REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kilka słów o receptach

11 lutego 2020 12:26

Realizacja recept jest nieodłącznie wpisana w codzienne obowiązki farmaceuty zatrudnionego w aptece ogólnodostępnej. Jednak ten element pracy zawiera w sobie sporo odmian i wyjątków, a postęp w dziedzinie cyfryzacji przyniósł nam w ostatnim czasie sporo zmian, z którymi aptekarze zwyczajnie muszą się zmierzyć. Warto więc odświeżyć sobie to, co nieoczywiste.

Lekarz poinformował, że 4 stycznia 2020 r. zgłosił sprawę na policję, do NFZ i do Okręgowej Izby Lekarskiej (Fot. Shutterstock)

W najprostszej formie moglibyśmy powiedzieć, że recepta to pisemne polecenie lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, pielęgniarki, położnej lub felczera dla farmaceuty – gdzie więc tkwi haczyk? Chociażby kto, kiedy, w jakiej formie, dla kogo i na co ową receptę może wystawić. Recept lekarskich nie ma potrzeby omawiać, bowiem z tą stykamy się od lat, warto przyjrzeć się temu, co pojawia się za pierwszym stołem stosunkowo niedługo.

Recepta farmaceutyczna

Wydawać by się mogło, że o tej formie recepty wiemy, bo dotyczy nas samych. Zgodnie z podstawą prawną ma ją prawo wydać farmaceuta posiadający PWZ w stanie zagrożenia życia pod postacią najmniejszego opakowania dopuszczonego do obrotu w Polsce. Przesłankę do skorzystania przez farmaceutę z uprawnienia do wydania bez recepty lekarskiej leku  stanowi więc wystąpienie sytuacji nagłego zagrożenia życia pacjenta. Natomiast uprawnienie do samodzielnego wypisania recepty farmaceuta uzyskuje, gdy powstanie stan nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta. W czym tkwi problem? Nigdzie nie odnajdujemy wskazówek, jakie sytuacje należy kwalifikować jako zagrażające życiu bądź zdrowiu pacjenta. A to sprawia, że farmaceuci boją się korzystać z tego uprawnienia.

REKLAMA

Dodatkową ciekawostką jest fakt, że boimy się wystawić receptę farmaceutyczną w systemie, nie mówiąc już o formie papierowej – a do takiej również przysługuje nam prawo, w sytuacji, jeśli:

REKLAMA
 • nie ma dostępu do systemu teleinformatycznego
 • nie zna tożsamości osoby, której wystawia receptę
 • jest obywatelem innego państwa UE, który pracuje w Polsce tymczasowo i okazjonalnie

Recepta weterynaryjna

W przypadku tego rodzaju recepty warto podkreślić fakt, że powinna ona zostać wypisana, gdy brak jest preparatu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu. Wtedy lekarz weterynarii ma możliwość wystawienia recepty na produkty lecznicze lub leki recepturowe, które przeznaczone są dla ludzi, a mogą być stosowane w terapii zwierząt. W przeciwieństwie do recepty farmaceutycznej, recepta weterynaryjna może także zawierać polecenie wydania preparatu zawierającego środek odurzający lub substancję psychotropową. W przypadku takich preparatów na blankiecie recepty może być przepisany tylko jeden lek, a ilość substancji czynnej musi być dodatkowo wyrażona słownie.

Co jednak, jeśli z takiej recepty ma skorzystać nie zwierzę, a weterynarz? Dopuszcza się wystawianie przez lekarza weterynarii recept, jeżeli  nabyte w ten sposób produkty lub leki zostaną użyte przez wystawiającego receptę lekarza weterynarii wyłącznie przy wykonywaniu przez niego praktyki lekarsko-weterynaryjnej, na recepcie wystawiający dokona adnotacji „do użytku własnego” („ad usum proprium”), zapas w ten sposób nabytych produktów lub leków nie przekracza ich 14-dniowego średniego zużycia. Jednakże przepis nie odnosi się do dawkowania z recepty, tylko do średniego 14-dniowego zużycia, co jest trudne do weryfikacji z poziomu apteki…

Recepta pielęgniarska

Ostatnią wartą do przeanalizowania receptą jest tzw. recepta pielęgniarska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1589) pięć lat temu te dwie grupy zawodowe po raz pierwszy otrzymały prawo wystawiania recept. Jako osoby wystawiające recepty uznano pielęgniarkę i położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z art. 15a ust. 1 wspomnianej UStawy, w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie:

 1. ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty,
 2. ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa rodzaje recept pielęgniarskich, są to recepty pielęgniarskie:

REKLAMA
 • ordynujące – gdzie osoba uprawniona ordynuje leki zgodnie ze swoją wiedzą medyczną
 • kontynuacyjne – gdzie osoba uprawniona przepisuje leki w ramach kontynuacji leczenia rozpoczętego przez lekarza

Papierowa recepta pielęgniarska ordynująca posiada w kodzie recepty przedostatnią cyfrę „5”, zaś kontynuacyjna „6”. Recepta elektroniczna ma słowną adnotację „kontynuacja” w przypadku recept kontynuacyjnych.

Lekami, które pielęgniarki i położne mogą przepisywać na kontynuacje są wszystkie leki za wyjątkiem leków bardzo silnie działających (wykaz A), psychotropowych oraz narkotycznych. Leki, które pielęgniarki i położne mogą ordynować są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne – nalezą do nich:

 • leki przeciwwymiotne
 • leki przeciwzakaźne do stosowania miejscowego
 • ginekologiczne leki przeciwzakaźne
 • leki stosowane w niedokrwistości
 • leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach ucha i zatok
 • leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach dróg moczowych
 • leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach przyzębia i tkanki okostnej
 • leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach skóry
 • środki znieczulające działające miejscowo
 • leki przeciwbólowe
 • anksjolityki
 • leki przeciwpasożytnicze
 • leki rozszerzające oskrzela
 • Witaminy
 • płyny infuzyjne
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • wyroby medyczne:
  • paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi
  • opatrunki
  • środki absorpcyjne

Co ciekawe, pielęgniarki i położne mają prawo także wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w trybie indywidualnym – w ramach praktyk zawodowych, ale też pro familia/ pro auctore. Będą to wtedy recepty w formie papierowej. Recepty w postaci papierowej będą wystawiały również pielęgniarki lub położne, którzy są obywatelkami jednego z krajów UE i czasowo wykonują swój zawód w Polsce.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Wystawiacie farmaceutyczne? Na jakie produkty?
Zdaje się ze farmaceuci raczej niezbyt chętnie je wystawiają.
No pewnie że nie. Po co się podkładać. Ja nie spotkałem przynajmniej wielu takich co w ogóle kiedykolwiek wystawili, dlatego własnie pytam.

Powiązane artykuły

E-recepta: osiągnęliśmy amerykański poziom w 4 dni E-recepta: osiągnęliśmy amerykański poziom w 4 dni

W ciągu czterech dni od wejścia w życie obowiązku wystawiania e-recept, wystawiono ich w naszym kraj...

Szkolenia z e-recepty oblegane przez farmaceutów. Czego można się dowiedzieć? Szkolenia z e-recepty oblegane przez farmaceutów. Czego można się dowiedzieć?

W minioną niedzielę w Poznaniu odbyło się szkolenie dla farmaceutów dotyczące aktualnej sytuacji dot...

Rada Ministrów zajmie się ustawą o zawodzie farmaceuty Rada Ministrów zajmie się ustawą o zawodzie farmaceuty

Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, które odbędzie się 21 stycznia, będzie rozpatrywany proje...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz