REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka zwolniła farmaceutkę w okresie ochronnym. Zapłaci odszkodowanie…

13 sierpnia 2019 11:11

Sieć aptek zwolniła z funkcji kierownika farmaceutkę z 32-letnim stażem pracy, objętą ochroną przedemerytalną. Sąd uznał, że rozwiązanie umowy nastąpiło z naruszeniem prawa i zasądził na rzecz farmaceutki odszkodowanie w kwocie ponad 27 000 zł.

W polsce pracuje ponad 30 000 farmaceutów (fot. Shutterstock)
Farmaceutka posiadała 32 lata stażu pracy. Od 2 września 2018 roku była też objęta ochroną przedemerytalną (fot. Shutterstock)

Sprawę rozstrzygał niedawno Sąd Rejonowy w Toruniu. 13 lutego 2018 roku sieć aptek zatrudniła farmaceutkę na okres próbny od 26 lutego do 25 maja. Miała pełnić funkcję kierownika apteki. 8 maja podpisano z nią kolejną umowę na czas określony do 31 maja 2019 roku. Farmaceutka pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy, a jej pensja zasadnicza wynosiła 9 227 zł brutto. Miesięcznie otrzymywała też dodatek w wysokości 910 zł brutto za dojazdy do pracy. Przy czym dodatek był uzależniony od rzeczywistej ilości dni przepracowanych w ciągu miesiąca (czytaj również: Im większa sieć, tym wyższe zarobki farmaceuty).

Po kilku miesiącach okazało się, że właściciel sieci aptek nie jest zadowolony z pracy farmaceutki. W połowie listopada zaproponowano jej zatem zmianę warunków pracy i wynagrodzenia. Kobieta nie zgodziła się na nie. W rezultacie 4 grudnia pracodawca przedstawił jej kolejną propozycję zmiany warunków pracy i płacy. Również na nią farmaceutka nie przystała. W rezultacie 18 grudnia 2018 r. otrzymała oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z dniem 31 stycznia 2019 roku (czytaj więcej: Farmaceutka zwolniona przez „sieć szpitali” nie dostała odszkodowania).

REKLAMA

4 lata do emerytury…

W dniu otrzymania wypowiedzenia umowy, farmaceutka posiadała 32 lata stażu pracy. Od 2 września 2018 roku była też objęta ochroną przedemerytalną na podstawie art. 39 kodeksu pracy. Oznaczało to, że brakowało jej już tylko 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego 60 lat (czyli 22 września 2022 roku).

REKLAMA

W rezultacie farmaceutka wniosła pozew przeciwko swojemu dotychczasowemu pracodawcy, o zasądzenie na jej rzecz kwoty 39 122,60 zł. W tej kwocie 27 681 zł stanowiło odszkodowanie na naruszenie prawa w trakcie rozwiązywania umowy o pracę. Domagała się też 9 227 zł odprawy oraz ponad 2000 zł ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W trakcie trwania procesu kobieta wycofała się jednak z roszczeń dotyczących odprawy, a pracodawca uregulował ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Właściciel apteki przekonywał w sądzie, że roszczenia farmaceutki odnośnie odszkodowania są nieuzasadnione. Art. 39 kodeksu pracy stanowi, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Pracodawca wskazywał, że z farmaceutką została zawarta umowa o pracę na czas określony. Okres ten miał zakończyć się dnia 31 maja 2019 roku, nie umożliwiałby kobiecie nabycia prawa do emerytury (czytaj również: Coraz mniej farmaceutów w aptekach. Dane GUS powinny niepokoić…).

– Jeżeli więc pracownik znajduje się w wieku ochronny, ale czas trwania umowy nie uprawnia do nabycia prawa do emerytury, to od strony logicznej i konstrukcyjnej, opierając się na wykładni celowościowej wskazanego przepisu, a także wartościach chronionych i funkcji ochronnej prawa pracy, nie powinna z ochrony korzystać osoba, której okres trwania umowy o pracy nie upoważnia do uzyskania emerytury – przekonywali przedstawiciele sieci aptek

Ochrona niezależnie od rodzaju zawartej umowy

Sąd uzasadniając wyrok wskazał, że zbędne było prowadzenie postępowania co do przyczyn zwolnienia. Istotą sporu było czy farmaceutka była pracownikiem chronionym. Podziela też rozważania zawarte wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie II PK 50/14. Przedstawione zostały tam argumenty, że wykładnie art. 39 kp nie uprawnia do wprowadzenia dodatkowego warunku, że ochrona zatrudnienia obejmuje tylko umowy o pracę na czas określony na czas nie krótszy niż pozostały do osiągnięcia wieku emerytalnego (czytaj również: Farmaceutka wygrała sprawę w sądzie. Szpital wypłaci jej 28 800 zł odszkodowania…).

REKLAMA

W rezultacie sąd uznał, że w trakcie rozwiązywania umowy o pracę farmaceutka znajdowała się okresie ochronny. W rezultacie zwolnienie odbyło się z naruszeniem przepisów. Na rzecz farmaceutki zasądzono więc kwotę 27 681 zł brutto tytułem odszkodowania  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 12 lutego 2019r. do dnia zapłaty (czytaj również: Zwolniona kierowniczka apteki dostanie 23 700 zł odszkodowania).

Sygn akt. IV P 14/19

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Niezły hajs kosiła, 10 tysi brutto. Uczcie sie od niej
Jak była kierowniczką to ok stawka. Jak ktoś za mniej niż 6k netto się godzi brać odpowiedzialność za sieciówkę to jest po prostu jeleniem. 7-9k netto to jest pułap od którego się powinno zaczynać rozmowy. Ale jak była szeregowym mgr z taką stawką to chylę czoła.
Moim zdaniem na kierowniczym stanowisku praca poniżej 6 tyś na rękę przy tak dużej odpowiedzialność również przed sądem bo to kierownik za wszystko beknie jest brakiem szacunku dla siebie i głupotą
Tyle tylko ,że panuje zmowa płacowa i stalinowska zasada ani kroku w tył czyli ani złotówki więcej. Zawsze się ktoś trafi, kto zgodzi się na niższą stawkę, a jak już będzie na etacie w szponach to i tak będą szukać tańszego. Efekt skali. 500 aptek, obniż komuś pensje o 100zl ( czyli 150 zł brutto) to daje rocznie prawie 1milion oszczędności.

Powiązane artykuły

Aptekarz skazany na 12 lat więzienia Aptekarz skazany na 12 lat więzienia

Przez lata rozcieńczał lekarstwa dla chorych na raka a uzyskane dzięki temu pieniądze przeznaczał na...

Rozporządzenie o raportowaniu danych o leku recepturowych na razie bez zmian, ale… Rozporządzenie o raportowaniu danych o leku recepturowych na razie bez zmian, ale…

Od 1 marca miało obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz...

Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak

Dzięki Simonie Kossak dane nam było poznać niezwykłe medyczne historie wielu roślin. Okazuje się jed...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz