REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dlaczego nie było konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy o zawodzie farmaceuty?

21 października 2019 09:45

Tuż przed wyborami projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. W trakcie konsultacji publicznych wpłynęło do niego ponad 1000 opinii. Eksperci spodziewali się zorganizowania konferencji uzgodnieniowej w tej sprawie. Jednak do tego nie doszło…

Spotkanie zostało zbojkotowane przez Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP (fot. MGR.FARM)
Minister Zdrowia uznał, że przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej nie jest niezbędne (fot. Shutterstock)

– Wykreślenie części przepisów z projektu ustawy o zawodzie farmaceutów, a także wiele tożsamych uwag do procedowanego projektu, jakie wpłynęły do resortu zdrowia, były powodem rezygnacji tego ostatniego z organizowania zapowiadanej wcześniej konferencji uzgodnieniowej – dowiedziała się redakcja serwisu PolitykaZdrowotna.com.

Wyjaśnienia dotyczące powodów rezygnacji z konferencji uzgodnieniowej miał przekazać wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, Ludomirowi Jurczakowi z Rady Dialogu Społecznego.

REKLAMA

– Z pisma resortu zdrowia, jakie wpłynęło 15 października do RDS, wynika, że spośród blisko tysiąca uwag do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, wiele z nich okazało się tożsamych i dotyczących tych samych zapisów – informuje serwis (czytaj więcej: Ustawa o zawodzie farmaceuty po konsultacjach. Co zmieniono?).

REKLAMA

Powodem braku pierwotniej zapowiadanej  konferencji uzgodnieniowej było również wykreślenie części najbardziej kontrowersyjnych zapisów, co do których wpłynęło najwięcej uwag. Wśród nich znalazły się m.in . te dotyczące opiniowania przez samorząd aptekarski kierowników aptek (czytaj więcej: Opiniowanie kierowników aptek przez radę aptekarską. Czy będą zmiany?).

– Mając na uwadze powyższe, jak również uwzględniając publicznie złożone deklaracje dotyczące terminu skierowania projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, Minister Zdrowia uznał, że przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej nie jest niezbędne. Nie można oczywiście wykluczyć, że w toku dalszych etapów procesu legislacyjnego dotyczącego przedmiotowego projektu zostaną zwołane spotkania robocze z udziałem przedstawicieli podmiotów, które zgłosiły uwagi w toku konsultacji publicznych. Na dzień sporządzenia niniejszego pisma termin takiego ewentualnego spotkania nie został jednak wyznaczony – ocenił Maciej Miłkowski (czytaj więcej: Ustawa o zawodzie farmaceuty będzie wymagała notyfikacji KE?).

Źródło: ŁW/Polityka Zdrowotna

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Izba zamiast skupić się na tym co powinno być podstawą jej działania czyli ochronie interesu farmaceutów pracujących w aptekach (90% członków OIA) to skupia się na tym jak dos*ać innym przedsiębiorcom, przez dos*anie, farmaceutom pracującym w ich aptekach. Czyli żenującego spektaklu w wykonaniu izbowców ciąg dalszy...
Bez konferencji uzgodnieniowej i udziału w niej farmaceutów praktyków dostaniemy znów bubla prawnego którego zapisy pozostaną martwe i awykonalne ? Może lepiej jakby projekt miał maks. 2 str. ? ale zapisów które realnie dają nowe możliwości farmaceutom w aptece a nie są tylko szczegółowym opisem procesu odbywania specjalizacji ? Obawiam się że po cięciach z nikim nieuzgodnionych może z ustawy wyjść ni wydra , ni sowa ? ;-)
a po co takie uzgodnienia, czy my mamy coś w ogole do powiedzenia?
Oczywiście że mamy zbliżają się wybory to możemy zlikwidować np. Izbę i normalnie żyć.

Powiązane artykuły

Kolejni posłowie wstawiają się za technikami farmaceutycznymi Kolejni posłowie wstawiają się za technikami farmaceutycznymi

Aż 11 posłów wystosowało wspólną interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie zmian w prawie farmaceut...

Ustawa o zawodzie farmaceuty ograniczy uprawnienia techników? Zapowiadają protest… Ustawa o zawodzie farmaceuty ograniczy uprawnienia techników? Zapowiadają protest…

Oddany wczoraj do konsultacji publicznych projekt ustawy o zawodzie farmaceuty liczy sobie 91 stron,...

ZPP – za mało swobody dla właścicieli aptek ZPP – za mało swobody dla właścicieli aptek

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców także wyraził swoje stanowisko na temat projektu ustawy o zawo...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz