obawy są uzasadnione, bowiem za niedopełnienie obowiązku raportowania przewidziano sankcje finansowe, o których mówi art. 127c. ust 1, 2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne. Wynika z nich, że podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa art. 95 ust. 1b podlega karze pieniężnej, którą wymierza się w wysokości do 50 000 zł, uwzględniając okoliczności, zakres oraz uprzednie naruszenia przepisów ustawy (czytaj więcej: To jednak nie żart! ZSMOPL rusza 1 kwietnia. Będzie paraliż aptek?).

REKLAMA

Wiceminister zdrowia prosi o łagodne traktowanie aptek

W rezultacie 1 kwietnia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął list wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego. Prosi on w nim, by zamiast nakładania kar administracyjnych, inspekcja poprzestała na pouczaniu aptek, jeśli waga naruszenia jest znikoma. Jednocześnie przedstawiciel resortu zdrowia przyznaje, że bezbłędne raportowanie do ZSMOPL na tym etapie „stanowi poważne wyzwanie organizacyjne oraz technologiczne”.

REKLAMA

– Celem wdrożenia ZSMOPL jest udostępnienie Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej narzędzia informatycznego, które przede wszystkim pozwoli lepiej walczyć ze zjawiskiem nielegalnego wywozu leków. Wymaga to zebrania szerokiego zakresu informacji od kilkunastu tysięcy podmiotów, z których jedynie część skorzystała z możliwości próbnego przekazania danych do systemu przed wejściem w życie przepisów nakładających na nie ten obowiązek pod sankcją kary administracyjnej – czytamy w piśmie Janusza Cieszyńskiego.

W oparciu o swoje doświadczenia z wdrożeń realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zauważa też, że przygotowanie takiego zbioru w formie, która pozwoli na wypełnienie norm zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne, tj. niezawierających ani jednego błędu w bardzo dużym zestawie danych, stanowi poważne wyzwanie organizacyjne oraz technologiczne.

– Może być ono szczególnie istotne dla indywidualnych aptek, które nie zawsze mają możliwość szybkiego reagowania w takich sytuacjach – pisze Cieszyński.

Jednocześnie wiceminister zdrowia przyznaje, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu jego praktyczne wykorzystanie, biorąc pod uwagę konieczność zasilenia go danymi za dłuższy okres oraz konieczność uzyskania przez organy Inspekcji biegłości w posługiwaniu się nowym narzędziem, będzie zapewne znacznie mniejsze niż planowane docelowo.

REKLAMA

Pouczenie zamiast kary administracyjnej

– W związku z powyższym, proszę Pana Ministra o uwzględnienie powyższego i rozważenie czy w przypadku wszczęcia postępowania w związku z naruszeniem przepisów art. 78 ust. 1 pkt 6a i nieprzekazaniem przez podmioty wskazane w art. 127c ustawy Prawo farmaceutyczne do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych hurtowni farmaceutycznych, nie zachodzą przesłanki uzasadniające skorzystanie z art. 189f Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który umożliwia organowi administracji publicznej odstąpienie, w drodze decyzji, od nałożenia kary administracyjnej i poprzestania na pouczeniu jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa – pisze wiceminister zdrowia.

Źródło: ŁW/NIA

J.Cieszyński (2)
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

W końcu jakaś pozytywna i ludzka i normalna reakcja w tym całym zgiełku ;) Czyli jednak można :) Ale zaraz - to na razie prośba MZ do GIF, to jeszcze nic nie znaczy... ;)
Oby tylko ludzka reakcja nie okazała się primaaprilisowym psikusem :/
Przecież wiecie, że nad nami nie pracują ludzie tylko urzędnicy--więc cudów bym się nie spodziewała🤪
Niech ta rzędnicza reakcja nie bedzie aż tak urzędnicza :)
Karać dziadów i lać pasem - NRA bez wazeliny przy każdej okazji twierdziła, aptekarze są gotowi, aptekarze się cieszą, aptekarze chętnie uszczelnią system. To teraz niech uszczelniają i nie marudzą. Albo ktoś nie miał wyobraźni do czego doprowadzi cyfryzacja, albo wziął w łapę, albo miał obiecaną inną korzyść na zasadzie coś za coś i ugotował wszytskich. To są potężne pieniadze i polityka, a wy myślicie ze to przypadkowo tak wyszło, bo aptekarz to misionarz.
jak zwykle nic nie może być normalnie dziki kraj

Powiązane artykuły

Ważna informacja dla aptek. Dziś kończy się okres przejściowy… Ważna informacja dla aptek. Dziś kończy się okres przejściowy…

Dziś jest ostatni dzień, w którym apteki nie muszą umieszczać numerów serii w raportach przekazywany...

GIF o nowej funkcjonalności w ZSMOPL GIF o nowej funkcjonalności w ZSMOPL

Główny Inspektorat Farmaceutyczny informuje, że w ramach kolejnej aktualizacji Zintegrowanego System...

ZSMOPL: Pełne raportowanie leków roślinnych od 1 stycznia 2020 roku ZSMOPL: Pełne raportowanie leków roślinnych od 1 stycznia 2020 roku

Od 1 kwietnia 2019 roku wszystkie podmioty, które prowadzą obrót produktami leczniczymi, środkami sp...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz