REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Austria wprowadza zakaz eksportu leków deficytowych

24 lutego 2020 08:02

Przedsiębiorstwa farmaceutyczne w Austrii będą musiały zgłaszać braki w zaopatrzeniu leków na receptę. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo w zaopatrzeniu na produkty lecznicze w kraju.

Tymczasem, branża ma inny, znacznie poważniejszy problem, a mianowicie zamknięcie, jakie z powodu epidemii koronawirusa wprowadził w kraju rząd(fot. Shutterstock).
Od początku kwietnia, przedsiębiorstwa farmaceutyczne w Austrii będą miały obowiązek zgłaszać braki w dostawach leków na receptę w Federalnym Urzędzie ds. Bezpieczeństwa w Służbie Zdrowia (BASG)(fot. Shutterstock).

Od początku kwietnia, przedsiębiorstwa farmaceutyczne w Austrii będą miały obowiązek zgłaszać braki w dostawach leków na receptę w Federalnym Urzędzie ds. Bezpieczeństwa w Służbie Zdrowia (BASG). Trafią one na listę, która będzie podlegać dalszej aktualizacji. Tak długo, jak będą się na niej znajdować, nie będą mogły być eksportowane.

Nowe obowiązki

Przed kilkoma dniami, w austriackim Dzienniku Ustaw pojawiło się Rozporządzenie o Zapewnieniu Bezpieczeństwa z Zapatrzeniu w Produkty Lecznicze. Jest ono poświęcone zapobieganiu brakom w zaopatrzeniu i zawiera szereg instrukcji. Po pierwsze, wprowadzony zostaje natychmiastowy obowiązek zgłaszania ze strony posiadaczy zezwolenia, przypadków ograniczeń w zdolności sprzedaży preparatów na receptę (w odniesieniu do ponad dwutygodniowej niedostępności lub ponad czterotygodniowej niewystarczającej dostępności).

REKLAMA

Wszystkie zgłoszone gotowe produkty, po weryfikacji zgłoszenia przez BASG, najwcześniej w dniu rzeczywistego wystąpienia ograniczenia, będą publikowane na liście na jego stronie internetowej. Weryfikacja zgłoszenia odnosi się w szczególności do liczby dotkniętych pacjentów, zasięgu rynkowego, średniej sprzedaży, obliczonego zapotrzebowania oraz zapasów i potencjalnych, dostępnych alternatywnych produktów leczniczych (czytaj również: Gdyby nie „lista antywywozowa” hurtownie sprzedałyby leki za granicę…).

REKLAMA

Lista będzie regularnie aktualizowana, także w przypadku zniesienia wystąpienia ograniczenia dostępności. Na liście znaleźć się muszą również te leki, których ograniczenie dostępności, mimo obowiązującego nakazu, nie zostanie przez posiadacza zezwolenia częściowo lub w całości zgłoszone. To samo obowiązuje również, kiedy BASG zauważy, że krajowe zapotrzebowanie na lek na receptę nie jest pokryte, nawet jeśli według informacji posiadacza zezwolenia, nie występuje ograniczenie w jego dostępności. Eksport opublikowanych na liście BASG leków na receptę do innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest zabroniony (czytaj również: Belgia: hurtownie farmaceutyczne z zakazem eksportu leków).

Najpierw Austria

Austriacki rząd wprowadził projekt rozporządzenia w październiku 2018, a następnie, jak przewidują to regulacje unijne, poddał go procedurom notyfikacji. Nie spotkał się on z zastrzeżeniami ze strony unijnych instytucji i państw członkowskich i już 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie. Przemysł farmaceutyczny w Austrii przyjął rozporządzenie z zadowoleniem.

– To ważny krok dla zaopatrzenia w produkty medyczne w Austrii – miał powiedzieć w komunikacie prasowym generalny sekretarz PHARMIG Aleksander Herzog. – Rozporządzenie jest wynikiem intensywnej współpracy w przemyśle farmaceutycznym, pomiędzy BASG, aptekarzami oraz hurtownikami. Wprowadzenie listy oraz czasowy zakazu eksportu to ważne środki, jakie podjęliśmy, by zapobiec opóźnieniom w dostawach produktów leczniczych. To, że produkty, tak długo jak znajdują się na liście BASG, podlegają zakazowi eksportu, działa na rzecz austriackich pacjentów, w myśl zasady „Najpierw Austria”.  

Komisja Europejska odniosła się do sprawy dopiero kilka dni temu i nie wyraziła sprzeciwu. Wielokrotnie podkreślała, że państwa członkowskie mogą podejmować kroki, by zapobiegać brakom leków i ograniczać handel na swoim terytorium w celu ochrony ludzkiego życia i zagwarantowania odpowiedniej dostawy środków medycznych (czytaj również: Leków brakuje w całej Europie. Firmy ostrzegają KE przed kryzysem…).

REKLAMA

AM/DAZ.online

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Leki produkowane z nadwyżek osocza – MZ ma na to pomysł Leki produkowane z nadwyżek osocza – MZ ma na to pomysł

Blisko 200 tysięcy litrów rocznie nadwyżek osocza jest sprzedawanych za granicę – donosi prawo.pl. M...

Leki biologiczne – ich dostępność w Polsce jest najgorsza w UE Leki biologiczne – ich dostępność w Polsce jest najgorsza w UE

Leki biologiczne dla wielu chorych są jedyną szansą na normalne życie. Podczas konferencji pt. „Klin...

ABM ogłasza konkurs na wsparcie badań klinicznych ABM ogłasza konkurs na wsparcie badań klinicznych

Agencja Badań Medycznych chce wesprzeć niekomercyjne badania kliniczne w Polsce za pomocą konkursu. ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz