REKLAMA
pon. 3 czerwca 2019, 09:36

Artykuł sponsorowany skrywał nielegalną reklamę apteki. WIF nałożył karę…

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył dwie kary po 5 000 zł, na przedsiębiorców, którzy byli związani z publikacją artykułu sponsorowanego na temat marketingu aptecznego, w jednym z lokalnych serwisów internetowych. Przy okazji rozpatrywał też kwestię umieszczenia logo apteki na drzwiach samochodu…

Spółka DOZ S.A. wskazuje problemy i wyzwania, przed jakimi rynek apteczny stoi w 2023 roku (fot. Shutterstock)
Przedsiębiorca prowadzący aptekę wyjaśniał, że jego spółka nie zlecała ani nie finansowała takiego artykułu (fot. Shutterstock)

Jakiś czas temu w jednym z lokalnych serwisów internetowych (opisujący sprawy wschodniej Wielkopolski), pojawił się artykuł pt. „Kłopoty marketingu w aptekach”. Tekst oznaczono jako „materiał promocyjny”. W artykule poruszany był temat znaczenia reklamy w codziennym życiu oraz zakazu promowania działalności aptek. Autor tekstu (anonimowy) wysnuwał śmiałą tezę, że „takie apteki jak XX, zwykle nie potrzebują reklamy z uwagi na niskie ceny leków oraz preferencyjne warunki dostawy” (czytaj więcej: Ewolucja reklamy aptek?).

Artykuł ten zwrócił uwagę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, który dopatrzył się w nim naruszenia zakazu reklamy aptek. W treści artykułu pojawiła się bowiem nazwa konkretnej apteki wraz z aktywnym linkiem do jej strony internetowej, umożliwiającej prowadzenie sprzedaży wysyłkowej (czytaj również: Wysyp artykułów promujących aptekę internetową. Czy łamią zakaz reklamy?).

– Przytoczony wyżej fragment tekstu po pierwsze wskazuje konkretną aptekę (mimo, że sprzedaż wysyłkową prowadzi znacznie więcej placówek zajmujących się obrotem detalicznym produktami leczniczymi czy wyrobami medycznymi). Po wtóre zaś zawiera element ocenny, wskazujący że ceny w tej konkretnej aptece są niskie, a warunki dostawy preferencyjne, co w konsekwencji zachęca odbiorców artykułu do skorzystania z usług tej właśnie apteki – czytamy w uzasadnieniu decyzji WIF.

Właściciel apteki zaprzecza

W toku postępowania przedsiębiorca prowadzący aptekę wyjaśniał, że jego spółka nie zlecała ani nie finansowała takiego artykułu. Przekonywał też, że nie posiada wiedzy na temat tego, kto zrealizował materiał. Wielkopolski WIF ustalił natomiast, że zleceniodawcą umieszczenia artykułu była firma trzecia – niezwiązana ze spółką prowadzącą apteki (czytaj również: Kary dla jednej sieci aptek za łamanie przepisów przekroczyły w zeszłym roku 140 000 zł).

– W ocenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego mimo, że omawiany materiał promocyjny został zlecony przez podmiot, który nie jest związany z apteką, a nie można stwierdzić (przy uwzględnieniu funkcjonalności dostępnych organowi narzędzi), by spółkę, która zleciła umieszczenie artykułu na stronie internetowej oraz spółkę prowadzącą aptekę, której dotyczy postępowanie oficjalnie łączyły powiązania osobowe, przyjąć należy, że sporny artykuł powstał nieprzypadkowo i stał się materiałem promocyjnym, którego realizacja skutkowała złamaniem zakazu prowadzenia reklamy wskazanej wyżej placówki – napisał Wielkopolski WIF w swojej decyzji.

W rezultacie odpowiedzialnością za naruszenie przepisów obarczono dwóch przedsiębiorców. Tego, który zlecił umieszczenie artykułu, jak i właściciela apteki, która była w ten sposób reklamowana. Na każdego z nich WIF nałożył karę finansową w wysokości 5000 zł.

Nazwa i logotyp apteki na drzwiach samochodu

W tym samym postępowaniu Wielkopolski WIF rozpatrywał możliwość złamania zakazu reklamy tej samej apteki w innej formie. Otóż chodziło o umieszczenie na drzwiach samochodu nazwy i logotypu apteki. W tym zakresie postępowanie ostatecznie umorzono i kary nie nałożono.

W toku postępowania okazało się bowiem, że konkretnego samochodu nie można powiązać z aptekę, której dotyczyło postępowanie. Przedsiębiorca zaprzeczał bowiem, by pojazd należał do niego. WIF wystąpił co prawda, do innej instytucji o udzielenie informacji o tym, czy przedsiębiorca prowadzący aptekę jest właścicielem auta (czytaj również: Wolno sieci, wolno i mi!).

– Nie jest możliwe udzielenie informacji dotyczących właściciela samochodu XX z uwagi na brak wskazania podstawy prawnej zwalniającej Administratora Danych z zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej – cytuje uzyskaną odpowiedź WIF.

W rezultacie urzędnicy uznali, że nie jest możliwe przypisanie własności samochodu do apteki. Dlatego też nie ma podstaw do przyjęcia, że umieszczenie jej logotypu na jego drzwiach można uznać za jej reklamę.

Sygn. akt WIFPOP.85221.24.2017

©MGR.FARM

2018_12_12_WIFPOP.85221.24.2017(1)
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Palenie papierosów bardzo niebezpieczne przy antykoncepcji

25 marca 202320:27

Antykoncepcja hormonalna to bardzo popularna metoda zapobiegania niechcianej ciąży. Doustna forma tej antykoncepcji uznawana jest za bezpieczną i skuteczną, należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach związanych z możliwością jej stosowania. Jakich? Odpowiedzmy na pytanie w oparciu o poniższe studium przypadku.

Do apteki zgłasza się 27-letnia pani Agnieszka w celu zrealizowania recepty na popularny preparat antykoncepcyjny dwuskładnikowy. Od 5 lat pacjentka pali elektroniczne papierosy. Wypala ich około 15 dziennie. Pacjentka ma od lekarza zalecenie – rzucić palenie. Postanowiła poszukać wsparcia w aptece, ponieważ dotychczasowe próby były nieskuteczne. Podczas wywiadu pani Agnieszka zgłasza farmaceucie niepokojące objawy takie jak: kaszel, drętwienie kończyn oraz zaczerwienienie skóry. Pacjentka wspomniana również, że ma problem z obrzękami nóg. Z przeprowadzonego przez farmaceutę krótkiego wywiadu wynika, że Pani Agnieszka może mieć problemy z chorobą zakrzepowo-zatorową.

Ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych i kobiet palących papierosy

Podejrzenie choroby zakrzepowo-zatorowej u pani Agnieszki zapewne ma związek z jej uzależnieniem. Palenie papierosów zwiększa bowiem ryzyko pojawienia się zakrzepów, zawału serca i udaru mózgu. Zagrożenie objawami ze strony układu krążenia jest potęgowane w związku przyjmowaną antykoncepcją hormonalną. Pani Agnieszka powinna pomyśleć o odejściu od nałogu w momencie rozpoczęcia doustnej terapii antykoncepcyjnej nawet jeśli początkowo wydawało się, że nie dotyczą jej dodatkowe czynniki ryzyka.

Do tych czynników zaliczamy wiek (powyżej 35. roku życia), otyłość, predyspozycje genetyczne czy niedawne urodzenie dziecka.

Opieka nad pacjentką rzucającą palenie

Aby obniżyć istniejące ryzyko zakrzepowo-zatorowe u kobiet stosujących antykoncepcję, warto namawiać te pacjentki do odstawienia papierosów.

Obecnie dysponujemy szeregiem sposobów na to, aby ułatwić pacjentowi zaprzestanie palenia. Do dyspozycji mamy: gumy do żucia, pastylki do ssania, plastry lub aerozole doustne zawierające nikotynę oraz leki zawierające cytyzynę, która stopniowo zmniejsza uzależnienie od nikotyny.

Nikotynowa Terapia Zastępcza daje dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie sukcesu i zaprzestanie palenia niż rzucanie papierosów bez dodatkowego wsparcia.

Rodzaj antykoncepcji hormonalnej, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych

Pani Agnieszka otrzymała zalecenia przyjmowania tabletek dwuskładnikowych, które przyjmuje od 6 miesięcy. Przed zaleceniem preparatu, lekarz uprzedził panią Agnieszkę przed niebezpieczeństwem wynikającym z przyjmowania tabletek dwuskładnikowych i palenia papierosów. Pacjentka obiecała lekarzowi, że wraz z wykupieniem recepty skonsultuje się z farmaceutą z prośbą o dobór preparatu pomagającego uwolnić się od nałogu.

Antykoncepcję doustną można podzielić na dwie główne kategorie:

  • tabletki jednoskładnikowe – zawierające tylko progestagen
  • tabletki dwuskładnikowe – zawierające estrogeny i progestageny

Najczęściej przepisywane są tabletki dwuskładnikowe, które obarczone ryzykiem wystąpienia pewnych działań niepożądanych, a w szczególności związanych z zagrożeniem powstania zakrzepów krwi. Zakrzep krwi może zablokować naczynia i doprowadzić do poważnych powikłań, w także śmierci pacjentki, chociaż powikłanie to zdarza się bardzo rzadko.

WHO informuje, że w trakcie stosowania dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych zwiększa się 3-6 krotnie [2, 7].

Największe ryzyko wystąpienia tego powikłania jest w trakcie pierwszego roku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko będzie większe także w przypadku powrotu do terapii lub po przerwie wynoszącej co najmniej 4 tygodnie. Po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko zakrzepów krwi spada do poziomu dla populacji ogólnej w przeciągu kilku tygodni [5].

Interwencja farmaceuty

W przypadku pani Agnieszki przyjmującej tabletki dwuskładnikowe głównym zaleceniem jest skończenie z nałogiem. Pacjentka jest zdeterminowana, jednak potrzebuje wsparcia w zerwaniu z nałogiem. Farmaceuta w trakcie wizyty pacjentki w aptece przeprowadził konsultację, w trakcie której ustali plan stopniowego zaprzestania palenia. Wyjaśnił pacjentce na czym polega ryzyko choroby zakrzepowo – zatorowej oraz zalecił jej włączenie Nikotynowej Terapii Zastępczej. Pozwoli ona stopniowo zmniejszać głód nikotynowy, przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka powstania zakrzepów. Zalecona terapia jest dostępna w różnych wariantach: pastylki do ssania, gumy do żucia, aerozole doustne lub systemy transdermalne [3,4].

Po krótkim wyjaśnieniu na czym polega każda z metod, pani Agnieszka podjęła decyzję o terapii plastrami, które dostarczą stałą dawkę nikotyny przez około 16 godzin. Dodatkowo pacjentka zdecydowała się zakupić gumy do żucia z niską zawartością nikotyny (2mg), ponieważ obawia się sytuacji zajadania stresu związanego z rzuceniem palenia.[6] Farmaceuta poinformował pacjentkę o możliwości wystąpienia działań niepożądanych takich jak suchość w ustach, zaburzenia snu, czy też kaszel.

 

Literatura

  1. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_104_19.PDF
  2. https://www.mp.pl/pacjent/zakrzepica/lista/72435,srodki-antykoncepcyjne-i-palenie-papierosow-a-zakrzepica
  3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
  5. https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/7_interakcja.pdf
  6. https://www.nicorette.pl/przygotuj-sie-jak-przestac-palic/jak-rzucic-palenie-porady
  7.  Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. (2014). Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czytam i nie wierzę, naprawdę w tym kraju są wspaniali ludzie, powiedział bym altruiści-samarytanie w jednej osobie, którzy bez powiązania z apteką robią im darmową reklamę.Tłumaczenie tego właściciela niesamowite, na szczęście WIF w takie bzdury nie wierzy... KARAĆ< KARAĆ<KARAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Popatrz na to z drugiej strony. Dla mocnych graczy to gotowy sposób jak skutecznie i za przystępne pieniądze dobić słabszą konkurencję. Zlecamy reklamę konkurencyjnej apteki w niezależnej agencji, donosik do inspektora i gotowe. Słaby, jak dostanie kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy kary, to się nie podniesie a duży wrzuci sobie w koszty i już. Jak jeszcze inspektor będzie surowy to już samo szczęście. I do tego jak porządnie połapie temat, to biedak nawet się nie dowie, kto go pozamiatał. He, he... Chory system...
ja podobnie jak mgr Krzyś, czytam i nie wierzę. Jednak ja nie wierzę z zupełnie innego powodu. Mam nadzieję, że właściciel apteki odwoła się od tej decyzji, bo ukaranie go bez dowodu na to, że uczestniczył w tej sytuacji stawia nas w jednym rzędzie z państwami komunistycznymi pod względem praworządności! Czy przypadkiem podstawową zasadą nie jest u nas "domniemanie niewinności", a co za tym idzie obowiązek udowodnienia winy, a nie niewinności? Kara się należy, bez wątpliwości, ale nie tak! Jestem w stanie spokojnie sobie wyobrazić, że autor artykułu rzeczywiście bez wiedzy właściciela apteki zrobił reklamę. Wystarczy, że skorzystał i był zadowolony to umieścił takie coś w tekście. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na 90% tak nie było, szczególnie, że "nie wiadomo" kto publikację popełnił (trochę lol). Niemniej, winy tu nie udowodniono, więc jakim prawem ukarano?
Wiesz dużo w tym racji, wystarczy żeby ktoś, coś napisał o twojej aptece w necie i kara, hmmm może to być brzydki oręż w bitwie na rynku aptecznym w celu wykończenia konkurencji .... nonon ty nasz Sherlocku :-) nie daje mi spokoju jednak fakt , że ten który zamieścił wpis musi liczyć się z tym że też zostanie ukarany i gdzie tu sens ????
No niestety, w przypadku osoby publikującej da się zrozumieć karę. W końcu poza "domniemaniem niewinności" funkcjonuje również zasada "nieznajomość prawa szkodzi". Jeśli ktoś chce się zajmować publicystyką powinien się zapoznać z różnymi przepisami...
Karać, ale za co ? Zastanawiam się jak zdobyć Xarelto refundowane, bo mam dużo recept a leku brakuje w hurcie. Potrzebuje dla realnego człowieka, który ma duży problem z jego znalezieniem. Pomożesz ? Inspektor pomoże ? A nie sorry inspektor ma ważniejsze sprawy...
A gdyby na balonie na ogrzane powietrze umieścić olbrzymie logo apteki i napis promocja to kogo należałoby ukarać ? Moim zdaniem wyłącznie tego kto prowadzi reklamę i użycza powierzchnię balonu na reklamę apteki. Kwestia kto wyszedł z inicjatywą takiego działania na znaczenie drugorzędne ? Liczy się sam fakt reklamowania apteki i kto ją prowadzi... Zleceniodawca i jego ustalenie nie powinno być przedmiotem troski WIF ? Chyba że w odpowiedzi na karę zleceniobiorca reklamy wskaże sam podmiot który mu ją zlecił potwierdzając ten fakt np. fakturą...