Brak możliwości wystawiania i realizacji e-recepty, e-skierowań i logowania na Internetowe Konto Pacjenta. To efekt przerwy serwisowej, która w czwartek będzie miała miejsce w systemie e-zdrowia (Plat...
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapowiedział w rozmowie z redakcją Medexpress skierowanie do konsultacji publicznych projektu ustawy, który umożliwi zakładanie Internetowego Konta Pacjenta w ap...
"Farmaceuci – odmiennie od lekarzy POZ – nie mają swoich stałych pacjentów, ani apteki nie są podmiotami mającymi doświadczenie w zakresie weryfikacji tożsamości osób" - stwierdziło Ministerstwo Zdrow...
CSIOZ dokonuje wymiany certyfikatu WSS Systemu P1. W przypadku braku aktualnego systemu KS-AOW, niemożliwa będzie realizacja e-recept.
W styczniu 2020 roku e-recepta zastąpiła papierową receptę. W pierwszym miesiącu obowiązywania wystawiono ponad 40 mln elektronicznych recept. Najwięcej e-recept wystawiono seniorom. Nie sprawdziły si...
Janusz Cieszyński podkreśla, że miesiąc przed obowiązkowym wejściem w życie e-recepty jedynie 55 proc. placówek medycznych jest w systemie P1. Mimo to nie ma szans, żeby ten termin uległ przesunięciu....
Do pełnego wdrożenia systemu e-recept zostało pięć tygodni. To ogromna zmiana na wszystkich zainteresowanych, ale niekoniecznie ulga i ułatwienie, gdyż nadal wiele elektronicznych recept jest wystawia...
CSIOZ oraz Ministerstwo Zdrowia tworzą peany na część systemu e-recepty, dużo mniej pochwał płynie od pacjentów i farmaceutów. Są zniecierpliwieni pojawiającymi się błędami i tym, że miało być łatwiej...
Jak donosi medexpress.pl, znów w ciągu ostatnich miesięcy wstąpiły problemy techniczne w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Gdy nie działa ona prawidłowo, to wtedy przychodnie nie funkcjonują norma...
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało instrukcję wystawiania i realizowania e-recepty, gdy nie ma dostępu do platformy P1.
Redakcja mgr.farm
28 października 2019
Redakcja mgr.farm