REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Będzie nowelizacja „apteki dla aptekarza”! Szykują się kontrowersje…

pon. 4 lipca 2022, 08:01

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że planowana jest nowelizacja przepisów określanych jako „apteka dla aptekarza”. Resort chce doprecyzować zapis mówiący, o tym, że farmaceuta lub spółka farmaceutów może posiadać maksymalnie 4 apteki. W jaki sposób?

Minister bezlitośnie wytknął farmaceutom demagogię, przewidywanie katastrof i działanie we własnym interesie (fot. MGR.FARM)
Planowane zmiany w "aptece dla aptekarza" spotkają się ze sprzeciwem środowisk, które dążyły do jej uchwalenia (fot. MGR.FARM)

Od kilku tygodni w środowisku aptekarskim pojawiają się informacje, o planowanej „rewolucji” w przepisach dotyczących zasad wydawania zezwoleń na nowe apteki. Rewolucja ta ma polegać na nowelizacji „apteki dla aptekarza”. Postanowiliśmy zapytać Ministerstwo Zdrowia o te plany. Okazuje się, że pogłoski są prawdziwe…

Przypomnijmy, że 25 czerwca 2017 roku w życie weszła nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne, określana też jako „apteka dla aptekarza”. Wprowadziła ona szereg ograniczeń dotyczących wydawania zezwoleń na nowe apteki. Od 5 lat nowa apteka może powstać w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od już istniejącej, jeśli w danej gminie na jedną aptekę przypada mniej niż 3000 mieszkańców. Jeśli mieszkańców na aptekę przypada więcej niż 3000, nowa apteka może otworzyć się dopiero w odległości co najmniej 1000 metrów od istniejącej apteki (czytaj również: „Apteka dla aptekarza” po pięciu latach obowiązywania).

REKLAMA

Oprócz ograniczeń geograficznych i demograficznych, ustawa wprowadziła też ograniczenia własnościowe. Od 25 czerwca 2017 roku aptekę może otworzyć tylko farmaceuta lub spółka farmaceutów. Jednocześnie farmaceuta może być właścicielem maksymalnie 4 aptek. I to właśnie tego zapisu mają dotyczyć nadchodzące zmiany.

REKLAMA

Ministerstwo planuje zmiany

O tym, że planowana jest „rewolucja” w zasadach wprowadzonych „apteką dla aptekarza” nasza redakcja dowiedziała się już w połowie czerwca. Jednak dopiero niedawno otrzymaliśmy potwierdzenie tej informacji z Ministerstwa Zdrowia.

Jak wyjaśnia resort zdrowia, kilka tygodni temu wiceminister Maciej Miłkowski udzielił odpowiedzi na pismo „z obawami”, jakie do Ministerstwa skierował Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

– Związek, jako jedno z zagrożeń przy okazji projektowania ustawy o pionizacji Inspekcji farmaceutycznej, wskazał na rzekomą „propozycję wprowadzenie przepisów neutralizujących przepisy „anty-sieciowe”, wprowadzone w 2017 r.” i „zwiększenie limitu aptek prowadzonych przez farmaceutę z 4 w kraju, do 4 w województwie (czyli 64 w kraju)” – informuje Jarosław Rybarczyk, główny specjalista biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

W odpowiedzi resort wskazał, że liczba 4 aptek ogólnodostępnych, o których mowa, tyczy się wyłącznie terenu województwa. W ocenie Ministerstwa liczba limitu 4 aptek w województwie została bowiem podniesiona m.in. w orzecznictwie sądów administracyjnych w wyrokach z dnia 24 lipca 2020 r. sygn. akt VI SA/Wa 738/20, 21 października 2020 r. sygn. akt VI SA/Wa 929/20.

REKLAMA

– Jednocześnie informuję, że w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych zaplanowano nowelizację przepisów, z których jednoznacznie będzie wynikać, że limit 4 aptek odnosi się do kraju – wskazuje Jarosław Rybarczyk.

