REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceutka zwolniona przez „sieć szpitali” nie dostała odszkodowania

25 czerwca 2019 12:10

Kierowniczka apteki szpitalnej zażądała od zakładu leczniczego odszkodowania w kwocie 19 500 zł za niezgodne z prawem zwolnienie jej z pracy. Jednak Sąd Rejonowy w Gdańsku odrzucił jej wniosek. Dlaczego?

Kierowniczka apteki szpitalnej zażądała od zakładu leczniczego odszkodowania w kwocie 19 500 zł za niezgodne z prawem zwolnienie jej z pracy (fot. Shutterstock)
Kierowniczka apteki szpitalnej zażądała od zakładu leczniczego odszkodowania w kwocie 19 500 zł za niezgodne z prawem zwolnienie jej z pracy (fot. Shutterstock)

Kierowniczka apteki szpitalnej wniosła do sądu o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę, o przywrócenie do pracy do końca zawartej umowy oraz zasądzenia na jej rzecz odszkodowania w wysokości 19 500 zł z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

Wypowiedzenie na zwolnieniu

Farmaceutka w uzasadnieniu wskazała, że 21 kwietnia 2017 r. zawarła umowę o pracę na pełen etat na stanowisku kierownika apteki szpitalnej. Umowa została zawarta na czas określony od 1 maja 2017 r. do 31 stycznia 2018 r (czytaj również: Apteka musi zapłacić odszkodowanie, za złamanie nogi na źle odśnieżonych schodach…). Kobieta 28 września 2017 r. poczuła się na tyle źle, że postanowiła pójść do lekarza. Otrzymała zwolnienie lekarskie od tego dnia do 12 października. Skan zwolnienia przesłała mailem do kierownika administracji tego samego dnia, czyli 28 września. Następnie otrzymała mailem informację, że NIP na zwolnieniu jest nieprawidłowy. Lekarz poprawił NIP i nowe zwolnienie trafiło do pracodawcy listem poleconym 5 października.

REKLAMA

Pomimo że kobieta przebywała na zwolnieniu lekarskim, 9 października otrzymała pocztą wypowiedzenie umowy o pracę nadane 6 października, czyli po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego. Umowa o pracę rozwiązywała się 14 października z powodu likwidacji zakładu pracy. Na stronie internetowej zakładu leczniczego 6 października w dziale „Aktualności” pojawiła się informacja, że nadal będzie on działać. Zatem farmaceutka uznała, że informacja o likwidacji zakładu podana jako przyczyna wypowiedzenia jest nieprawdziwa.

REKLAMA

Apteka nadal działa

Poszkodowana napisała więc maila do przełożonego z pytaniem, czy wypowiedzenie zostanie cofnięte z powodów błędów ze strony pracodawcy. Podczas wizyty kontrolnej u lekarza 12 października otrzymała kolejne zwolnienie. Niezwłocznie wysłała skan zwolnienia mailem oraz oryginał listem poleconym do miejsca pracy.

Otrzymała odpowiedź mailem 20 października (czytaj również: Farmaceutka wygrała sprawę w sądzie. Szpital wypłaci jej 28 800 zł odszkodowania…). Poinformowano ją, że z uwagi na odebranie wypowiedzenia 9 października, data rozwiązania umowy o pracę została przesunięta na 28 października. W piśmie zasugerowano, że kobieta samowolnie opuściła miejsce pracy 28 września, podczas gdy pozostali pracownicy otrzymali wypowiedzenia.

Farmaceutkę doszły słuchy, że jej przełożona rozpowszechnia o niej krzywdzące opinie, jakoby „porzuciła miejsce pracy”. Do innych pracowników mówiła natomiast, że zwolni ją dyscyplinarnie. Farmaceutka domaga się więc odszkodowania za zwolnienie niezgodne z przepisami, ponieważ zakład leczniczy, a tym samym apteka szpitalna, nadal działa. Zatem jej zdaniem nie było likwidacji firmy.

Koniec działalności zakładu

Pracodawca kobiety wskazał, że nie miał obowiązku wskazywania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Przyczyna wypowiedzenia umowy nie ma więc znaczenia dla rozstrzygnięcia tego postępowania. Dodał, że podał przyczynę wyłącznie po to, aby farmaceutka wiedziała o niej. Ponadto przyczyna ta była prawdziwa.

REKLAMA

Pracodawcą powódki był zakład leczniczy (czytaj również: Farmaceutka zwolniona z pracy, bo… zarabiała najwięcej). Posiadał on status samodzielnego pracodawcy, ale nie został zakwalifikowany do tzw. sieci szpitali na terenie województwa. Brak kwalifikacji oznaczał natomiast zakończenie obowiązywania umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z tym spółka musiała zakończyć działalność zakładu leczniczego. A to w pierwszej kolejności oznaczało przeprowadzenie zwolnień pracowników.

Pracodawca przyznał, że wręczył farmaceutce wypowiedzenie umowy o pracę w ramach trwającego już procesu likwidacji zakładu leczniczego. Nie zgodził się też z jej argumentem mówiącym, że przyczyna wypowiedzenia była fałszywa. Zakład leczniczy jeszcze istnieje, ale wyłącznie formalnie, z uwagi na konieczność realizacji zobowiązań administracyjnoprawnych oraz cywilnoprawnych. Prawdziwa jest również przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę powołująca się na likwidację stanowiska pracy – kierownika apteki szpitalnej. Takiego stanowiska pracy już nie ma, ponieważ nie istnieje w ogóle apteka szpitalna.

Farmaceutka opuściła miejsce pracy

W ocenie pozwanego działanie farmaceutki było nadużyciem prawa, ponieważ wyłącznym celem uzyskania zwolnienia lekarskiego było objęcie jej ochroną z art. 41 Kodeksu pracy. W dniu 28 września w placówce mniej więcej od godziny 8.00 wręczane były pracownikom wypowiedzenia. Kobieta, wiedząc o tym, opuściła miejsce pracy. Nie poinformowała o tym przełożonego, a dodatkowo aż do godziny 15.04 nie odpowiadała na próby kontaktu. Tego samego dnia wieczorem przesłała mailem skan zwolnienia lekarskiego.

Pozwany wskazał, że nie może przywrócić kobiety do pracy (czytaj również: Zwolniona kierowniczka apteki dostanie 23 700 zł odszkodowania). Po pierwsze podniósł, że jeśli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Nie byłoby to również możliwe z uwagi na to, że jej umowa o pracę miała obowiązywać do 31 stycznia 2018 r.

Nie trzeba podawać przyczyny zwolnienia

Sąd nie uwierzył zeznaniom farmaceutki, że w dniu, w którym zamierzano wręczyć jej wypowiedzenie, była nieobecna w pracy. Za niewiarygodne sąd uznał także to, że nie miała świadomości o tym, iż 28 września będą wręczane wypowiedzenia umowy o pracę. W konsekwencji sąd uznał jej powództwo za nieuzasadnione. Wymóg podawania przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę dotyczy tylko wypowiadania umów na czas nieokreślony bądź rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Oznacza to, że zakład leczniczy nie miał obowiązku wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, a sąd nie musiał przeprowadzać w tym przedmiocie postępowania dowodowego. I to bez względu na to czy, przyczyna wypowiedzenia była zasadna lub prawdziwa. W razie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, pracownik może dochodzić odszkodowania, ale tylko w przypadku naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów, nie zaś w razie niezasadności tego wypowiedzenia. Inaczej mówiąc, uzasadnienie wypowiedzenia nie jest wymagane przy umowie na czas określony.

Odszkodowanie się nie należy

Art. 41 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej jego usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Jednak w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się tych przepisów. Ponadto w tej sprawie mamy do czynienia z prawną likwidacją pracodawcy i faktycznym zakończeniem działalności zakładu leczniczego. Skutkowało to zwolnieniem wszystkich pracowników oraz likwidację apteki szpitalnej.

Niewątpliwie przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę w postaci likwidacji zakładu i stanowiska pracy powódki jest prawdziwa. Sama likwidacja pracodawcy jest procesem złożonym i rozciągniętym w czasie. Dlatego istnienie zakładu w momencie upływu okresu wypowiedzenia umowy o pracę nie świadczy o tym, że likwidacja była pozorna.

Ponadto nie udało się wręczyć farmaceutce wypowiedzenia, gdyż opuściła miejsce pracy, po czym udała się do lekarza i przedstawiła zwolnienie lekarskie. Tym samym słusznie pracodawca zarzuca jej naruszenie art. 8 Kodeksu pracy. W konsekwencji sąd oddalił powództwo w zakresie żądania odszkodowania z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę.

Sygn. akt VI P 666/17

Oprac. IK

©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Na receptach będzie nowy kod uprawnień Na receptach będzie nowy kod uprawnień

Do konsultacji skierowany został projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lek...

Technicy farmaceutyczni zawalczą jutro o możliwość dalszego kształcenia? Technicy farmaceutyczni zawalczą jutro o możliwość dalszego kształcenia?

Na najbliższy czwartek zaplanowane zostało spotkanie przedstawicieli techników farmaceutycznych z wi...

Najnowszy numer magazynu MGR.FARM już dostępny! Najnowszy numer magazynu MGR.FARM już dostępny!

Czy w polskich aptekach zaczyna brakować farmaceutów? Statystyki pokazują, że problem ten może być w...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz