REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ustawa o zawodzie farmaceuty będzie wymagała notyfikacji KE?

19 września 2019 08:20

„Korupcjogenna i antykonkurencyjna hybryda” – tak Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” podsumowuje procedowany aktualnie projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Organizacja wskazuje też, że będzie on wymagał notyfikacji Komisji Europejskiej. To w praktyce może uniemożliwić jego uchwalenie jeszcze w tym roku.

Jeśli ustawa o zawodzie farmaceuty będzie wymagała notyfikacji KE, znacząco wydłuży się jej proces legislacyjny (fot. Shutterstock)
Jeśli ustawa o zawodzie farmaceuty będzie wymagała notyfikacji KE, znacząco wydłuży się jej proces legislacyjny (fot. Shutterstock)

Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” opublikowała w ostatnich dniach swoje stanowisko dotyczące projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Załączono do niego wszystkie uwagi tej organizacji, jakie otrzymał Minister Zdrowia w ramach konsultacji publicznych. Nie są one pochlebne… (czytaj również: Co się dzieje z projektem ustawy o zawodzie farmaceuty?)

Organizacja w pierwszej kolejności zwraca uwagę, że jej ocenie projekt podlega obowiązkowy notyfikacji do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 5 Dyrektywy 2015/1535.

REKLAMA

– Regulacje dotyczące wywiadu i porady farmaceutycznej (art. 4 ust. 3 UZF) oraz tzw. recepty kontynuowanej (art. 87 pkt 20 UZF) stanowią przepisy techniczne dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego – wskazuje IG „Farmacja Polska”.

REKLAMA

Jednocześnie organizacja zwraca uwagę, że celem ustawy o zawodzie farmaceuty było „kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawody farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego”. Tymczasem projekt wprowadza jeszcze większy chaos legislacyjny i utrudnia poprawne odczytywanie norm przez ich adresatów (czytaj również: Lekarze o projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty: ogólna, nieprecyzyjna, nasuwa wątpliwości).

– Zamiast scalać, rozprasza regulacje dotyczące farmaceutów na przynajmniej 3 ustawy: UZF, ustawę Prawo farmaceutyczne („PF”) i ustawę o izbach aptekarskich („IA”). Powiela też niektóre przepisy i zawiera liczne błędy legislacyjne, językowe i interpunkcyjne – wylicza „Farmacja Polska”.

Zdaniem organizacji o braku kompleksowości projektu świadczy fakt, że poza jego zakresem pozostają ważne aspekty związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty, m.in: organizacja i funkcjonowanie organów samorządu zawodowego farmaceutów oraz odpowiedzialność zawodowa farmaceutów (czytaj również: PharmaNET zabiera głos w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty…).

O opiece farmaceutycznej tyle co nic

IG „Farmacja Polska” wskazuje też, że projekt miał być przełomem w regulacji opieki farmaceutycznej, a ledwie zarysowuje to zagadnienie tworząc więcej niejasności niż rozwiązań. Żaden aspekt prowadzenia takiej opieki – obowiązkowości, powszechności, zakresu, obrotu dokumentacją medyczną, odpowiedzialności – nie został uregulowany (czytaj więcej: Opieka farmaceutyczna w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty).

REKLAMA

– Projekt wprowadza zupełnie nieproporcjonalne w stosunku do innych samorządów zawodowych uprawnienia samorządu aptekarskiego nie tylko wobec farmaceutów, ale w ogóle wobec aptek. Dzieje się to w sytuacji, gdy środowisko farmaceutów trwa w wielkim wewnętrznym konflikcie, a kluczowe dla przejrzystości działań izb aptekarskich zasady wyboru organów samorządu, nie zostały w ogóle uregulowane – pisze Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” (czytaj również: Przedsiębiorcy krytykują projekt ustawy o zawodzie farmaceuty).

Organizacja uważa też, że zmiany wprowadzone do ustawy Prawo farmaceutyczne, szczególnie w obszarze obrotu hurtowego, zamiast usuwać problemy interpretacyjne w kierunku zgodnym z europejskim modelem dystrybucji i gwarantującym stabilność rynku, w konsekwencji mogą doprowadzić do katastrofalnego ograniczenia dostępności leków (czytaj również: Zmiana w zakazie reklamy aptek przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty?).

Korupcjogenna i antykonkurencyjna hybryda

Podsumowując Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” uważa, że projekt ustawy o zawodzie farmaceuty to w obecnym kształcie „niezwykle korupcjogenna, antykonkurencyjna hybryda. Samorząd aptekarski zastępuje w niej administrację państwową w regulacji rynku farmaceutycznego (czytaj więcej: Ustawa o zawodzie farmaceuty ograniczy uprawnienia techników? Zapowiadają protest…).

– Biorąc pod uwagę fakt, że uzasadnieniem dla skróconego terminu na zgłaszanie uwag była „pilna potrzeba kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu medycznego farmaceutów oraz polepszenia standardu opieki nad farmaceutami” – projekt wymaga przeprowadzenia debaty, zmian i dopracowania – uważa „Farmacja Polska”.

Źródło: ŁW/IG „Farmacja Polska”

898-2019 uwagi do UZF
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Hybryda , to chyba właściwe określenie dla stanu w jakim obecnie ten zawód się znajduje , oczywiście w negatywnym znaczeniu .
"Wojna hybrydowa" bardziej pasuje ? ;-)
Notyfikacji i zgody Franka Hansa Timermansa ! Drżyjcie Farmaceuci ...

Powiązane artykuły

Ustawa o zawodzie farmaceuty – ponad 1400 podpisów pod petycją! Ustawa o zawodzie farmaceuty – ponad 1400 podpisów pod petycją!

W piątek 1 lutego wystartowała petycja skierowana do Ministerstwa Zdrowia pt. „Teraz Ustawa. Apel o ...

Przedsiębiorcy krytykują projekt ustawy o zawodzie farmaceuty Przedsiębiorcy krytykują projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Konfederacja Lewiatan zabrała głos w sprawie projektu ustawy o zawodzie. Organizacja reprezentująca ...

Co się dzieje z projektem ustawy o zawodzie farmaceuty? Co się dzieje z projektem ustawy o zawodzie farmaceuty?

W połowie lipca do konsultacji publicznych oddany został projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Stron...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz