REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka bez magistra farmacji to coraz częstsze zjawisko…

22 listopada 2019 09:50

Mimo, że w godzinach otwarcia każdej apteki powinien być obecny farmaceuta, coraz częściej zdarza się, że tak nie jest. Ministerstwo Zdrowia zleciło niedawno kontrole, które ujawniły skalę nieprawidłowości. O tym jak sytuacja wygląda w województwie podlaskim, opowiada tamtejszy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

Nie wszyscy są też w stanie udźwignąć presję związaną z pracą w aptece w obecnej sytuacji (fot. Shutterstock)
Zdaniem inspektora Chlabicza problem spowodowany jest oszczędnościami, a nie faktycznymi brakami kadrowymi (fot. Shutterstock)

– Kontrole prowadzimy non-stop. I rzeczywiście, są problemy z magistrami farmacji – przyznaje na łamach Gazety Współczesnej Jan Chlabicz, podlaski wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Białymstoku.

Podczas ostatnich kontroli zleconych przez Ministerstwo Zdrowia, także w tym województwie stwierdzono apteki działające bez farmaceutów. Póki co WIF zareagował wydaniem decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości. Nieprawidłowości były na bieżąco, jeszcze podczas wizyty usuwane. Jak? Nieobecny farmaceuta, po otrzymaniu informacji o kontroli, zjawiał się w aptece w ciągu kilkunastu minut (czytaj więcej: Warmińsko-mazurskie: w 9 aptekach na 10 nie było farmaceuty).

REKLAMA

– Ale i tak wydajemy decyzje do zwiększenia zatrudnienia – mówi inspektor. Bo choć magister farmacji się zjawia, z ewidencji pracowników i tak wynika, że na przykład z takim wykształceniem w danej placówce pracuje tylko jedna osoba. A apteka jest czynna 12 godzin na dobę. Albo jeden magister farmacji jest kierownikiem dwóch czy trzech aptek, w których oprócz niego pracują już tylko technicy farmacji. Siłą rzeczy więc musi być czas, kiedy technicy zostają w aptece sami (czytaj więcej: Brak farmaceuty w aptece i co dalej? To zależy…).

REKLAMA

Zdaniem inspektora Chlabicza problem spowodowany jest oszczędnościami, a nie faktycznymi brakami kadrowymi. Technikowi farmaceutycznemu można zapłacić mniej. Zdaniem inspektora w województwie podlaskim nie brakuje farmaceutów, chociażby z tego powodu, że znajduje się tam uczelnia, która ich kształci (czytaj więcej: W co drugiej aptece nie było farmaceuty. Wynik kontroli Inspekcji…).

– Obecność farmaceuty jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania apteki i sprawowania opieki nad pacjentem. Jego brak to bezdyskusyjnie sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Bo technik farmacji nie może pracować samodzielnie – wskazuje na łamach Gazety Współczesnej Tomasz Siwicki, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku.

Źródło: ŁW/Gazeta Współczesna

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

11 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

zamykać, zamykać,zamykać !!!!!!!!!!!!!!!!!!
chyba teraz coraz czescie sie tak dzieje, ze apteki na chwile, dzien sa zamykane z powodu braku obsady. kiedys bylo to nie do pomyslenia
zamykać,zamykać,zamykać na kop.Wykonczono wiekszosc uczciwychaptekarzy,którzy działali zgodnie z prawem i zmuszeni do sprzedaży całego dorobku życia.Teraz sa najemnikami i pracują za wszawe grosze w aptekach u niefarmaceutów.,są nie szanowani z powodu braku etyki zawodowej.
Jak nie wiadomo o co chodzi to zawsze o pieniądze. Dosyć tej działalności charytatywnej, ceny i marże muszą zapewniać utrzymanie personelu fachowego i pozostałych kosztów apteki. To dumpingowcy doprowadzili do tej sytuacji, należy sprawdzać źródła finansowania ich działalności bo wykończyli już większość uczciwych aptekarzy, którzy działali zgodnie z prawem i zostali doprowadzeni do plajty lub zmuszeni do sprzedaży swojego dorobku.
To dlaczego Inspektorzy WIF łamią Prawo Farmaceutyczne i pozwalają jednej osobie pełnić funkcję kierownika w kilku aptekach !!! Jak PF jasno określa, że magister farmacji może byś kierownikiem TYLKO JEDNEJ APTEKI. Nich WIF robi to co do niego należy, a nie będzie takiego burdelu w aptekach :)
I jeszcze ten technik farmacji, który wkradł się do wypowiedzi inspektora... Brrrr.
Nie wiedziałam ,że mogę być kierownikiem w więcej niż jednej aptece? Tyle kasy się zmarnowało!
co za debil to pisał od kiedy jeden magister może być kierownikiem w kilku aptekach ????
Były i pewnie są takie przypadki kiedy 1 mgr zatrudniał się na terenie różnych izb i różnych okręgów kontroli WIF a przepływu informacji między nimi nie było żadnego. Mieszkając np. w takim Ostrowie Wlkp. w promieniu 50 km możesz kierować 5 aptekami w 5 różnych województwach. I kto bogatemu zabroni ? :)
To był tzw."słup" na papierze czy jakoś tak ? :)

Powiązane artykuły

Doświadczony farmaceuta zawsze w aptece. Przynajmniej w tych województwach… Doświadczony farmaceuta zawsze w aptece. Przynajmniej w tych województwach…

Pięciu wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych podczas kontroli w aptece wymaga obecności farmaceu...

Warmińsko-mazurskie: w 9 aptekach na 10 nie było farmaceuty Warmińsko-mazurskie: w 9 aptekach na 10 nie było farmaceuty

W ostatnich tygodniach wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni skontrolowali blisko 150 aptek. W prawi...

W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w godzinach czynności apteki, musi być w niej zawsze ob...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz