REKLAMA
pt. 13 marca 2020, 08:02

Wojewodowie nakażą aptekom wydawanie leków przez okienka?

Naczelna Izba Aptekarska wystosowała do wojewodów apek o wydanie polecenia przedsiębiorcom prowadzącym apteki ogólnodostępne i punkty apteczne do dziennej ekspedycji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyłącznie poprzez okienka ekspedycyjne służące co do zasady do wydawania leków w porze nocnej.

Zdaniem prawników kancelarii DZP decyzja Opolskiego WIF może zapoczątkować serię decyzji prowadzących do zamknięcia wielu aptek na terenie całej Polski (fot. Shutterstock)
NIA ostrzega, że zwiększone ryzyko zachorowalności może doprowadizć do ustania pracy aptek i punktów aptecznych (fot. Shutterstock)

– Naczelna Rada Aptekarska wnosi o podjęcie odpowiednich działań, w trybie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) mających na celu wydanie polecenia przedsiębiorcom prowadzącym apteki ogólnodostępne i punkty apteczne na terenie województwa do dziennej ekspedycji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyłącznie poprzez okienka ekspedycyjne służące co do zasady do wydawania leków w porze nocnej – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie NIA.

Pisma o wspólnej treści w tej sprawie wysłały wszystkie okręgowe izby aptekarskie do swoich Wojewodów.

Chory pracownik, to zamknięta apteka

Samorząd aptekarski uzasadnia, że w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ryzyka zarażenia COVID-19 konieczne jest zapewnienie przez apteki i punkty apteczne nieograniczonego dostępu pacjentom do leków ratujących zdrowie i życie. Samorząd aptekarski ocenia, że zachodzi uzasadniona konieczność ograniczenia bezpośredniej styczności personelu aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w kontaktach z pacjentami potencjalnie zainfekowanymi. W taki sposób, aby zwiększone ryzyko zachorowalności nie doprowadziło do ustania pracy aptek i punktów aptecznych, czyli podstawowych źródeł zaopatrzenia pacjentów w niezbędne leki (czytaj więcej: NIA: Obsługiwać pacjentów aptek przez okienka do sprzedaży nocnej).

– W tym celu, Naczelna Rada Aptekarska proponuje rozważenie nałożenia na przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne i punkty apteczne obowiązku wydawania produktów leczniczych wyłącznie za pośrednictwem okienek ekspedycyjnych, służących do nocnej ekspedycji leków, również w porze dziennej w okresie zwiększonego ryzyka epidemiologicznego – apeluje NIA.

Apteki muszą pracować

Jak wskazuje samorząd aptekarski obowiązek nieograniczonego dostępu pacjentów do izby ekspedycyjnej w czasie godzin pracy apteki w porze dziennej wynika wprost z przepisów § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Jest on też egzekwowany przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych jako bezwzględnie obowiązujący (czytaj więcej: Wytyczne dla aptek: Strefa buforowa, dezynfekcja, płatności bezgotówkowe i szyby…).

– Wydawanie leków w okresie zwiększonego ryzyka epidemiologicznego na normalnych zasadach, tj. poprzez nieograniczony dostęp pacjentów do izby ekspedycyjnych aptek i punktów aptecznych może doprowadzić do faktycznego zaprzestania pracy tych miejsc, w przypadku zarażenia personelu – pisze Naczelna Izba Aptekarska.

Z tego też względu Naczelna Rada Aptekarska wnosi do wojewodów o podjęcie odpowiednich działań. Takich, które pozwolą przeciwdziałać niezakłóconej pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w interesie przede wszystkim pacjentów (czytaj więcej: Folia zamiast szyby? Zdjęcie z apteki robi furorę w sieci…).

Apel do właścicieli aptek

– Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje aptekom ogólnodostępnym i punktom aptecznym wydawanie pacjentom wszystkich produktów w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej. W ocenie samorządu aptekarskiego zachodzi uzasadniona konieczność ograniczenia bezpośredniej styczności personelu aptek w kontaktach z pacjentami celem uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia COVID-19 – informuje również na swojej stronie Naczelna Izba Aptekarska w innym komunikacie.

Według NIA wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli pacjentom na zachowanie stałego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnego ryzyka dla fachowego personelu aptek.

Źródło: KW/NIA/DIA


 

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

z utęsknieniem czekam na ten ogólnopolski nakaz - bo pacjenci nic sobie nie robią z potencjalnego ryzyka - gwarantuję Wam, ze za tydzień-dwa będziemy mieli wysoki odsetek zakażonych wśród farmaceutów
Pomysł dobry, ale ile zajmie faktyczne wprowadzenie tego nakazu? Dzień? Tydzień? Przez ten weekend przez apteki przetoczy się tłum pacjentów, jak mimie tydzień to może być już po ptokach...
Czy kontakt przez okienko jest bezpieczniejszy niż przez szybę w aptece? W nocy obsługujemy przez okienko i niektórzy pacjenci wkładają w nie całą głowę.