REKLAMA
pt. 14 maja 2021, 12:33

WIF: apteka nie może przechowywać przeterminowanych leków

W trakcie kontroli w aptece prowadzonej jednoosobowo przez farmaceutę, WIF stwierdził w magazynie przeterminowane leki. Choć aptekarz przekonywał, że zostały one zdjęte z komputerowej ewidencji apteki, inspekcja uznała, że doszło w tej sytuacji do naruszenia przepisów. Aptece nie wolno bowiem przechowywać przeterminowanych leków. Powinny one zostać przekazane do utylizacji.

Samorząd lekarski podkreśla, że jest różnica między "teleporadą", a sprzedawaniem e-recept w internecie (fot. Shutterstock)
Zdaniem WIF aptekarz w tej konkretnej sytuacji, nie dopełnił obowiązku usunięcia z obrotu przeterminowanych leków (fot. Shutterstock)

Podczas kontroli planowej przeprowadzonej przez Wielkopolski WIF w jednej z aptek, stwierdzono obecność w izbie ekspedycyjnej i magazynie przeterminowanych leków. W sumie było to 6 różnych produktów leczniczych. Kontroler uznał to za naruszenie przepisów zawartych w art. 66 oraz art. 67 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, mówiących o zakazie prowadzenia obrotu przeterminowanymi lekami.

Wyjaśnienia farmaceuty…

W trakcie postępowania wyjaśnienia w sprawie składał właściciel apteki – prowadzący ją jednoosobowo farmaceuta. Przekonywał, że za wyjątkiem jednego leku (Clexane) wszystkie wymienione w protokole pokontrolnym preparaty, były zdjęte z ewidencji apteki. Tym samym nie było możliwości ich wydania pacjenta (czytaj również: Apteka sprzedawała przeterminowane leki. Kierowniczka dostała upomnienie…).

– Preparaty te bezzwłocznie zostały odseparowane od innych będących w ekspedycji lub magazynie. Nie stwierdzono, aby w aptece dokonywano obrotu preparatami przeterminowanymi. System komputerowy apteki jest tylko wsparciem dla bieżącej kontroli prowadzonej przeze mnie, aptekarza. Jej celem jest m.in. wydanie leku, który nie jest przeterminowanych – pisał farmaceuta.

Wskazywał on, że ostatnia sprzedaż leku Clexane była w jego aptece odnotowana w marcu 2019 roku.

– Oznacza to, że zwłaszcza w aptece 1-osobowej, takiej jak moja, kontrola rzadko wydawanych, a jednocześnie drogich preparatów, prowadzona jest w sposób ciągły, nieprzerwanie. Identycznie postępowałem, gdy apteki nie były skomputeryzowane. Podczas swojej pracy zawodowej nie zdarzyło mi się wydać preparatu przeterminowanego, co potwierdza prawidłowość nawyków naszej odpowiedzialnej pracy. Dodam, że pracuję w zawodzie od 1 grudnia 1988 roku – wskazał aptekarz.

Jednocześnie podkreślał, że podczas kontroli, jak i do chwili zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nawet nie sugerowano, że kiedykolwiek prowadził obrót przeterminowanymi lekami. Jego zdaniem pozostawienie wspomnianych leków w ekspedycji czy magazynie było niedopatrzeniem. Co do zasady bowiem, na początku każdego miesiąca zdejmuje przeterminowane preparaty z ewidencji komputerowej i fizycznie przenosi je do oddzielnego pojemnika (czytaj również: Przeterminowane leki – uwaga na ich utylizację! ).

Przechowywanie przeterminowanych leków to naruszenie?

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu w trakcie postępowania stwierdził jednak, że zgodnie z art. 65 ustawy Prawo farmaceutyczne obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie. Natomiast zgodnie z treścią art. 66 ustawy: „Produkty lecznicze mogą znajdować się w obrocie w ustalonym dla nich terminie ważności”.

– Z przepisu art. 66 ustawy Prawo farmaceutycznego jednoznacznie wynika zakaz zbywania, przechowywania i nabywania produktu leczniczego, którego termin ważności upłynął. Zapis tego artykułu ma zapewnić, aby w obrocie nie znajdowały się leki, którym upłynął termin ważności, a tym samym uchronić pacjenta przed użyciem przez niego przeterminowanego leku – wskazał WIF.

W ocenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, zakaz obrotu przeterminowanymi produktami leczniczymi dotyczy również ich przechowywania. Zatem w sytuacji gdy stwierdzone zostanie przeterminowanie leku, bezwzględnie należy go wyłączyć z obrotu i przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (czytaj również: Co z przeterminowanymi lekami w czasie epidemii? Apteki mają problem…).

Zdaniem WIF aptekarz w tej konkretnej sytuacji, nie dopełnił obowiązku usunięcia z obrotu przeterminowanych leków. Z zebranego materiału dowodowego wynikało bowiem, że leki po upływie terminu ważności nadal znajdowały się w izbie ekspedycyjnej i magazynie apteki. Słowa farmaceuty, że podczas kontroli niezwłocznie odseparował leki przeterminowane od pozostałych, świadczą o braku właściwego nadzoru kierownika apteki nad obrotem produktami leczniczymi.

Przeterminowany lek należy utylizować

WIF wskazał, że przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki określają zasady postępowania i sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej produktów leczniczych i wyrobów medycznych, którym upłynął termin ważności. Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że w przypadku stwierdzenia przeterminowania się leku, należy go przekazać do utylizacji (czytaj również: Utylizacja przez aptekę przeterminowanych leków i surowców farmaceutycznych).

– Zauważyć należy, że przepisy Prawa farmaceutycznego nie przewidują żadnych odstępstw od wymagań określonych w art. 66 i art. 67 ust. 1 tej ustawy, którym winien sprostać przedsiębiorca prowadzący aptekę – wskazał WIF.

W rezultacie Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień.

Co ciekawe nie jest to jedyna tego typu decyzja, jaką wydał WIF w Poznaniu w ostatnim czasie. 11 lutego 2021 r. podobnie brzmiącą decyzję Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał w stosunku do innej apteki. Tam w izbie ekspedycyjnej i magazynie znajdowało się jeszcze więcej przeterminowanych leków. Jej kierownik przekonywał, że został wprowadzony w błąd przez pracowników, którzy mieli zajmować się zdejmowaniem z magazynu przeterminowanych leków.

– W ocenie Organu wyjaśnienia pełnomocnika Strony informujące, że przed dniem wykonania kontroli pracownicy apteki byli zobligowani do dokonania weryfikacji czy „stany leków i produktów medycznych widoczne w systemie komputerowym zgadzają się ze stanem faktycznym w samej aptece, jednakże pracownicy apteki nie wykonali rzetelnie swojej pracy”, nie usprawiedliwiają fakty stwierdzenia w aptece podczas kontroli obecności przeterminowanych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Ponadto wyjaśnienia te potwierdzają brak właściwego nadzoru przez kierownika apteki nad obrotem produktami leczniczymi w przedmiotowej aptece – wskazał WIF.

Sygn. akt WIFKL.8521.4.1.2021 , WIFKL.8521.4.4.2020

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ciekawe, gdzie można się ubezpieczyć od ludzkiej głupoty?
A tymczasem w szpitalach na 2000 tys. łóżek nadal 1 farmaceuta czy ktoś to kontroluje?????
U nas też się czasem zdarza znaleźć coś po terminie. Efekt dokładania na półki a nie zerkania na daty ważności.
Specjalnie się tego nie robi, ale tak to jest. Co kilka miesięcy się znajdzie to 1 opakowanie i oczywiście ląduje ono do utylizacji. Wydać, a znaleźć na magazynie coś - to już inna sprawa.
Tylko tu się czepiają że leki były zdjęte ze stanu a i tak leżały w aptece. No może gość po prostu sobie zostawił na własny użytek coś ;)