Cztery apteki w województwie

Wskazane przez Ministerstwo Zdrowia orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, faktycznie poruszają zagadnienie limitu 4 aptek w województwie. W obu sprawach jest to jednak wątek poboczny, który w żaden sposób nie jest rozwijany czy analizowany. Czytając treść orzeczeń można wręcz podejrzewać, że doszło w nich do… pomieszania zagadnień. Od lat bowiem w Prawie farmaceutycznym funkcjonuje limit dotyczący posiadania 1% aptek w danym województwie. Nie jest on jednak tożsamy z limitem 4 aptek, jaki wprowadzono dopiero 5 lat temu i miał dotyczyć terenu całej Polski… (czytaj więcej: WIF może żądać dokumentów dotyczących finansowania zakupu apteki).

Co ciekawe uwagę wspomniane orzeczenia WSA wskazywał niedawno Główny Inspektor Farmaceutyczny w swoim komunikacie w sprawie umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi. Zacytowano w nim wręcz fragment wyroku z dnia 24 lipca 2020 r. sygn. akt VI SA/Wa 738/20, w którym WSA oddalił skargę na decyzję GIF w przedmiocie odmowy przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Sprawa dotyczyła stworzenia grupy kapitałowej w wyniku umów subfranczyzy, której członkowie prowadzili łącznie więcej niż 4 apteki ogólnodostępne (czytaj również: Komunikat GIF w sprawie umów franczyzy na rynku aptecznym).

– …zasadnie organ uznał, że nabywca jest członkiem grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą więcej niż 4 apteki ogólnodostępne na terenie danego województwa, a to powoduje niedozwolone przekroczenie progu określonego w art. 99 ust. 3a pkt 3 u.p.f. – uznał WSA.

W komentarzu do przytoczonego fragmentu wyroku Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazał, że orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach ze skarg kasacyjnych na nieprawomocne ww. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zasadniczo wpłyną na linię orzeczniczą dotyczącą umów franczyzy i ich oceny w zakresie przejęcia kontroli czy powstania grupy kapitałowej w kontekście ewentualnego przekroczenia progów antykoncentracyjnych na podstawie przepisów u.p.f.

– Warto zatem monitorować rozstrzygnięcie przedmiotowych spraw w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych – wskazał GIF.

Szykują się kontrowersje

Od 5 lat obowiązywania „apteki dla aptekarza” uważano, że limit 4 aptek dla farmaceuty, dotyczy terenu całej Polski. Taki zresztą był zamysł autorów nowelizacji. Zmiana interpretacji lub brzmienia tego zapisu, będzie oznaczała, że farmaceuta będzie mógł być właścicielem (lub udziałowcem) w nawet 64 aptek – czterech w każdym województwie.

Już teraz część farmaceutów – przedstawicieli samorządu zawodu farmaceuty oraz ZAPPA – komentuje proponowane zmiany w mediach społecznościowych. Wskazują m.in. że planowana zmiana ułatwi jedynie dalszy rozwój franczyz dużych sieci aptek i aptek otwieranych „na słupa” (czytaj również: Słupowanie na rynku aptecznym jest naganne i wymaga zdecydowanych działań).

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A nie na odwrót? "Od 5 lat nowa apteka nie może powstać w odległości nie mniejszej niż 500 metrów, tylko jeśli w danej gminie na jedną aptekę przypada mniej niż 3000 mieszkańców. Jeśli mieszkańców na aptekę przypada więcej niż 3000, nowa apteka może otworzyć się dopiero w odległości co najmniej 1000 metrów od istniejącej apteki"
To jest umocnienie oligarchów aptecznych. jeden będzie miał wszystko , drugi nie będzie miał na chleb. Dlaczego po wejściu do Unii nie dostosowano prawa do unijnego , tylko dalej PRL ? Oraz brak praworządności !!!!
Moim zdaniem tylko kierownik apteki powinien móc być osobą prowadzącą aptekę, czyli nie cztery a jedna apteka ma przypadać na aptekarza - i co najważniejsze - kierownik/właściciel apteki powinien być w niej obecny w wymiarze co najmniej pół etatu w każdym miesiącu kalendarzowym. Proste rozwiązanie, które zadowoli wszystkich uczciwych, a być może rozzłości ludzi, którzy chcą zarabiać na pacjentach nie wykonując dla nich żadnej pracy. Prawo powinno być tak zaprojektowane, żeby wszelkie transakcje zakupu/przejęcia aptek prowadziły do rozdrobnienia i profesjonalizacji rynku aptek. Osoby niewykwalifikowane powinny raczej swój potencjał wykorzystać na wyższym poziomie obrotu lekami - hurtowni farmaceutycznych nigdy za wiele.