REKLAMA
śr. 19 maja 2021, 10:53

DIA o walce ze „słupami” i wyrokach WSA

Dolnośląska Izba Aptekarska jednoznacznie sygnalizuje, że zamierza reagować w sytuacjach przejmowania aptek przez spółki-słupy farmaceutów. Niedawno WSA w Warszawie wydał wyrok w sprawie próby przejęcia apteki na terenie Polkowic.

DIA wskazuje, że w obecnej kadencji spośród spraw sądowo-administracyjnych, w których uczestniczyła zakończyły się wyrokiem WSA (fot. Shutterstock)
DIA wskazuje, że w obecnej kadencji spośród spraw sądowo-administracyjnych, w których uczestniczyła zakończyły się wyrokiem WSA (fot. Shutterstock)

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu informuje na swojej stronie, że 14 maja 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił skargi na decyzje Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej o odmowie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki (VI SA/Wa 886/20).

– Sprawa dotyczyła próby przejęcia apteki prowadzonej dotychczas na terenie Polkowic na rzecz spółki farmaceutów, która – jak wynika z zebranego przez Inspekcję materiału dowodowego – była zależna od sieci aptecznej z zagranicznym kapitałem. Dolnośląska Izba Aptekarska w lipca 2020 roku została włączona do toczącego się postępowania sądowo-administracyjnego na prawach strony – czytamy w komunikacie.

W toku postępowania administracyjnego organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej uznały, że na skutek szeregu umów zawartych przez spółkę farmaceutów (pożyczki, franczyzy, świadczenie usług), a także specyficznych postanowień w nich ujętych (np. przewidujących wysokie kary umowne, dających pożyczkodawcy uprawnienie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym itp.) spółka ta stała się spółką zależną, należącą do grupy kapitałowej prowadzącej na terenie kraju więcej niż 4 apteki. W rezultacie tego nie spełniała ona wymogu ilościowego do przeniesienia zezwolenia (czytaj więcej: Decyzja GIF w sprawie Polkowic: franczyza czy przejęcie kontroli?).

– DIA skierowała do Sądu stanowisko, w którym wsparła interpretację przepisów zaprezentowaną przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną. Wskazano w nim m.in., że stan kontroli w rozumieniu ustawy Prawo Farmaceutyczne, stanowiący o przynależności danego podmiotu (spółki) do grupy kapitałowej, może zostać zawiązany na skutek zawartych umów. W tym zakresie decydujące znaczenie ma jednak nie tylko ich rodzaj, ale przede wszystkim ich treść. Podkreślono również, że występowanie o przeniesienie zezwolenia przez spółki zależne od grup kapitałowych prowadzących apteki, stanowi niedopuszczalne ominięcie przepisów nowelizacji Prawa farmaceutycznego z 2017 r. – wskazuje Dolnośląska Izba Aptekarska.

Będą kolejne takie wyroki?

DIA wskazuje, że w obecnej kadencji spośród spraw sądowo-administracyjnych, w których uczestniczy Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu 3 zakończyły się wyrokiem WSA. Dotyczą one odmowy przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki, a dokładniej prób przejęcia przez międzynarodowe grupy kapitałowe aptek zlokalizowanych w Lubinie (sygn. VI SA/Wa 738/20) oraz we Wrocławiu (VI SA/Wa 929/20). WSA w Warszawie oddalił również te skargi administracyjne (wyrokami z lipca i października 2020 r.), uznając bezzasadność zarzutów kierowanych wobec decyzji Inspekcji, a podnoszonych przez zależne spółki farmaceutów. Sprawy te cechowało daleko idące podobieństwo do tej rozstrzygniętej 14 maja br (czytaj również: Tylko franczyza czy wejście w skład grupy kapitałowej? GIF miał rację…).

– Do tej pory w analogicznych sprawach wydano cztery orzeczenia (trzy ww. dotyczyły aptek z terenu województwa dolnośląskiego, jedna – z województwa pomorskiego). We wszystkich Sąd jednoznacznie opowiedział się za sposobem rozumienia przepisów przedstawionych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu. Oznacza to, że wykształciła się i obowiązuje: jednolita, spójna i logiczna linia orzecznicza w odniesieniu do interpretacji instytucji przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie zawartego tam pojęcia „podmiotu kontrolowanego” i „podmiotu zależnego” – czytamy w komunikacie.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]