REKLAMA
Magazyn mgr.farm

DGP: Nowy sposób na nielegalny wywóz leków z aptek?

4 marca 2020 14:20

“W ostatnim czasie do aptek coraz częściej przychodzą osoby, które jednorazowo chcą nabyć kilkaset lub nawet tysiąc opakowań leków OTC, np. z ibuprofenem” – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Takie osoby życzą sobie też wystawienia faktury na zagraniczny podmiot. W jakim celu?

Powołanie się na lukę w przepisach może również nie znaleźć poparcia w sądzie (Fot. Shutterstock)
Powołanie się na lukę w przepisach może również nie znaleźć poparcia w sądzie (Fot. Shutterstock)

Jak donosi Gazeta Prawna, eksperci nie mają wątpliwości, że to nowy sposób działania grup przestępczych zajmujących się nielegalnym wywozem leków – formalnie określanego mianem odwróconego łańcucha dystrybucji. Nie ma co do tego wątpliwości również Główny Inspektorat Farmaceutyczny, jednocześnie przestrzegając apteki przed braniem udziału w tym procederze.

– Ktoś wymyślił, jak można wyprowadzić leki z Polski, i decyduje się na zuchwałą interpretację przepisów prawa farmaceutycznego – ocenia Juliusz Krzyżanowski, senior associate w kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.

REKLAMA

Dominika Walczak, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Farmaceutyczego mówi, że zgodnie z art. 86a Prawa farmaceutycznego apteka może sprzedawać leki do zamkniętego katalogu podmiotów. Nie są tam wymienieni przedsiębiorcy – w tym zagraniczni (czytaj również: Wywóz leków nie byłby możliwy bez współpracy kierowników aptek).

REKLAMA

– Ponadto zwracam uwagę, że apteka sprzedaje leki w ilościach detalicznych. A np. tysiąc opakowań leków z pewnością nie jest liczbą detaliczną – wskazuje Dominika Walczak.

Sprzedaż hurtowa, czyli…?

Jaka liczba opakowań stanowi sprzedaż hurtową? Na to pytanie GIF nie odpowiada. Wiceprezes NRA Marek Tomkó zwraca uwagę, że to nie jest przypadek, że przepisy tego nie precyzują. Wskazanie granicy dawałoby wyraźny sygnał mafii lekowej, w jaki sposób uniknąć kłopotów. Bo jeśli za hurt uznane było kupno w aptece 50 opakowań medykamentów, grupy przestępcze kupowałyby po 49 opakowań, ale w kilku różnych podmiotach (czytaj więcej: Apteka traci zezwolenie za hurtową sprzedaż psychotropów. Grożono rodzinie farmaceutki?).

Inni eksperci uważają jednak, że stanowisko GIF jest dość kontrowersyjne. Radca prawny Adam Kraszewski, managing associate w kancelarii Gessel przypomina, że w czerwcu 2019 r. ustawodawca wprowadził szczegółowe regulacje wskazujące, kto może nabywać produkty w aptece. Nie zawierają one jednak wprost ograniczeń – ani ilościowych, ani podmiotowych – co w prostej linii może prowadzić do nadużyć.

– Brakuje wyłączeń, które sprawiałyby, że niedozwolona byłaby sprzedaż przedsiębiorcy zagranicznemu. Mowa jest jedynie o braku uprawnień takiego podmiotu do prowadzenia obrotu lekami, a przecież formalnie brytyjska firma może np. prowadzić dom spokojnej starości (pod warunkiem że brytyjskie przepisy nie przyznają takiemu podmiotowi prawa do prowadzenia obrotu) – zauważa.

REKLAMA

Luka w przepisach to zła wymówka

Prawnicy podkreślają, że niezależnie od tego, jak bardzo źle skonstruowane są przepisy, apteka dokonująca sprzedaży niedozwolonej przez GIF, może nie uchronić się przed sankcjami. Powołanie się na lukę w przepisach może również nie znaleźć poparcia w sądzie (czytaj więcej: Nielegalny wywóz leków to proceder niezwykle szkodliwy).

– Patrząc na ten problem, nie powinniśmy ograniczać się do aspektu czysto formalnego. Pamiętać trzeba, że mówimy o bezpieczeństwie pacjentów. W tym kontekście trudno byłoby uznać, że zakup kilku tysięcy opakowań służy np. bezpośredniemu zaopatrywaniu ludności. Takie transakcje są bliższe obrotowi hurtowemu – przyznaje mec. Kraszewski.

Krzyżanowski wskazuje jednocześnie, że działanie polegające na nabywaniu dużych liczby opakowań leków OTC na rzecz zagranicznych podmiotów wydaje się jawnie stać w sprzeczności z intencją ustawodawcy zapewnienia dostępności do leków pacjentom w Polsce. Apteka nie ryzykuje niczym, poza oczywiście zarobkiem na jednorazowej sprzedaży dużej liczby opakowań leków, odmawiając sprzedaży dużej ilości leków. Może zaś wiele stracić – zważywszy na restrykcyjne stanowisko GIF w tej kwestii (czytaj również: Farmaceuta ukarany za „odwrócony łańcuch dystrybucji”).

– Biorąc pod uwagę stanowisko GIF, można wywnioskować, że sprzedaż dużej liczby leków OTC zagranicznemu podmiotowi uznane mogłoby być nie tylko za niedozwolony obrót hurtowy, lecz również za sprzedaż medykamentów podmiotom nieuprawnionym. Sankcje mogą być wówczas bardzo poważne. Zgodnie z art. 103 p.f. apteka może wówczas stracić zezwolenie za naruszenie warunków sprzedaży określonych w art. 86a. Ponadto zgodnie z art. 126b p.f. zbywającemu produkt leczniczy z naruszeniem warunków z art. 86a p.f. grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Jeżeli przedmiotem czynu jest mienie znacznej wartości, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat – czytamy w Gazecie Prawnej.

Źródło: ŁW/DGP

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

GIF: należy ponownie rozpatrzeć, czy wydać zezwolenie na prowadzenie apteki bez lokalu GIF: należy ponownie rozpatrzeć, czy wydać zezwolenie na prowadzenie apteki bez lokalu

Śląska Izba Aptekarska przywołała decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wydania zez...

Włochy: śmierć aptekarza wskutek zarażenia koronawirusem Włochy: śmierć aptekarza wskutek zarażenia koronawirusem

Jest pierwsza ofiara wśród farmaceutów we włoskim regionie Dolina Aosty. Naczelna Izba Aptekarska or...

GIF wycofał Mitomycin Accord GIF wycofał Mitomycin Accord

Główny Inspektor Farmaceutyczny 12 lutego wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz