REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka musi weryfikować autentyczność leku tylko w jednym przypadku…

11 lutego 2019 11:27

Od 9 lutego apteki muszą stosować się do obowiązków wynikających z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 (tzw. dyrektywa fałszywkowa). Fundacja KOWAL zwraca uwagę, że apteka powinna weryfikować autentyczność wydawanego leku tylko w przypadku jednoczesnego wystąpienia dwóch przesłanek.

Nowe przepisy zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Będą one dotyczyć tylko e-recept wystawionych od tego momentu (fot. Shutterstock)
Fundacja przypomina, że projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego z dnia 7 stycznia nadal znajduje się obecnie w fazie uzgodnień (fot. Shutterstock)

Kilka dni temu dla sprawniejszego poruszania się w nowej rzeczywistości związanej z wejściem w życie obowiązku serializacji, Główny Inspektor Farmaceutyczny, przygotował przewodnik, który opisuje sposób zarządzania alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności leków (czytaj więcej: WAŻNE: Główny Inspektor Farmaceutyczny wyjaśnia alerty z PLMVS). Z kolei Fundacja KOWAL przypomina, że nie wszystkie leki podlegają weryfikacji od 9 lutego.

W tym kontekście Fundacja KOWAL pragnie zwrócić uwagę na trzy kluczowe elementy, zapewniające płynne wkroczenie w nową rzeczywistość:

REKLAMA

Wszyscy użytkownicy, którzy pobrali certyfikat dostępu do Systemu dokonują od 9 lutego weryfikacji lub wycofania leków na receptę i Omeprazolu. Muszą one jednak spełniać jednocześnie dwie przesłanki:

REKLAMA
 1. Zostały zwolnione do obrotu od dnia 9 lutego 2019 roku oraz
 2. Posiadają na opakowaniu leku występujące razem: kod 2D Data Matrix oraz zabezpieczenie przed otwarciem (ATD)

Oznacza to, że obowiązkowi weryfikacji lub wycofania w Systemie nie podlegają produkty nie spełniające powyższych przesłanek.

Fundacja KOWAL przypomina też, alerty wygenerowane przez System w odniesieniu do produktów niespełniających powyższych przesłanek należy zignorować i wydać lek niezależnie od alertu, np. dotyczy to wszystkich produktów posiadanych przez Państwa w dniu 9 lutego 2019 roku (czytaj więcej: Alert fałszywie dodatni? Szykuje się zamieszanie w aptekach po 9 lutego…).

Racjonalizacja alertów z PLMVS

Z komunikatu Fundacji KOWAL może dowiedzieć się, że w razie wątpliwości należy przyjąć racjonalne założenia. Alert wobec opakowania posiadającego kod 2D Data Matrix oraz ATD w pierwszych tygodniach po 9 lutego 2019 roku dotyczy opakowania zwolnionego do obrotu na terytorium UE przed 9 lutego 2019 roku. Zatem opakowanie takie należy wydać niezależnie od alertu.

– Wszyscy użytkownicy, którzy nie zdążyli jeszcze pobrać certyfikatu, powinni dokonać tego w najbliższym możliwym terminie. Osoby, które skontaktowały się już w tej sprawie z Fundacją KOWAL, otrzymają dostęp do certyfikatu bezzwłocznie. Po otrzymaniu certyfikatu postępować należy zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 1. Powyżej – informuje KOWAL.

REKLAMA

Fundacja przypomina też, że projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego z dnia 7 stycznia nadal znajduje się obecnie w fazie uzgodnień. W związku z tym wszyscy użytkownicy systemu mogą skupić się na realizacji zadań określonych w punktach 1. i 2. Powyżej (czytaj więcej: Do 500 000 zł kary dla apteki, która nie będzie podłączona do PLMVS?).

Źródło: ŁW/KOWAL

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Tego typu komunikaty fundacji KOWAL niczego nie wyjaśniają, ponieważ aptekarze nie mają żadnej możliwości sprawdzenia, które opakowania leku zostały zwolnione do obrotu od dnia 9 lutego 2019r. Naczelna Izba Aptekarska jest jednym z pięciu członków fundacji KOWAL, która została powołana do wdrożenia dyrektywy fałszywkowej w Polsce. Absurdalne jest to, że ani w aptekach ogólnodostępnych, ani w aptekach szpitalnych nie zostały wdrożone przez fundację KOWAL jakiekolwiek programy pilotażowe z wykorzystaniem rzeczywistych kodów 2D na opakowaniach leków. Mając wiedzę na ten temat i nie podejmując w odpowiednim czasie stosownych działań NIA całkowicie skompromitowała się swoją biernością w procesie wdrażania w życie dyrektywy fałszywkowej. Pismo Prezes NRA do Ministerstwa Zdrowia, GIF oraz Prezesa URPL z dnia 22 stycznia 2019r. (dziwne, że nie zostało opublikowane na stronie NIA tylko na stronie Wielkopolskiej OIA) – to jak widać zdecydowanie za późno i za mało, ponieważ efekt tych działań jest równy zero. Wynika to z rażącej niekompetencji przedstawicieli NIA reprezentujących środowisko aptekarskie - co doprowadziło do sytuacji, w której aptekarze nie mają żadnej jednoznacznej informacji jak postępować od 9 lutego, ponieważ apteka nie ma możliwości sprawdzenia kiedy dane opakowanie leku zostało wprowadzone do obrotu. Tak kończy się niekompetencja przedstawicieli NIA.
Bardzo mnie interesuje ile, zdaniem szanownego KOWALA, jest "pierwszych tygodni po 9 lutego". Kierowanie tak szalenie nieprecyzyjnych i niejednoznacznych komunikatów to ignoranctwo i olewnictwo w czystej formie. Niestety, jesteśmy frajerami, że sobie na to pozwalamy.
oto komunikat który otrzymałem od Kowala, po wysłaniu informacji o alercie: "Dzień dobry, Dziękujemy za informację, zwracamy uwagę, że poradnik GIF odnosi się do opakowań leków zwolnionych do obrotu od dnia 9-go lutego 2019, pierwszego opakowania spodziewamy się dopiero w okolicach maja 2019. Do leków zwolnionych przed 9-tym stosujemy się do: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-dotyczacy-obowiazku-serializacji-produktow-leczniczych" Ciekawe czy poinformują gdy te "okolice maja" nastąpią :)
narazie to jest jeden wielki bajzel z tym wszystkim.
Może przydałaby się data produkcji na opakowaniu.
Teraz o już pewnie za późno bo już dawno wyprodukowane, ale pomysł dobry ;)

Powiązane artykuły

System PLMVS – leki nieserializowane jeszcze przez kilka lat w obrocie System PLMVS – leki nieserializowane jeszcze przez kilka lat w obrocie

Od 9 lutego 2019 r. obowiązuje tzw. dyrektywa antyfałszywkowa. Pracownicy aptek weryfikują autentycz...

System zadziałał. Zidentyfikowano fałszywy lek przeciwnowotworowy… System zadziałał. Zidentyfikowano fałszywy lek przeciwnowotworowy…

Od 9 lutego w całej Europie funkcjonuje system weryfikacji autentyczności leków. Zapytaliśmy Główneg...

Dyrektywa antyfałszywkowa w aptece okiem praktyka Dyrektywa antyfałszywkowa w aptece okiem praktyka

Miało być świetnie a wyszło jak zwykle – tym krótkim zdaniem można podsumować proces wprowadzania dy...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz