Agnieszka Zimmermann

O autorze

Dr hab. Agnieszka Zimmermann - kierownik jedynego w Polsce Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Ostatnie posty

Odpowiedzialność zawodowa służy samoregulacji profesji i wewnątrzkorporacyjnej kontroli jakości pracy farmaceuty. Od momentu, kiedy tylko farmaceuta może ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie apteki...
Apteka jest miejscem, w którym etyka obowiązuje tylko niektórych – w zależności od pełnionej funkcji i zajmowanej pozycji. Czy etyka zatem bywa problematyczna w działalności aptecznej? Okazuje się, że...
Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba sugerująca posiadanie wykształcenia farmaceutycznego. Co jednak w przypadku reklam suplementów diety i wyrob...
Z kim tak naprawdę współpracuje farmaceuta w aptece? Pacjent, klient, konsument, świadczeniobiorca… Jednoznaczne zdefiniowanie osoby korzystającej z usług apteki okazuje się dość problematyczne....
Farmaceuta powinien gwarantować dostęp pacjentów do leków, ale powinien też stwarzać ograniczenia, gdy nakazują tego względy bezpieczeństwa zdrowia publicznego. To czyni go doradcą, a nie wyłącznie dy...
Jeśli zawód farmaceuty jest zawodem zaufania publicznego, to jaki jest charakter prawny świadczonych przez niego usług farmaceutycznych? Czy autonomia zawodowa farmaceuty jest w chroniona w wystarczaj...