REKLAMA
pon. 1 lipca 2019, 15:53

„Apteka dla aptekarza” – czy MZ planuje nowelizację?

Posłowie zgłosili do ministerstwa zdrowia interpelację nr 32121 w sprawie nowelizacji ustawy wprowadzającej zasadę „apteka dla aptekarza”. Podnoszą oni, że liczba aptek cały czas spada, a najbardziej cierpią na tym małe miejscowości i wsie. Posłowie pytają więc o zmianę przepisów.

Aptekarze przygotowują pismo do Naczelnego Sądu Administracyjnego (fot. Shutterstock)
Posłowie zgłosili do ministerstwa zdrowia interpelację nr 32121 w sprawie nowelizacji ustawy wprowadzającej zasadę „apteka dla aptekarza” (fot. MGR.FARM)

Zgłaszający interpelację posłowie to Paweł Skutecki, Paweł Szramka i Maciej Masłowski (czytaj również: Otwarcie własnej apteki – jak to zrobić, by liczyć się na rynku?). Jak donoszą w swojej interpelacji, w ciągu prawie dwóch lat obowiązywania „Apteki dla aptekarza” w Polsce zamknięto 1825 aptek, w 83 lokalizacjach była to jedyna apteka w miejscowości. Skutkiem ustawy jest także duży spadek liczby aptek na terenach wiejskich (czytaj również: „Apteka dla Aptekarza” ma już 2 lata. Farmaceuci podsumowują…).

Restrykcyjne wymogi „AdA” a mniej aptek

Według danych firmy analitycznej IQVIA liczba aptek w Polsce spada nieprzerwanie od października 2017 roku, kiedy wystąpił historyczny szczyt pod względem liczby placówek aptecznych w Polsce – 14 tys. 914. Na koniec marca 2019 roku w Polsce działało 14 tys. 205 aptek i punktów aptecznych. Oznacza to spadek liczby placówek o 709 w ciągu półtora roku (czytaj również: W takiej sytuacji „apteka dla aptekarza” nie znajduje zastosowania). Najprawdopodobniej taki spadek będzie się utrzymywał nadal – czytamy w interpelacji.

Zdaniem posłów mniejsza liczba aptek ma swoją przyczynę głównie w braku otwarć nowych placówek, co jest skutkiem nowelizacji Prawa farmaceutycznego – „Apteka dla aptekarza”. Chodzi o bardzo restrykcyjne zasady otwierania nowych aptek. Właścicielem może być jedynie farmaceuta lub spółka farmaceutów, nowa apteka musi znajdować się co najmniej 500 m od istniejącej i przypadać na co najmniej 3 tys. mieszkańców (czytaj więcej: Raport ZPA PharmaNET o aptekach pełen dziur. Media zmanipulowane?).

Utrzymujący się od półtora roku trend spadku liczby aptek w największym stopniu dotknął wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do usług farmaceutycznych z zasady bywa utrudniony. Od października 2017 r., kiedy na terenach wiejskich działało 3479 aptek i punktów aptecznych do marca 2019 roku, ubyło ich aż 147. Obecnie na wsiach i w małych miastach działa 3332 placówek (czytaj również: Apteka dla aptekarza, czyli młot na nielegalnie wywożących leki). Oznacza to, że regulacja mocno uderzyła przede wszystkim w mieszkańców wsi i małych miejscowości – podkreślają posłowie. A przecież zgodnie z zapowiedziami projektodawców „AdA” miała przyczynić się do większej liczby aptek właśnie na tych terenach. W aż 83 wsiach i małych miastach od wejścia w życie tej regulacji zamknięto jedyną funkcjonującą w miejscowości aptekę, a nie otwarto nowej.

Oczekiwania względem MZ

W związku z podniesionymi faktami w interpelacji posłowie zadali ministrowi zdrowia kilka pytań. Brzmią one następująco:

 1. Jakie cele prezentowane w uzasadnieniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego „Apteka dla aptekarza” zostały zrealizowane?
 2. Czy argument o wywozie leków przez sieci apteczne znalazł potwierdzenie?
 3. Czy argument o monopolizacji rynku aptecznego przez sieci lub duże koncerny ma nadal rację bytu?
 4. Czy udało się osiągnąć repolonizację aptek?
 5. Czy Pan Minister rozważa nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne „Apteka dla aptekarza”, aby złagodzić obowiązujące przepisy?
 6. Czy jest uzasadnione w polskich warunkach za sieć apteczną uważać przedsiębiorstwo posiadające 5 aptek?
 7. Jakie działania podejmie Pan Minister, aby zwiększyć liczbę aptek w małych miastach i wsiach oraz przywrócić apteki w 83 wsiach i małych miastach pozbawionych aptek przez przedmiotową ustawę?

Źródło: IK/sejm.gov.pl

Flora bakteryjna – jak o nią prawidłowo dbać?

11 kwietnia 202408:44

Flora bakteryjna człowieka kształtuje się od pierwszego dnia jego narodzin, a przez wszystkie następne lata podlega ciągłym fluktuacjom. Wpływ na zmianę składu i jakości mikrobiomu ma bardzo wiele czynników, m.in. stosowana dieta, przebyte infekcje, zażywane leki, aktywność fizyczna, przewlekły stres, zmiany hormonalne i szereg innych. [1][2]

Flora bakteryjna- jak o nią prawidłowo dbać? (fot. shutterstock.com)

Odpowiednio ukształtowana flora bakteryjna jelit jest jednym z najważniejszym elementów, warunkujących utrzymanie dobrego stanu zdrowia człowieka przez całe życie. Badania naukowe dowodzą, iż zachowanie homeostazy organizmu w dużej mierze zależy od składu mikrobiomu, a zmiany w nim zachodzące mogą przełożyć się na trwałe efekty, wpływające na funkcjonowanie całego organizmu przez wiele lat. [3]

Z tego powodu tak ważne jest, aby nie zaniedbywać własnego mikrobiomu, a w razie wystąpienia sytuacji, które mogą niekorzystnie wpływać na jego funkcjonowanie (np. infekcje z towarzyszącą biegunką, przyjmowanie niektórych leków, zaburzenia hormonalne, przewlekły stres itp.), wspomagać organizm odpowiednimi preparatami probiotycznymi.[1][2]

Probiotyki a stosowanie leków z różnych grup terapeutycznych

Wbrew powszechnie panujacej opinii, według której probiotyki stosuje się jedynie podczas antybiotykoterapii, należy wziąć pod uwagę konieczność ich suplementacji podczas przyjmowania leków, mogących doprowadzić do dysbiozy jelitowej. Są to m.in. leki przeciwzapalne i przeciwbólowe z grupy NLPZ, często łączone z lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego z grupy IPP (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku). Połączenie to wpływa niekorzystnie zarówno na śluzówkę przewodu pokarmowego (działanie uszkadzające wywołane przez NLPZ), jak i na skład i liczebność bakterii jelitowych (dysbioza wywołana przez IPP). Badania naukowe dowiodły, iż stosowanie probiotyków równolegle z NLPZ i IPP zmniejsza negatywne działanie tychże leków na śluzówkę przewodu pokarmowego oraz działa korzystnie na mikrobiom. [4][5]

Ponadto, innymi lekami, mogącymi powodować niekorzystne zmiany w mikrobiomie i wywoływać zaburzenia żołądkowo – jelitowe są: statyny, metformina (szczególnie w początkowym okresie leczenia) oraz leki przeczyszczające. [5] Udowodniono, iż równoczesne stosowanie probiotyków w czasie zażywania leków z powyższych grup wiąże się ze zminimalizowaniem skutków dysbiozy jelitowej oraz poprawą szczelności nabłonka jelit. [4]

Odporność organizmu a stosowanie probiotyków

Co więcej, warto pamiętać również o profilaktycznym stosowaniu probiotyków w okresie zwiększonej zapadalności na infekcje, m.in. jesienią i zimą. Według badań naukowych aż 70% limfocytów człowieka związanych jest z tkanką limfatyczną jelit, której stymulacja odbywa się za pomocą mikrobiomu. Podawanie probiotyków ma więc niebagatelny wpływ na utrzymanie wysokiej odporności organizmu. [1]

Probiotykoterapia w przewlekłym stresie

Kolejnym istotnym czynnikiem, który w znaczący sposób zaburza funkcjonowanie mikroflory jelitowej jest silny i przewlekły stres. [1] Według doniesień naukowych, istnieje wyraźny związek pomiędzy przyjmowaniem określonych szczepów probiotycznych, a reakcją organizmu na czynniki stresowe. Wykazano również, iż stosowanie probiotyków przez osoby zmiagające się ze stresem, poprawia szczelność nabłonka jelitowego i wpływa na obniżenie napięcia nerwowego.[6]

Mało urozmaicona dieta a probiotyki

Probiotyki zalecane są również podczas stosowania mało urozmaiconej diety. Badania wykazały, że nieprawidłowa (uboga w błonnik) dieta może prowadzić do namnażania w jelitach szkodliwych bakterii, co z kolei sktkuje wieloma problemami jelitowymi, takimi jak wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Suplementacja bakterii probiotycznych wpływa wówczas na poprawę składu i jakości mikrobiomu, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia np. jelita drażliwego oraz objawów dyspeptycznych. [1][7]

Inne wskazania

Warto także pamiętać o zasadności stosowania probiotyków w czasie zmian hormonalnych, a także procesów starzenia się organizmu. Wykazano bowiem istnienie związku pomiędzy zmianami, zachodzącymi  w układzie endokrynnym, a składem mikroflory jelitowej.[2]

Ponadto, badania dowodzą, że przyjmowanie szczepów probiotycznych przez osoby, u których zachodzą procesy starzenia, korzystnie wpływa na różnorodność flory bakteryjnej jelit. [8]

Probiotyki wieloszczepowe – korzyści ze stosowania

Aby zapewnić sobie kompleksową probiotykoterapię warto wybierać takie preparaty, które zawierają wiele różnych szczepów bakteryjnych. Badania wykazały, iż kombinacja szczepów probiotycznych może wykazywać się większą skutecznością, niż stosowania tylko jednego szczepu, dzięki zachodzącemu synergizmowi działania. [9] Dla przykładu, preparat zawierający dziewięć różnych szczepów bakterii z rodzajów: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus i Lactoccocus działa wielokierunkowo na mikrobiom, szybko wypełniając w nim ewentualne ubytki. [10] Co więcej, podczas wyboru probiotyku, dobrze jest zwrócić uwagę na obecność w nim substancji prebiotycznej (np. fruktoligosacharydów), która zapewnia szykie namnażanie szczepów probiotycznych w jelitach. [9]

Podsumowując, najczęstszym wskazaniem do stosowania probiotyków jest antybiotykoterapia. Jednak warto zdawać sobie sprawę z korzyści, wynikających z przyjmowania preparatów probiotycznych w sytuacjach, które mogą negatywnie wpłynąć na stan flory jelitowej, np. stosowanie leków typu NLPZ, IPP czy metforminy, mało urozmaicona dieta, zmiany hormonalne czy przewlekły stres. Warto również zwrócić uwagę na dobroczynne skutki stosowania probiotyków, zawierających wiele różnych szczepów bakteryjnych, mogących kompleksowo wpływać na mikrobiom organizmu.[2][4][5][6][9]

Źródła:

 1. M. Gałęcka i wsp., Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego, Insytut Mikroekologii w Poznaniu. Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(2):50-59.
 2. H. Neuman i wsp., Microbial endocrinology: the interplay between the microbiota and the endocrine system, FEMS Microbiology Reviews 39(4), 2015. https://www.researchgate.net/publication/272624683_Microbial_endocrinology_the_interplay_between_the_microbiota_and_the_endocrine_system
 3. R.Witkowska-Wirstlein, M. U. Jurczyk , Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2016/3/285_3_48_2016.pdf
 4. Węgielska, J. Suliburska, Wpływ leków na mikroflorę jelitową, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 5. https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/zaburzenia-flory-jelitowej-wywolane-lekami/
 6. Herman, Probiotics supplementation in prophylaxis and treatment of depressive and anxiety disorders – a review of current research, Psychiatr Pol 2019;53(2):459-473. https://www.psychiatriapolska.pl/Probiotics-supplementation-in-prophylaxis-and-treatment-of-depressive-and-anxiety,92392,0,2.html
 7. D. Winiarz i wsp., Probiotyki a zdrowie – dziś i jutro, Biul. Wydz. Farm. WUM, 2017, 10, 86-94.
 8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468501120300146
 9. Zaremba, Dobrodziejstwa probiotyków i prebiotyków oraz ich naturalne źródła. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10.  https://www.multilac.pl/multilac-kapsulki/?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

14 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

No nie, argumentacja, ze apteka w małej miejscowości padła przez ustawę AdA jest poniżej pasa. Padła bo zabiły ją co dwumiesięczne przeceny i to jest jak najbardziej prawdopodobne. Apteka nie jest sklepem i trudno się dziwić, że przepisy zezwalające na jej otwarcie są restrykcyjne. Dziwię się, ze ponad 25 lat funkcjonowania aptek, należących do nie wiadomo kogo, z dewizą "Po trupach do celu", jeszcze niczego, co poniektórych, nie nauczyło. Frustracje i patologie sięgające zenitu. NIGDY WIĘCEJ!!! A tak na marginesie, czy splajtowały apteki należące wyłącznie do farmaceutów?
No na pewno przeceny co 2 miesiące zabiły apteki. Dla przykładu w aptekach, skąd posiadam wiarygodne dane po aktualnej przecenie (1 lipca) spadek wartości to -120, -100 i -87 zł. W sumie na trzech aptekach 307 zł. No plajta jak nic!!!!
Nie wiem czy dobrze policzyłam tak na szybko, ale tych przecen od początku 2012 r. było 45 i na ogól ze stratą.
Koszty utrzymani i pracownicze rosną plus brak chętnych do pracy w małych miejscowościach Marże degresywne( patologia)-w małych miastach i na wsiach głównie sprzedaż z recept. Patologie typu Pradaxa (infantylna odpowiedź od producenta) Brak stabilizacji w przepisach, lub ich skomplikowanie. Przepracowanie właścicieli, będących pracownikami, często w wieku już emerytalnym. Brak perspektyw rozwoju. Ale skoro sprzedając lub wygaszając- można zminimalizować straty to lepiej pójść na pensję, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na dokładki lub zainwestować.
Ktoś chętny... oddam w dobre ręce :-) .
Pytania są tendencyjne, AdA jest zbyt mało restrykcyjna skoro sieci nadal rosną przejmując apteki indywidualne które nie wytrzymują sieciowej konkurencji na rynku...
Liczba sklepów spożywczych od lat też spada i posłowie nie kwapili się powstrzymywać ten trend. W wielu małych miejscowościach i osiedlach zostały zamknięte. Za to w miescie apteka na każdym rogu. Dane na które oni się powołują mówią o zamkniętych placówkach lecz nie uwzględniają tego że w wielu miejscach w to miejsce otwiarly się nowe apteki czy punkty apteczne
czemu nie porównać ilosci aptek do ilości kościołów. w polsce jest koło 10 tys parafi i 30 tys księży, czyli wychodzi 3 księży na parafię, to więcej niż farmaceuty na aptekę, nikt nie narzeka że jest zbyt mało parafii , to może 10 tys aptek wystarczy? staną się rentowne i będą mieć lepszą obsadę?
Może jest farmaceuta który chce kupić moja aptekę w małym mieście (18000 tys. mieszkańców z gminą) w Wielkopolsce w samym centrum. Pisać na priv apteka.trzcianka@onet.pl
Weźmy pod uwagę taką rzecz: Apteka na wsi albo w małej miejscowości ma ograniczoną liczbę klientów. Żeby się utrzymać- musi oprócz Rxów refundowanych handlować jakimiś suplementami, Rxami 100% itp, na jakiejś sensownej marży. I w dobie powszechnego "usamochodowienia" większość pacjentów jeździ do większych miejscowości, przy okazji wykupując recepty. Jak trafią do jakiejś sieciówki, gdzie im sprzedadzą magnez za 2 złote- to puszczą plotkę, że w aptece w "ich" miejscowości jest strasznie drogo. Finalnie- coraz mniej pacjentów przychodzących po zakupy, coraz więcej darmowych porad, ale po leki to już się jeździ gdzie indziej. Apteka pada, bo ile można dokładać do interesu. I potem jest lament, że najbliższa apteka jest oddalona o 15 km. Ale liczy się tylko i wyłącznie CENA, bo jak zapytać, czy klient (nie pacjent, odzwyczajam się od tego sformułowania, niestety...) chce magnez za 2 złote, czy za 20- to powie, że za 2...
Skoro w małych wsiach i miasteczkach padły apteki to jest to szansa dla sieci , niech wypełnia tą lukę i zgarniają wielkie pieniądze nikt im tego nie zabrania !!!!! Achhhhh no tak lepiej otworzyć w mieście na przeciwko innej apteki niż na wsi, strasznie boli ich ta ustawa !!!!!!!!!!!
Paweł Skutecki, Paweł Szramka i Maciej Masłowski Nowoczesna i Kukiz więc czego od nich oczekiwać !?!?!?!?!?!?!