REKLAMA
śr. 26 kwietnia 2023, 09:33

Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki musi być zgodna z „apteką dla aptekarza”

Naczelna Izba Aptekarska występowała na prawach strony, w zakończonych niedawno przez NSA pięciu sprawach dotyczących zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. Wyroki jakie w nich zapadły budzą wielkie emocje.

Ustawa o petycjach nakłada obowiązek publikacji „odwzorowania cyfrowego petycji”. Naczelna Izba Aptekarska do tej pory tego nie zrobiła (fot. MGR.FARM)
Naczelna Izba Aptekarska występowała we wspomnianych sprawach na prawach strony (fot. MGR.FARM)

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała o pięciu wyrokach, jakie 18 kwietnia 2023 r. wydał Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II GSK 719/20, II GSK 720/20, II GSK 1374/19, II GSK 1387/19 oraz II GSK 1452/19). NSA orzekł, w nich że wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, uzyskanego przed 25 czerwca 2017 r., będący skutkiem zmiany wspólnika w spółce jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną, a złożony po 24 czerwca 2017 r., musi być rozpatrywany na podstawie przepisów obowiązujących od 25 czerwca 2017 r. i może być rozpatrzony pozytywnie wyłącznie w przypadku, gdy nowy wspólnik jest farmaceutą albo spółką farmaceutów, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Naczelna Izba Aptekarska występowała we wspomnianych sprawach na prawach strony.

– Wyroki dotyczą rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, czy dopuszczalne jest dokonanie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uzyskanego przez spółkę jawną przed 25 czerwca 2017 r. w sytuacji, gdy do grona wspólników dołącza podmiot, który nie spełnia wymogu podmiotowego określonego w art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, tj. nie jest farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu lub nie jest spółką jawną (ew. partnerską), której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu – informuje NIA.

Wszystkie zezwolenia podlegają „aptece dla aptekarza”

W motywach ustanych do wyroków Naczelny Sąd Administracyjny wskazałże obecnie wszystkie zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, zarówno wydanych przed 25 czerwca 2017 r., jaki i wydanych od tej daty, tzn. po wejściu w życie tzw. „ustawy o aptece dla farmaceuty”, muszą być dokonywane z uwzględnieniem zmienionego brzmienia art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne

– Powyższe oznacza, że nie jest możliwe dokonanie zmiany zezwolenia w sytuacji, gdy do grona wspólników dołącza podmiot, które nie jest obecnie uprawniony do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – podsumowuje Naczelna Izba Aptekarska.

Przypomnijmy, że wcześniej o wyrokach informował Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (czytaj również:  Kolejne wyroki NSA w sprawie „Apteki dla Aptekarza”. Co zmieniają?).

Wyroki skrytykowali również prawnicy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (czytaj więcej: Prawnicy krytykują wyroki NSA w sprawie „apteki dla aptekarza”).

Źródło: ŁW/NIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]