REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co się dzieje z projektem ustawy o zawodzie farmaceuty?

11 września 2019 08:45

W połowie lipca do konsultacji publicznych oddany został projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Strona społeczna miała trzy tygodnie na składanie uwag do niego. Od zakończenia konsultacji minął już ponad miesiąc, ale resort zdrowia nie opublikował jeszcze opinii jakie wpłynęły na temat projektu. Co dalej z ustawą o zawodzie farmaceuty?

Zmianie uległy m.in. wymogi stawiane kandydatom na kierownika apteki (fot. MGR.FARM)
Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty od ponad miesiąca czeka na dalsze procedowanie (fot. MGR.FARM)

Dokładnie 17 lipca Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednocześnie resort zdrowia wyznaczył 21 dni na zgłaszanie uwag do projektu. Resort zdrowia skrócenie terminu na zgłoszenie uwag tłumaczył ważnym interesem publicznym i pilną potrzebą kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu farmaceutów oraz polepszenia standardu opieki nad pacjentami (czytaj więcej: PILNE: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w konsultacjach publicznych!).

Przez kolejne trzy tygodnie do Ministerstwa Zdrowia spływały uwagi strony społecznej. Wtedy też zaczęły pojawiać się krytyczne opinie na temat projektu. Zgłaszali je przedstawiciele techników farmaceutycznych, ale również środowisko farmaceutów katolickich. Ci pierwsi sprzeciwiali się zmianie art. 91 ust. 1 pkt 1 Prawa farmaceutycznego – dotyczącego zakazu wydawania przez techników leków zawierających substancje bardzo silnie działające (czytaj więcej: Ustawa o zawodzie farmaceuty ograniczy uprawnienia techników? Zapowiadają protest… ). Ci drudzy domagali się dopisania do projektu zapisów dotyczących klauzuli sumienia (czytaj więcej: Apelują o dopisanie klauzuli sumienia do ustawy o zawodzie farmaceuty).

REKLAMA

Jeszcze więcej krytycznych opinii na temat projektu przedostało się do opinii publicznej w połowie sierpnia. Po zakończeniu konsultacji publicznych, swoimi stanowiskami o podzielili się też przedsiębiorcy z rynku aptecznego. Głosem takich organizacji jak Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Business Center Club czy ZPA PharmaNET, skrytykowali większość zapisów regulujących funkcjonowanie zawodu farmaceuty i pracę aptek (czytaj więcej: Przedsiębiorcy krytykują projekt ustawy o zawodzie farmaceuty). W odpowiedzi na tę krytykę swoje stanowisko przedstawiła również Naczelna Izba Aptekarska (czytaj więcej: Samorząd aptekarski chce demaskować „czarne owce” wśród farmaceutów…).

REKLAMA

Projekt ustawy o zawodzie po konsultacjach publicznych. I co dalej?

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zawodzie farmaceuty zakończyły się 8 sierpnia. Od tego momentu w Rządowym Centrum Legislacyjnym nie pojawiła się żadna nowa informacja na temat prac nad tym aktem prawnym. Resort zdrowia nie udostępnił też oficjalnie opinii, jakie wpłynęły od strony społecznej. Wiadomo jedynie, że było ich wiele i często były sprzeczne. Taką informację przekazał już pod koniec lipca wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, odpowiadając na interpelację posła Tomasza Kostusia (czytaj więcej: Trwają konsultacje ustawy o zawodzie farmaceuty. Zgłaszane uwagi są często sprzeczne…).

– Rolą konsultacji społecznych nie jest uwzględnienie wszystkich zgłaszanych uwag. Stanowiska środowisk farmaceutów były i będą oczywiście brane pod uwagę przy kształtowaniu projektu, niemniej jednak wiele kwestii nim regulowanych pozostaje przedmiotem sporu również w ramach tej grupy zawodowej. W konsekwencji, zgłaszane propozycje są często wzajemnie sprzeczne – informował Maciej Miłkowski.

Te słowa potwierdził też wiceminister Janusz Cieszyński w trakcie wywiadu dla MGR.FARM, przeprowadzonego pod koniec sierpnia (czytaj więcej: Janusz Cieszyński: kary dla aptek powinny pozostać na dotychczasowym poziomie).

