REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Lekarze o projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty: ogólna, nieprecyzyjna, nasuwa wątpliwości

12 sierpnia 2019 11:48

Naczelna Izba Lekarska opublikowała stanowisko swojego prezydium w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Lekarze popierają ideę stworzenia ustawy o zawodzie farmaceuty, ale mają zastrzeżenia do jej projektu. Zdaniem prezydium NIL, zawarte w nim zapisy są „bardzo ogólne, często nieprecyzyjne i nasuwają wiele wątpliwości”.

Zdaniem lekarzy rolą farmaceuty powinno być fachowe wspieranie działalności zawodowej lekarzy, a nie jej zastępowanie (fot. Shutterstock)
Zdaniem lekarzy rolą farmaceuty powinno być fachowe wspieranie działalności zawodowej lekarzy, a nie jej zastępowanie (fot. Shutterstock)

W ubiegłym tygodniu zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Swoje stanowiska i opinie w tej sprawie zaprezentowali już publicznie m.in. przedstawiciele przedsiębiorców z rynku aptecznego (czytaj również: PharmaNET zabiera głos w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty…). Uwagi do projekty mieli także młodzi farmaceuci ze stowarzyszenia Przyszłość Farmacji (czytaj więcej: Młodzi farmaceuci proponują zmiany w projekcie ustawy o zawodzie…). Dzisiaj swoje stanowisko w tej sprawie publikowała Naczelna Izba Lekarska.

– Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża poparcie dla idei powstania ustawy o zawodzie farmaceuty. Z informacji przekazanych przez samorząd aptekarski wynika, że jest to regulacja długo oczekiwana, która w sposób kompleksowy będzie normowała kwestie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu prawnego. Naszym zdaniem zapisy ustawy powinny w konsekwencji prowadzić do ograniczenia w naszym kraju narastającego spożycia leków, również nierecepturowych oraz suplementów diety, z uwagi przede wszystkim na bezpieczeństwo pacjentów – czytamy w stanowisku NIL.

REKLAMA

Jednakże Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że zapisy zawarte w przedłożonym projekcie są bardzo ogólne, często nieprecyzyjne i nasuwają wiele wątpliwości (czytaj również: Zmiana w zakazie reklamy aptek przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty).

REKLAMA

Farmaceuta nie powinien zastępować lekarza

– Odnośnie regulacji dotyczących przyznania farmaceutom możliwości wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego Prezydium NRL stwierdza, że o ile znajduje uzasadnienie idea proponowanych rozwiązań umożliwiających kontynuację przez farmaceutę ordynacji lekarskiej w sytuacjach wyraźnie dopuszczonych przez lekarza, o tyle zawarte w projekcie ustawy rozwiązania w przedmiotowym zakresie nie dają odpowiedzi na pytania szczegółowe, jak proces ten ma w praktyce wyglądać – pisze NIL.

Zdaniem lekarzy rolą farmaceuty powinno być fachowe wspieranie działalności zawodowej lekarzy, a nie jej zastępowanie w bliżej nieokreślony sposób (czytaj również: Farmaceuta wystawi receptę? Lekarze oburzeni…).

– Wątpliwości budzi wprowadzona w art. 3 ust. 1 pkt 10 usługa farmacji klinicznej. Dookreślenia wymaga m. in. na czym polega udział farmaceuty w tworzeniu planu lekowego. Samorząd lekarski uważa, że plan lekowy nie może być tworzony niezależenie od lekarza, a już tym bardziej wbrew jego zaleceniom. Jednocześnie zwraca się uwagę, że pojęcie „plan lekowy pacjenta” nie zostało w ustawie zdefiniowane, a obecnie lekarz nie ma obowiązku tworzenia takiego planu – informuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Nieprecyzyjne zapisy o opiece farmaceutycznej

W zakresie sposobu unormowania kwestii opieki farmaceutycznej, jako świadczenia zdrowotnego, Prezydium zwraca uwagę, że regulacje w tym zakresie powinny być zdecydowanie bardziej precyzyjne. Zdaniem lekarzy proponowane w projekcie ogólnikowe regulacje nasuwają wątpliwości, m. in. co do zasad współpracy farmaceuty z pacjentem oraz lekarzem (czytaj również: Opieka farmaceutyczna w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty.

REKLAMA

– Zasady te nie mogą skutkować ingerencją farmaceuty w terapię prowadzoną przez lekarza, ponoszącego odpowiedzialność za jej wyniki. Doprecyzowania wymagałoby również przewidziane w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy uprawnienie farmaceuty do zlecania badań diagnostycznych, w szczególności poprzez określenie ich zakresu oraz wskazania strony ponoszącej koszt tych badań – twierdzi Prezydium NRL.

Lekarze uważają, że mając na uwadze, iż celem przedmiotowego projektu jest m. in. realizacja postulatów zamieszczonych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2020”, w którym pojawiły się skrytykowane przez środowisko lekarskie zapisy dotyczące umożliwienia farmaceutom wykonywania szczepień w aptekach, w ocenie Prezydium regulacje dotyczące współpracy farmaceuty z pacjentem w warunkach lokalu apteki powinny nawiązywać do realiów posiadanych kadr i miejsca.

Dane wrażliwe pacjenta w rękach farmaceuty?

– Ponadto wątpliwości Prezydium budzi brak określenia sposobu udostępniania farmaceutom wykonującym zawód w podmiocie wykonującym działalność leczniczą dokumentacji medycznej pacjenta. Dane zwarte w dokumentacji medycznej mają charakter danych wrażliwych, a do ich dostępu wymagana jest zgoda pacjenta. Ponadto z projektu ustawy oraz uzasadnienia nie wynika również jak miałby wyglądać przebieg porady farmaceutycznej i sposób jej udokumentowania. Kwestie te wymagają wyjaśnienia z uwagi zarówno na bezpieczeństwo pacjentów i odpowiedzialność za proces leczenia – wskazuje NIL.

Prezydium NRL popiera ideę powstania ustawy o zawodzie farmaceuty, jednakże ze względu na stopień nieścisłości zapisów znajdujących się w projekcie, traktuje dokument jako rozpoczęcie dyskusji nad rolą farmaceuty w systemie ochrony zdrowia. Jednocześnie lekarze deklarują współpracę przy tworzeniu zapisów ustawowych, szczególnie tych, które związane są  z wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów (czytaj również: Przedsiębiorcy krytykują projekt ustawy o zawodzie farmaceuty).

Źródło: ŁW/NIL

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

8 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Dziękuję, dobranoc. Z grzeczności chyba tylko nie wspomnieli, że poza garstką farmaceutów, większość nie posiada żadnej wiedzy i kompetencji w zakresie badań diagnostycznych oraz wskazań i schematów terapeutycznych.
Znajomość dawkowania NLPZów, magnezu i witaminy D się nie liczy. Ale cieszę się że są takie samorodne talenty jak Ty, które potrafią dobrać optymalny schematy leczenia skojarzonego nadciśnienia tętniczego, lub potrafią skutecznie ingerować w ustalony przez diabetologa schemat dawkowania pochodnych sulfonylomocznika u chorych leczonych insuliną
Leczenie nadcisnienia tetniczego to bułka z masłem, prostota, mająca znamiona tajemniczosci jedynie dla osoby spoza zawodu jak Ty.
Stop zlodziejstwu.Stop wywozeniu Stop przyjmuje prywatnie po 16 Niech żyje przyzwoitość
Przestać kształcić techników i magistrów. To dno i wstyd dla ludzi, że są po farmacji.
Kilka lat temu miałem możliwość występować w TV internetowej z prezesem NIL panem Maciejem Hamankiewiczem . Była to dosyć długa dyskusja na różne tematy dotyczące sfery medycznej. W końcówce programu prowadzący dziennikarz zapytał z humorem, czy zawód lekarza i farmaceuty może w pewnych sytuacjach wpadać we wzajemną konkurencję. Szczerze mówiąc nie pamiętam co powiedział doktor M.Hamankiewicz, przypominam sobie, że mówił długo i dla mnie pozostało niewiele czasu. Ja wypowiedziałem się; że między nami nie może być konkurencji ponieważ są to dwa różne zawody. Farmaceuta patrzy na terapię poprzez pryzmat produktu leczniczego, jego cząsteczki lub cząsteczek czynnie działających , ich farmakodynamiki ale również poprzez umiejętność opisania losu leku w ustroju. Dodałem jeszcze, że nigdy te zawody nie będą dla siebie konkurencyjne, to nie możliwe. Co prawda jedynym zjawiskiem jakie obserwuje w swojej praktyce, to na szczęście - coraz rzadsza ( powiedziałem z grzeczności) arogancja niektórych lekarzy w stosunku do farmaceutów, tym zdaniem oburzyłem pana prezesa. Z ustawą o zawodzie farmaceuty będzie trudno ponieważ polscy lekarze mentalnie nie dorośli do współpracy z farmaceutą. Nie przeszkadza im to, że ta procedura w USA ,UK, Holandii i innych państwach trwa od dziesiątków lat i przynosi wymierne korzyści dla pacjentów i budżetu tych państw. Lekarze będą mnożyć trudności a to z powodu dostępu do dokumentacji pacjenta, z przyczyny ewentualnego ingerowania w decyzje lekarskie.Lekarze będą również pytać, a czy polski farmaceuta będzie miał kwalifikacje do realizacji opieki farmaceutycznej (mimo posiadanej specjalizacji z farmacji klinicznej czy farmakologii, farmacji szpitalnej itd.). Wypowiadać się będą autorytety medyczne, gremia z NIL i znowu projekt powędruje do szuflady. Do której ? To tej co zwykle, do której nie można znaleźć potem klucza.
A nasi przedstawiciele wiecznie ich wszystkich popieraja, rezydentów, lekarzy, pielegniarki. A gdy sami potrzebuja poparcia , to zewsząd dziki wrzask, że farmaceutom nie należy nadawac żadnych uprawnien. Po co ich popieracie, nie widzicie że maja was gdzieś?

Powiązane artykuły

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty: specjalizacja kierownika apteki obowiązkowa czy nie? Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty: specjalizacja kierownika apteki obowiązkowa czy nie?

Trwają konsultacje publiczne projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Jeszcze przed jego opublikowanie...

Czy apteki same będą decydować o opiece farmaceutycznej? Czy apteki same będą decydować o opiece farmaceutycznej?

Nowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty nie zmieni nic w kwestii opieki farmaceutycznej, a już na ...

Uwagi Ordo Iuris do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty Uwagi Ordo Iuris do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

W przesłanym do Ministerstwa Zdrowia stanowisku Instytut Ordo Iuris postuluje, by projekt ustawy o z...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz