Jak informuje Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, wprowadzono zmiany w przepisach o odpadach oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z zakresu działania podmiotów prowadzących apte...
Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami przez sześć miesięcy od wejścia w życie elektronicznej ewidencji śmieci, czyli od 1 stycznia, inspektorzy ochrony środowiska mają doradzać, a nie karać za jej bra...