– Do projektu spłynęło bardzo wiele uwag. Naturalny tok prac jest taki, że wszystkie te uwagi musimy przeanalizować, przygotować na nie odpowiedzi. Następnie jest możliwość zorganizowania konferencji uzgodnieniowej. W jej trakcie strony, które przedstawiały wykluczające się uwagi, będą mogły raz jeszcze przedyskutować swoje stanowisko, a my na tej podstawie będziemy mogli się do nich odnieść i wypracować kompromisowe rozwiązanie. To umożliwi kompleksowe przygotowanie projektu i przekazanie go pod obrady Rady Ministrów – mówił Cieszyński.

REKLAMA

Jednocześnie zwrócił też uwagę, że gdy ustawa jest przyjęta przez Radę Ministrów, w zasadzie może natychmiast trafić do Sejmu.

– Jeżeli chodzi o prace sejmowe, to decyduje o nich Marszałek Sejmu, który odpowiada za porządek obrad. Ministerstwo już w tej kadencji wielokrotnie dowiodło, że jesteśmy skuteczni we wdrażaniu nowych przepisów. Wiele z naszych deklaracji składanych środowisku farmaceutów zostało zrealizowanych – mówił tajemniczo Janusz Cieszyński.

Ustawa o zawodzie farmaceuty jeszcze w tej kadencji Sejmu?

Wczoraj Marszałek Sejmu przedstawił harmonogram obrad podczas najbliższego posiedzenia Sejmu – ostatniego już w tej kadencji. Okazuje się, że ma no trwać dwa dni: 11 września i… 15 października. To informacja dość zaskakująca, gdyż oznacza, że rozpoczęte dzisiaj posiedzenie Sejmu zostanie dokończone już po wyborach parlamentarnych. Co to oznacza w kontekście projektu ustawy o zawodzie farmaceuty? Teoretycznie daje do dodatkowy miesiąc na prace legislacyjne nad ustawą, zatwierdzenie jej przez Radę Ministrów i skierowanie do Sejmu.

– Sejm w starym składzie, może 15-16 października zająć się ustawą o zawodzie farmaceuty. Takie plany miało Ministerstwo Zdrowia, teraz wiadomo, że posiedzenie będzie. Ustawy o zawodzie farmaceuty nie ma na razie w porządku. Ustawa do łatwych nie należy – pisze na Twitterze Aleksandra Kurowska, dziennikarka branżowa i redaktor naczelna serwisu PolitykaZdrowotna.com.

Czy taki scenariusz jest możliwy? Zdaniem Janusza Cieszyńskiego Ministerstwo już w tej kadencji wielokrotnie dowiodło, że jest skuteczne we wdrażaniu nowych przepisów. Przypomina też, że wiele z deklaracji składanych środowisku farmaceutów zostało zrealizowanych.

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Co się dzieje? - ano dokładnie to , ile jest wart w tym kraju , proste.
Nie chodzi o to żeby wprowadzili to szybko bo wszyscy wiemy jak kończy się uchwalanie ustaw "pisanych na kolanie", ale o to żeby złożono oficjalną obietnicę że jak PIS wygra wybory żeby w przyszłej kadencji potraktuje sprawę priorytetowo.
@anetakocoł. Obietnice? Kto w tym kraju wierzy w obietnice polityków? Liczy sie tu i teraz, co na dłoni.
Lepsze obietnice niż nic. Dzisiaj kiedy partii rządzącej każdy patrzy na ręce, a media i opozycja rozliczają z wypowiedzianych słów trudniej się jest wymigać od odpowiedzialności za to co się mówi.
Hahahah, dobre bo polskie!
Mój znajomy często przytacza takie powiedzenie: dobrze obiecać to lepiej niż zrobić, coś w tym jest
obiecanki na chwilę zamykają usta......

Powiązane artykuły

Wiemy co znalazło się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty! Wiemy co znalazło się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty!

Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty zakończył prace. Lada dzień zostan...

Pracodawca powinien pytać samorząd aptekarski o zgodę na zwolnienie farmaceuty? Pracodawca powinien pytać samorząd aptekarski o zgodę na zwolnienie farmaceuty?

Samorząd aptekarski obawia się aktualnego kształtu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Wbrew zapo...

Czy technicy mogą popierać apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty? Czy technicy mogą popierać apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty?

Wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP oznajmiła w mediach społecznościowych, ż...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz