REKLAMA
Magazyn mgr.farm

VIDEO: Wrzawa na posiedzeniu komisji zdrowia. Resort się tłumaczy, a opozycja jest nieugięta

4 stycznia 2019 13:10

W czwartek 3 stycznia odbyło się wyczekiwane posiedzenie sejmowej komisji zdrowia. Głównym tematem były głośne ostatnio wydarzenia przy okazji tworzenia listy refundacyjnej. Opozycja żąda odwołania ministra zdrowia.

Bartosz Arłukowicz zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra zdrowia (fot. Shutterstock)
Bartosz Arłukowicz zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra zdrowia (fot. Shutterstock)

W trakcie posiedzenia komisji przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia skupili się na odpieraniu zarzutów, jakie padały wobec resortu w mediach. A dotyczyły one m.in. rzekomych nieprawidłowości w negocjacjach z firmami, projektu ostatniej listy leków refundowanych, zwolnienia z pracy jednej z urzędniczek oraz wyjazdu kierownictwa do hotelu, który należy do właścicieli Adamedu (czytaj więcej: Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w hotelu firmy farmaceutycznej? Adamed odpowiada…).

Wiedza wyniesiona z departamentu

Jak wyjaśnił przewodniczący komisji Bartosz Arłukowicz, powodem zwołania posiedzenia była wiedza, którą przekazała była naczelnik wydziału refundacyjno-analitycznego Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ Edyta Matusik. Chodziło o potencjalne nieprawidłowości przy refundacji leków.

REKLAMA

Na podstawie informacji od byłej naczelnik prezydium komisji złożyło zawiadomienia do CBA i ABW oraz prokuratury. Jednak organy stwierdziły, że nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości. Dlatego podjęto decyzję, aby te niejasności wyjaśnić publicznie na posiedzeniu komisji.

REKLAMA

Edyta Matusik przyznała, że zauważyła pewne nieprawidłowości, które budziły jej obawy. Zgłaszała to w rozmowach oraz w formie notatek do swoich przełożonych, także bezpośrednio do ministra zdrowia. Jak twierdziła, potem doświadczyła mobbingu i zwolniono ją z pracy.

Nieprawidłowości przy refundacji leków

Zdaniem Matusik dochodziło do nieprawidłowości w sprawie refundacji takich leków, jak m.in.: Xarelto, Pradaxa, Vimpat, Gilenya, Trastuzumab, Cosentyx. Omawiano też przypadki Pradaxa oraz Xarelto. Tutaj na dwa miesiące przed wygaśnięciem wyłączności rynkowej ministerstwo podjęło decyzję o podwyższeniu ceny leku, po kolejnym obwieszczeniu refundacyjnym, kiedy obligatoryjna była obniżka tej ceny o 25% (w związku z wygaśnięciem wyłączności), ostatecznie cena została utrzymana na poprzednim poziomie.

Była naczelnik wskazywała także zastrzeżenia do procesu refundacji innych leków oraz zapisów instrumentów dzielenia ryzyka (RSS) dla niektórych leków. Według niej proces refundacji herceptyny przebiegał w sposób zakłócany przez szefową DPLiF, na co potwierdzenie jest w korespondencji mailowej. Matusik stwierdziła, że dochodziło do zakłócania w zrównaniu obu wersji herceptyny i opóźniania wejścia wersji generycznej na listę refundacyjną.

Wszystko zgodnie z ustawą refundacyjną

W odpowiedzi na to wiceminister Janusz Cieszyński stwierdził, że problemem są jedynie emocje, które towarzyszyły ostatnim decyzjom o refundacji,. To one doprowadziły do konfliktowej sytuacji wewnątrz ministerstwa. Wiceminister Marcin Czech podkreślił, że w departamencie lekowym nie stwierdzono, żadnych nieprawidłowości, a wszystkie decyzje zapadały zgodnie z kryteriami zawartymi w ustawie refundacyjnej (czytaj więcej: Dlaczego nowy projekt wykazu leków refundowanych zawiera 39 nowych pozycji? Resort zdrowia wyjaśnia…).

REKLAMA

Czech szczegółowo odniósł się do decyzji o refundacji dotyczącej każdego z leków, do których odwoływała się Matusik. Jak podkreślał, producent zgodnie z ustawą refundacyjną może złożyć wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu. I to bez określenia terminu na złożenie tego wniosku. Było już kilkanaście takich przypadków.

Ponadto przy decyzjach brano pod uwagę konieczność przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Kluczowe były także bezpieczeństwo i dostępność dla pacjentów oraz ryzyko wycofania się producentów z rynku, jeśli zostaną zmuszeni do obniżek cen. Wiceminister dodał, że chodziło o leki, które nie mają swoich refundowanych odpowiedników.

Odnosząc się do refundacji herceptyny Czech wyjaśnił, że w maju 2018 roku zarejestrowano biorównoważną herceptynę. Producent leku biorównoważnego złożył wniosek refundacyjny 25 maja. Decyzje refundacyjne wydano 28 czerwca i dotyczyły one zarówno leku oryginalnego, jak i biorównoważnego.

Mimo wyjaśnień będzie wotum nieufności

Po tych wyjaśnieniach opozycja nadal miała wiele pytań i wątpliwości. Elżbieta Radziszewska oceniła, że zasady refundacji nie są jasne i przejrzyste, a pieniądze państwa powinny być pod lupą. Padły również pytania o wybór miejsca wyjazdowego spotkania 14 i 15 grudnia kierownictwa resortu i ewentualny wpływ na decyzje refundacyjne. Przypominamy, że 14 grudnia ukazał się kolejny projekt listy, na którym znalazły się wszystkie leki Adamedu (czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia zmieniło projekt wykazu leków refundowanych po interwencji Adamedu?).

Cieszyński wyjaśnił, że 12 grudnia został opublikowany projekt zawierający błędy wynikające z błędów systemu informatycznego, a poprawiony projekt opublikowany 14 grudnia zawierał wszystkie decyzje podjęte do tego momentu (czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia przyczynę błędów na wykazie leków refundowanych). Nie ma to żadnego związku z przywoływanym wyjazdem. Jednocześnie przyznał, że taka sytuacja nie powinna się zdarzyć.

Mimo wszystko Arłukowicz zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra zdrowia. Uznał, że nieobecność Łukasza Szumowskiego świadczy tylko o tym, że próbuje uciec od nieprawidłowości.

Źródło: IK/politykazdrowotna.com

Niżej można obejrzeć retransmisję z posiedzenia Komisji Zdrowia

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Refundacja adalimumabu od 1 marca pod znakiem zapytania Refundacja adalimumabu od 1 marca pod znakiem zapytania

Wiceminister zdrowia wydał negatywne rozstrzygnięcie dotyczące dalszej refundacji leku Humira (adali...

Lubelscy chorzy na raka płuc zostali bez leków Lubelscy chorzy na raka płuc zostali bez leków

Jak donosi Fundacja Onkologiczna - Alivia, 60 pacjentów z rakiem płuc w Lublinie zostało bez odpowie...

Pilne! Nowy projekt wykazu leków refundowanych Pilne! Nowy projekt wykazu leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia po raz drugi w tym tygodniu opublikowało projekt wykazu leków refundowanych. Ws...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz