REKLAMA
Magazyn mgr.farm

WSA: Zakaz sprzedaży z apteki do apteki dotyczy tylko leków

5 lutego 2020 09:45

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że Inspekcja Farmaceutyczna nie może zabraniać aptece sprzedaży suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych do innej apteki. Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego w tym zakresie została uchylona. Orzeczenie jest nieprawomocne…

Udostępniono interpretacje szefa KAS dotyczące regulowania faktur VAT w formie gotówkowej w przypadku aptek (fot. Shutterstock)
WSA potwierdza, że zakaz sprzedaży z apteki do apteki dotyczy tylko produktów leczniczych (fot. Shutterstock)

W czerwcu 2019 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny rozpatrywał skargę na decyzję jednego z Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych (wydaną w kwietniu 2017 roku). Podczas kontroli przeprowadzonej w aptece w sierpniu 2016 roku WIF ustalił na podstawie faktur, że wśród jej dostawców były inne apteki. Jednocześnie kontrolowana aptek sama stanowiła źródło zaopatrzenia dla innych aptek. Przedmiotem takich transakcji były wyroby medyczne, suplementy diety i kosmetyki. Ustalono, że dochodziło do nich w okresie przynajmniej od od 1 marca 2014 r. do 10 sierpnia 2016 r.


Art. 120.1. ustawy Prawo farmaceutyczne:

W razie stwierdzenia naruszenia wymagań dotyczących:
2) obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie
w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień;

REKLAMA

Art. 86a. ustawy Prawo farmaceutyczne:

Zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni
farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu.

Brzmienie obowiązujące przed 6 czerwca 2019 r.


WIF uznał to za naruszenie przepisów (art. 120 ust 1 pkt 2 i art. 86a ust. 1)  i wszczął postępowanie w przedmiocie wydania decyzji zakazującej sprzedaży do innych aptek i zakupu z innych aptek wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety. Spółka, do której należała apteka, domagała się umorzenia postępowania. Wskazywała między innymi, że „incydentalne transakcje sprzedaży czy zakupu między podmiotami prowadzącymi apteki takich towarów, jak wyroby medyczne, kosmetyki i suplementy diety, nie stanowią przesłanki do wszczęcia i prowadzenia postępowania”. Ostatecznie decyzją z kwietnia 2017 roku WIF zakazał spółce sprzedaży do innych aptek i zakupu z innych aptek wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety (czytaj również: Przesunięcia międzymagazynowe w aptece nie są zbyciem towaru).

REKLAMA

Spółka złożyła odwołanie od tej decyzji do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Ten wydał w sprawie swoją decyzję, którą uchylił decyzję WIF w całości, jednocześnie nakazując firmie usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w decyzji w postaci sprzedaży do innych aptek i zakupu z innych aptek wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety.

– Zdaniem GIF, apteka, która w świetle przepisów ustawy przeznaczona jest do zaopatrywania ludności w wyroby medyczne, prowadziła w sposób nieuprawniony obrót z innym przedsiębiorcą ww. produktami. Kryterium oceny prawidłowego prowadzenia obrotu, polegającego na sprzedaży danych produktów przez aptekę jest ustalenie podmiotu, do którego preparaty były sprzedawane. W przedmiotowej sprawie ustalono, że podmiotem tym był nieuprawniony przedsiębiorca – czytamy w uzasadnieniu.

Sprawa trafia do WSA

Firma wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zarzuciła GIF, że zakaz sprzedaży do innych aptek lub zakupu z innych aptek wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety, nie ma żadnego oparcia w przepisach prawa. WSA uznał skargę spółki za zasługującą na uwzględnienie.

Główny Inspektor Farmaceutyczny podkreślał, iż podstawową działalnością apteki jest zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne. Dotyczy to też innych artykułów – suplementów diety, kosmetyków – które mogą znaleźć się w asortymencie apteki, ale pod warunkiem, że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać podstawowej działalności apteki (zgodnie z art. 86 ust. 8 Prawa farmaceutycznego). GIF wywiódł z tego, że sprzedaż produktów takich jak kosmetyki, suplementy diety czy wyroby medyczne z apteki ogólnodostępnej innemu przedsiębiorcy, jest działaniem sprzecznym z obowiązującymi przepisami.

– Zdaniem Sądu, powyższy pogląd organu nie mieści się w granicach obowiązującego prawa. Przewidziany przepisami ustawy prawo farmaceutyczne zakaz dokonywania sprzedaży podmiotom nie będącym odbiorcą detalicznym (klientem apteki) dotyczy wyłącznie produktów leczniczych – wskazuje WSA.

Zakaz dotyczy wyłącznie produktów leczniczych

Sąd wskazał, że przepis art. 86a ust. 1 Prawa farmaceutycznego przewidujący zakaz dystrybucji leków w innym kierunku, niż do pacjenta, posługuje się wyłącznie terminem „produkt leczniczy” i nie ma w nim mowy o innych produktach. Zakaz ten, w ocenie WSA nie może być automatycznie rozciągnięty na inne produkty dozwolone do sprzedaży w aptekach, takie jak wyroby medyczne, kosmetyki i suplementy diety. W konsekwencji sprzedaż do innych aptek tych wyrobów nie może być potraktowana, jako naruszająca przepisy (czytaj również: Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. Farmaceuci zdezorientowani…).

– Z przytoczonych norm prawnych zdaniem Sądu niezbicie wynika, iż zgodnie z wolą ustawodawcy, ograniczenia, o których mowa w powyższych przepisach, dotyczą wyłącznie produktów leczniczych – podsumował Sąd.

Zdaniem Sądu, organ dokonał wadliwej interpretacji art. 120 ust. 1 pkt 2 Prawa farmaceutycznego, uznając ten przepis za podstawę rozstrzygnięcia o nakazaniu spółce usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli. Zastosowanie powyższego przepisu, według którego, w razie stwierdzenia naruszenia wymagań dotyczących obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień – wymaga wykazania, że dany przejaw działalności apteki narusza wymagania dotyczące obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi. Wymagania te powinny być jednak skonkretyzowane w normach prawa obowiązującego, a takich norm – odnoszących się nie do produktów leczniczych, a do innych produktów sprzedawanych w aptekach, wymienionych w art. 72 ust. 5 u.p.f., jak wykazano powyżej – ustawodawca nie wprowadził.

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego w tej sprawie została przez WSA uchylona. Wyrok wydano 17 grudnia 2019 r. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Sygn. akt VI SA/Wa 1824/19

©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

I można już legalnie kupować w Gemini ;)
Kupować można, ale czy apteka, która kupiła może ten towar sprzedać, skoro kupiła go od podmiotu, który nie posiada pozwolenia na sprzedaż hurtową ?
Ile opakowań to sprzedaż hurtowa?
w tej farmacji w PL jest taki burdel że nie wierzę :)

Powiązane artykuły

Zero tolerancji dla „słupowania”. Co znalazło się w uchwale Krajowego Zjazdu Aptekarzy? Zero tolerancji dla „słupowania”. Co znalazło się w uchwale Krajowego Zjazdu Aptekarzy?

26 stycznia 2020 r. Krajowy Zjazd Aptekarzy przyjął uchwałę, która w środowisku farmaceutów została ...

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty do kosza? Niektórzy aptekarze krytykują… Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty do kosza? Niektórzy aptekarze krytykują…

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Kolejnym krokiem będzie jego s...

Słynne polskie siostry farmaceutki będą miały swój skwer w Poznaniu Słynne polskie siostry farmaceutki będą miały swój skwer w Poznaniu

Już wkrótce na mapie Poznania pojawi się skwer Filipiny i Konstancji Studzińskich. Na wtorkowej sesj...

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz