REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Samorząd aptekarski chce demaskować „czarne owce” wśród farmaceutów…

19 sierpnia 2019 10:47

Zapisy w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty, dotyczące opiniowania kandydatów na kierowników aptek, wywołały protesty przedsiębiorców i właścicieli aptek. Skrytykowały go jednogłośnie ZPA PharmaNET, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Tymczasem Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że celem zapisów jest dbałość o czystość zawodu oraz eliminacja z niego tzw. „czarnych owiec”.

Dzisiaj odbędzie się spotkanie z Naczelną Izbą Aptekarską, na którym zostaną ustalone komunikaty, jaki farmaceuci będą przekazywali w aptekach (fot. MZ)
Zdaniem NIA utrzymanie przepisów leży również w interesie pracodawców, którzy będą mieli pewność, że zatrudniony przez nich farmaceuta posiada niezbędne kompetencje (fot. Shutterstock)

W ostatnich tygodniach organizacje zrzeszające przedsiębiorców z rynku aptecznego – ZPA PharmaNET, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – publikowały swoje stanowiska dotyczące projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Wszystkie były przeciwne wzmocnieniu kompetencji samorządu aptekarskiego w procesie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie apteki (czytaj również: PILNE: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w konsultacjach publicznych!).

– Nasze wątpliwości budzą jednak kryteria oceny kandydatów na kierownika apteki, które odnoszą się do dawania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu w konkretnej aptece, co może doprowadzić do prób „ręcznego sterowania” kandydaturami przez samorząd aptekarski. W szczególności narażeni są na to mali i średni przedsiębiorcy, jako że nie mają wystarczającego wpływu na organy samorządu, aby zabezpieczyć swoje interesy – ostrzegał Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan (czytaj więcej: Przedsiębiorcy krytykują projekt ustawy o zawodzie farmaceuty).

REKLAMA

Innego zdania na ten temat jest jednak Naczelna Izba Aptekarska, która dzisiaj opublikowała własne stanowisko dotyczące projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

REKLAMA

„Czystość zawodu” i „czarne owce”

NIA wskazuje, że możliwość wydawania opinii na temat kandydata na kierownika placówki jest uprawnieniem, które od wielu lat przysługiwało samorządowi aptekarskiemu. Zdaniem samorządowców ma swoje uzasadnienie i powinno być utrzymane. Opinia jest składową wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie nowej placówki. Sporządza ją okręgowa izba aptekarska (OIA) na wniosek wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (WIF). Wydawana jest na podstawie danych pochodzących z rejestru farmaceutów, prowadzonego przez samorząd aptekarski. Opinia zawiera informacje o przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej farmaceuty, będącego kandydatem na kierownika (m.in. czy był karany dyscyplinarnie, czy brał udział w nielegalnym wywozie leków, czy regularnie uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach uzupełniających jego wiedzę).

– Jej wydanie nie jest wiążące dla organu nadzorczego. Jej celem jest dbałość o czystość zawodu oraz eliminacja z niego tzw. „czarnych owiec”, dlatego ze zdziwieniem należy traktować spójne ze sobą stanowiska ZPA PharmaNET, Konfederacji Lewiatan, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców czy opinie niektórych kancelarii prawnych pracujących na rzecz dużych podmiotów sieciowych, sugerujące szczególne władztwo samorządu aptekarskiego w tym zakresie – twierdzi Naczelna Izba Aptekarska (czytaj również: Farmaceuta zamknie aptekę, jeśli właściciel nie zapewni obsady kadrowej).

Zdaniem NIA utrzymanie tych przepisów leży również w interesie pracodawców, którzy będą mieli pewność, że zatrudniony przez nich farmaceuta – kierownik apteki posiada niezbędne kompetencje oraz spełnia najwyższe standardy etyczne (czytaj również: PharmaNET zabiera głos w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty…).

– Kompetencja samorządu aptekarskiego do wydawania opinii w sprawach o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki, w tym przede wszystkim opinii o kandydacie na kierownika apteki, wynika z art. 17 ust.1 Konstytucji RP oraz art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich oraz art. 99 ust. 4a ustawy Prawo farmaceutyczne. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie określa porozumienie pomiędzy Naczelną Izbą Aptekarską, a Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. W związku z pracami nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty planowana jest zmiana, tak aby w przyszłości opinia była wydawana na podstawie projektowanej ustawy – wskazuje NIA.

REKLAMA

Pozytywna ocena projektu, choć wymaga korekty

Naczelna Izba Aptekarska bardzo pozytywnie ocenia projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, jednocześnie wskazując, że część jej zapisów wymaga korekty.

– Co do zasady, projektowane rozwiązania należy uznać przede wszystkim jako propacjenckie – ich wprowadzenie korzystnie wpłynie na cały system ochrony zdrowia. Uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty będzie też czytelnym znakiem dla środowiska farmaceutów, mówiącym o wykorzystaniu potencjału tej grupy (ponad 30 tys. profesjonalistów, na co dzień udzielających nawet 2 mln fachowych porad). Będzie również ogromnym docenieniem roli ok. 14 tys. aptek i punktów aptecznych – będących najłatwiej dostępnym elementem systemu ochrony zdrowia, do którego pacjenci często w pierwszej kolejności udają się po poradę – przekonuje NIA.

Projekt ustawy definiuje opiekę farmaceutyczną jako świadczenie zdrowotne oraz dopuszcza możliwość prowadzenia przez apteki dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa urządzeń medycznych czy – odbywająca się jedynie za zgodą lekarza – kontynuacja recept dla tzw. pacjentów stabilnych, a więc tych, którzy od lat leczą się tymi samymi lekami po to, aby wykorzystać potencjał farmaceutów i aptek, które w przyszłości mają stać się lokalnymi centrami zdrowotnymi. Jest to szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów w wieku senioralnym oraz stopniowo malejącą liczbę lekarzy i pielęgniarek (czytaj więcej: Czy apteki same będą decydować o opiece farmaceutycznej?).

– Wprowadzenie rozwiązań systemowych jest koniecznością. Dziś szacuje się, że 6-13 proc. hospitalizacji to skutek nieprawidłowego zażywania leków, czego skutkiem mogą być interakcje czy powikłań polekowe zagrażające zdrowiu, a nawet życiu pacjentów – informuje Naczelna Izba Aptekarska.

Światowe trendy

NIA wskazuje, że podobne rozwiązania funkcjonują m.in we Włoszech, Danii, Belgi, Wielkiej Brytanii i Kanadzie, gdzie w ramach przeglądów lekowych dedykowanych pacjentom z chorobami przewlekłymi m.in astmą, farmaceuta przyczynia się do znacznej poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich oraz efektywności kosztowej farmakoterapii. Francja wprowadzając w 2013 r. wsparcie terapeutyczne dla pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe zrealizowała w ciągu pierwszego roku funkcjonowania opieki ponad 161 tys. konsultacji farmaceutycznych w 63% aptek. 90% pacjentów oceniło usługę za komplementarną do porady lekarskiej, a ponad 74% z nich uznało, że przyczyniła się do poprawy stanu ich wiedzy na temat choroby. Inne świadczenia zdrowotne tj. pomiar ciśnienia tętniczego czy sezonowe szczepienia przeciwko grypie, realizowane w autoryzowanych aptekach ogólnodostępnych w Portugalii poprawiają jakość życia Portugalczyków o ok. 8,3%. Jej wartość wyceniono na ponad 979 mln euro.

– Nie bez znaczenia są również czas i koszty podróży jakie oszczędzają chorzy mogący odwiedzić najbliższą aptekę, aby skorzystać z dodatkowych świadczeń.  Według danych brytyjskiego NHS w 2015 r. pacjenci korzystający z porady farmaceutów zaoszczędzili ok. 600 mln funtów, a realizowane przez apteki usługi pozwoliły zaoszczędzić tej instytucji 3 mld funtów. Natomiast polski NFZ, wprowadzając dodatkową usługę porady farmaceutycznej mógłby zaoszczędzić blisko 470 mln zł (raport Deloitte, czerwiec 2018 r. – „Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną – rola i wyzwania współczesnej apteki”) – przypomina NIA.

Przepisy do doprecyzowania

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej konieczne jest uzupełnienie przepisów projektu ustawy o regulacje uszczegóławiające zasady sprawowania opieki farmaceutycznej. W projekcie brakuje regulacji określających m. in. wymogi dla farmaceutów, niezbędne do sprawowania opieki farmaceutycznej, warunki lokalowe, procedury wyboru przez pacjenta farmaceuty sprawującego opiekę farmaceutyczną, czy zasady przetwarzania danych zawartych w indywidualnej dokumentacji opieki farmaceutycznej (czytaj więcej: Opieka farmaceutyczna w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty).

Jednocześnie zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej doprecyzowania wymaga również kwestia wykonywania przez farmaceutów testów diagnostycznych. Zdaniem samorządu aptekarskiego ich zakres powinien obejmować na przykład wykonywanie gotowych testów diagnostycznych, dostępnych praktycznie w każdej aptece (np. na obecność narkotyków, helicobacter) oraz uprawnienie farmaceuty do rekomendowania innych metod i badań diagnostycznych przeprowadzanych przez osoby przygotowane do tego profesjonalnie, czyli diagnostów laboratoryjnych.

– Należy pamiętać, iż w wielu europejskich krajach farmaceuci wykonują testy diagnostyczne w znacznie szerszym zakresie. Takim przykładem jest Wielka Brytania, gdzie farmaceuci są włączeni w krajowe programy badań przesiewowych w kierunku niektórych chorób bakteryjnych przyczyniają się do wzrostu ich wykrywalności w społeczeństwie. Pomiar glukozy, cholesterolu, kwasu moczowego, bilirubiny, enzymów wątrobowych, hemoglobiny czy kreatyniny w prosty i małoinwazyjny sposób umożliwia wstępną ocenę stanu zdrowia pacjenta i rekomendację kolejnych kroków diagnostycznych. Szybkie testy diagnostyczne wykonywane są w niektórych aptekach ogólnodostępnych w Hiszpanii już od ponad 20 lat.  Podobne rozwiązania wprowadzone są także we Włoszech. Praktyka pozostałych europejskich krajów pokazuje, że farmaceuta w istotny sposób przyczynia się do poprawy wykrywalności wielu jednostek chorobowych, nie ingerując w kompetencje innych zawodów medycznych – czytamy w stanowisku NIA.

Naczelna Izba Aptekarska wraca się z gorącym apelem o jak najszybsze procedowanie tej regulacji, tak aby została uchwalona jeszcze w tej kadencji parlamentu.

Źródło: ŁW/NIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

28 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Chyba jedyny samorząd, który „operuje” takimi wyrażeniami.. swoim czarnym owcom upomnienia dają, a ludzi chcą rozliczać z tego, że jak właściciel kazał fakturę pisać do nzozu, to kierownik musiał albo sobie pracy nowej szukał. Ciekawa logika. Wtedy było się za ludźmi wstawiać, jak niewolnikami jakichś cwaniaczków byli i wtedy było naciskać na zmian ustawy. Chyba że było komuś na rękę..
A co z "czarnymi owcami" wśród przedstawicieli samorządu? Niech samorządy i NIA nie mówią nam, że są w stanie obiektywnie ocenić "standardy etyczne". Rozważmy sytuację: Członek samorządu prowadzi aptekę A, dla której konkurencją jest działająca obok apteka B. Załóżmy że apteka B realizuje agresywną politykę sieci, w tym dumping, sprzedaż komplementarna shitów wątpliwej jakości, promocje dla stałych bywalców i inne wiadome. I magister pracujący w aptece B stara się o opinię na kierownika, powiedzmy w aptece C. Albo w tej aptece B z jakiegokolwiek powodu będzie musiał zmienić się kierownik. Czy szanowna izba uzna, że kandydat spełnia "najwyższe standardy etyczne"? Na jakiej podstawie? Dlaczego ci ludzie roszczą sobie prawo do decydowania o takich rzeczach? A teraz odwróćmy sytuację- członek samorządu jest szeregowym magistrem takiej apteki B i jest w analogicznej sytuacji- czy jego dotychczasową pracę szanowny samorząd oceni jako etyczną i dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki? A co z osobami, które mają delikatnie mówiąc nie po drodze z pomysłami i działaniami izby? Czy to te "czarne owce" które należy eliminować? Nie dla hipokryzji i podwójnych standardów. Izba co najwyżej powinna dostać informację o zmianie kierownika "do wiadomości" i tyle.
@Justyna. Jeśli Ci nie odpowiada mocna pozycja naszego Samorządu, będziesz zmuszona zaakceptować mocną pozycję ludzi (właścicieli) spoza Samorządu. Tertium non datur. P.S. Nie spotkałem sytuacji, by w mej Izbie ktoś złośliwie chciał utrudnić życie jej Członkowi. Nie ma i nie było takiej woli, nawet w zawoalowanej formie. Za to wiele razy widziałem przykłady takich działań niefunkcyjnych członków Samorządu, które na różne sposoby nie licowały z postawą oczekiwana od pełnoletnich ludzi. Zawód i wykształcenie nie mają tu znaczenia. Tak nie powinni postępować ludzie dorośli. Jeśli więc mamy dotychczasową sytuację, że mgr sobie kpi z Izby, a niefarmaceuta czyni to jeszcze mocniej oraz nie ponosi żadnych konsekwencji, to utrzymanie status quo nic nie zmieni. Z kolei po zmianie - oby - wynikającej z projektu ustawy o zawodzie, mamy szansę zarówno na wzmocnienie naszej roli, ale i - jako skutek wtórny - zarobków. Co wybierasz?
Ciekawa dygresja nt zarobków- w jakim to mechanizmie mają wzrosnąć? Bo w tym temacie mam zupełnie odmienne stanowisko.
@Justyna. Może najpierw Ty przedstaw swoje stanowisko, jakoby UOZF miała zmniejszyć (lub nie powiększyć) zarobki farmaceutów. Jak wzrost znaczenia farmaceuty (zwłaszcza kierownika) miałby zmniejszyć jego zarobki?
@Mariusz Politowicz nie rozumiem ciągu przyczynowo-skutkowego, który miałby zaistnieć po prowadzeniu UoZ, a w wyniku którego miałyby wzrosnąć zarobki? Ustawa nie wspomina słowem o dodatkowym wynagrodzeniu, natomiast wspomina o licznych nowych "przywilejach", które w istocie będą dla większości obowiązkami. Dodatkowo, MZ docelowo widzi liczbę aptek na poziomie 10tys, czyli ok. 3000 aptek idzie do likwidacji. Za kilka lat na rynek wchodzić będą absolwenci z nowych wydziałów farmacji (Szczecin i Opole), tani młody narybek. Nie spotkałam się, aby w aptece było zatrudnionych więcej niż dwóch etatowych magistrów, nawet w tych pracujących 7dni tyg. (reszta na zlecenie ewentualnie)- widać taki jest wiodący model biznesowy. Jak farmaceuta będzie bardzo zarobiony w tych wszystkich "przywilejach" to najwyżej dotrudni mu się technika lub dwóch, żeby ogarnąć ekspedycję, ale nigdy nie da podwyżki. Nie w tym kraju i tej chorej aptecznej mentalności.
@Justyna. Przykład z morfiną w Jarocinie pokazał, co ze swą panią magister zrobiła sieć. Wyrzuciła ją z pracy. Wymienili na kolejnego kierownika. Podobni by mogli zrobić z każdym, kto nie zechce się podporządkować targetowo-koszykowej jeździe po bandzie. Pomyśl, co się wydarzy, gdy wyrzucą tak opornego kierownika, a nie znajdą kandydatów, bo normalni nie zechcą, a ci z negatywną opinia nie będą mogli tam pójść? Płace wzrosną, a kierownik (szeregowy mgr też) będzie zbyt cenny, by się go pozbywać lub głupio utracić. Zanim młodzi absolwenci nowych wydziałów wejdą na rynek pracy, UOZF powinna już wiele wyregulować. Ile? Zależy zarówno od ostatecznego jej kształtu oraz - a może przede wszystkim - czy wejdzie w życie. Alternatywą jest szereg dotychczasowych patologii. Wszyscy się zgodzimy, że tak dalej być nie może, prawda?
@ Mariusz Politowicz Co się wydarzy? Nic się nie wydarzy. Zakładając, że kierowników będzie ok. 10tys na całą Polskę (tyle ile ma być "docelowo" aptek, bo przecież nie może być dwóch kiero na aptekę), magistrów z uprawnieniami przy bardzo zachowawczych wyliczeniach- co najmniej dwa razy więcej. Chętnych na takiego kiero nie braknie, to pewne. Już teraz praktycznie nie ma ogłoszeń o prace dla kierowników, a jak się pojawiają to i tak pracodawcy biorą pierwszego lepszego najtańszego mgr. Prawda jest taka, że ta ustawa nic nie zmienia, mydli jedynie oczy co naiwniejszym magistrom mającym w głowach patetyczne idee wbijane przez 5,5 roku studiów o misji i prestiżu tej pracy... Mam wrażenie, że samorząd i wszyscy nasi przedstawiciele żyją w jakiejś alternatywnej rzeczywistości...
@Justyna. Ustawy jeszcze nie ma, ale Ty wiesz, że ona niczego nie zmienia. Ja nie wiem. Rozważam na podst. projektu. Wolisz stan dotychczasowy? Ja nie. Aha, twardo stąpam po ziemi. Znam wielu farmaceutów, którzy doskonale oceniają naszą zawodową rzeczywistość i wiele się od nich cały czas uczę. Również patrzenia z dystansem na zapowiedzi ministerialne. Pstryk i od jutra 10 tys. aptek, a Ty bez pracy? Bez żartów! Samorząd chce źle dla farmaceutów? Tak samo: bez żartów! BTW, jeśli Samorząd chce źle, to czego dla farmaceutów chcą organizacje właścicieli aptek sieciowych? Pomyśl chwilę...
Nie rozumiem też ciągłego straszenia tym Jarocinem. Czy izba nie była zaznajomiona z problemem braku personelu? Jeśli nie, to jak izba kontroluje to co się dzieje na jej terenie i jak może się wypowiadać na temat codziennych problemów Farmaceutów? Czy ta kierowniczka była dobrą czy złą kierowniczką wg członków samorządu i dlaczego? Czy spełniała wymogi izby jeśli chodzi o rzeczone standardy etyczne i dawała rękojmię? Dalej- czy izba kontaktowała się ze swoją członkinią a jednocześnie kierowniczką tej apteki i starała się jej jakoś pomóc w sprawie? Gdzie była w tym czasie inspekcja? Nie przypominam sobie, by moja izba wyszła z inicjatywą w stronę swoich członków, nie licząc wezwania do zapłacenia składek.
@Justyna. Czy jakakolwiek Izba ma prawo ingerować w umowy o pracę farmaceutów? Czy Izba może kontrolować apteki? (Podpowiem: nie może. Od tego jest WIF). Zadajesz dobre pytania, ale nie ja jestem ich adresatem. Sam czekam na rozstrzygnięcia w tej sprawie, a muszą być wielopoziomowe.
Czego nie rozumiesz ? Przyczyna - aptek jest mniej, skutek - przestają być traktowane przez klientów jak żabki, gdzie wchodzi się z lodem w ręku rozmawiając przez telefon. Przyczyna - likwidacja patologii typu wywóz, dumping, skutek - leki nie kosztują 0,99 zł, 2,99 zł, 9,99 zł tylko 5, 10, 20, 50 zł przez co nie będą nadmiernie marnowane a apteka będzie mogła utrzymać się z podstawowej działalności a nie kombinowania. Przyczyna - wracają normalne ceny jak na całym świecie, skutek - farmaceuci zaczynają normalnie zarabiać i są szanowani bo dotąd rezygnowali z połowy wynagrodzenia żeby wszystkim zrobić dobrze. Przyczyna - prawo do OF mają konkretni, przeszkoleni ludzie, skutek - ludzie wreszcie dowiedzą się, że "miła pani magister", która zawsze proponuje im suplement Weźniepierdol na chorobę niespokojnych ust to jednak nie jest mgr. Przyczyna... itd.
"Nie spotkałem sytuacji, by w mej Izbie ktoś złośliwie chciał utrudnić życie jej Członkowi" a ja spotkałam. Jak chcesz być kierownikiem w aptece sieciowej znanej np. z agresywnej polityki cenowej to izba tworzy "problemy". Jak chcesz by kierownikiem zwykłej apteki to wszystko masz załatwione od ręki. Są równi i równiejsi.
A to tylko wierzchołek góry lodowej. Gubienie ddokumentów, nie uznawanie punktów za szkolenia, przekraczanie ustawowych terminów, to codzienność jeśli pracujesz dla konkurencji kogoś z ORA
Fundamentalna zasada - jakim prawem o ocenie etyczności będzie decydował głąb po farmacji , bez żadnych kompetencji w tym kierunku. Niech robi to osoba po studiach, po filozofii, teologii czyli ktoś kto ma na ten temat wiedzę. Jak ktoś wypowiada się o lekach to nie kto inny jak sami aptekarze pierwsi i niepytani grzmią - a czy ten ktoś kończył farmacje? Nie kończył, to jakim prawem chce być mądrzejszy od kolorowych etatowych podawaczy pudełek. Dlaczego to samo nie funkcjonuje w drugą stronę, a aptekarze chca być najmadrzejsi w każdej dziedzinie?
Już to widzę jak jakiś stary dziad czy inna purchawka będą mnie oceniać czy spełniam najwyższe standardy etyczne. I jak niby mieliby kogoś oceniać: rzut monetą czy klucz odpowiedzi? A przewidziane jest odwołanie od być może krzywdzące decyzji czy moze "my mamy rację" i możesz nam naskoczyc?! Śmiech na sali...
@A. Anonimowa. To wejdź w struktury izbowe i będziesz wpływać na "starych dziadów" (dzień dobry!) lub "purchawki". Ale uprzedzam, od tego momentu Ciebie tak będą nazywać. Niezależnie od wieku. ;-)
Sorry, ale ja nie chce mieć nic wspólnego z tym skostniałym tworem jakim są izby.
@A. Anonimowa. Czyli masz problem. Nie, nie z Izbą, tylko z ustawą o izbach. Każdy z nas ma ten "problem". Jeśli chcemy pracować w aptece, oprócz dyplomu i PWZ musimy należeć do którejś z Izb. Koniec. Można się z Izby wypisać, ale jest to równoznaczne z niemożnością pracy w aptece. P.S. Równie dobrze mogłabyś napisać, że nie chcesz mieć do czynienia z ZUS-em lub urzędem skarbowym. Napisać możesz. Ja też. Co to zmienia?
@MP Najemnicy maja małe szanse na wejście w te struktury. Muszą w robocie siedzieć. Niestety. Wczesniej jak każda apteka do magistra należała to mogł każdy działać a oni wiersze pisali.
@ah. Ja do Izby jeżdżę po pracy. Posiedzenia zaczynamy o 19:30. Kończymy czasem o 23. Chcesz popracować pro bono? W podzięce dostaniesz takie same komentarze, jak Twój. :-)) Aha, wymyśl coś, wyróżnij się in plus, żeby Cię wybrano na Zjeździe. Zorganizuj grupę ludzi, którzy zechcą Cię poprzeć. Pamiętaj jednak, że gdy ich zawiedziesz, podziękują Ci w następnych wyborach. Jednak najpierw wystartuj. Samo malkontenctwo nie wystarczy.
@MP. Ja akurat wymyśliłem parę poprawek i wyslałem. A co teraz obiecują na tych spotkaniach ci kandydaci? Co u Was i kogo farmaceuci popierają? Z ciekawości pytam.
@ah. Na jakich spotkaniach i jacy kandydaci coś obiecują? Generalnie członkowie Izb nie mają ochoty uczestniczyć w czymkolwiek, zwłaszcza w Zjazdach. No, więc kiedy mieliby coś powiedzieć, a szczególnie obiecać? Dlatego Ci napisałem, że sam musisz coś stworzyć i zaproponować. Postaraj się. Natomiast akt wyborczy się dokonuje podczas Zjazdu. Tego nie przeskoczysz, więc wybieraj, w przenośni i dosłownie. Nieobecni nie mają racji. Tam możesz wykrzyczeć swe bóle lub zaprotestować przeciwko egzekucji składek. BTW, akurat ta sprawa jest jasna. Jeśli ustawodawca nas zmusił do członkostwa w Izbie, zmusił nas do płacenia składek. Zmusił też do wyboru skarbnika, który też jest zmuszony do egzekucji składek, bo inaczej przewodniczący komisji rewizyjnej będzie zmuszony ogłosić na Zjeździe, że skarbnik nie dba o składki. Byłby wstyd, prawda? A NIE WSTYD TYCH SKŁADEK NIE PŁACIĆ?
Jeśli moja izba traktowałaby każdego tak samo i nieważne czy pracujesz w sieci czy w 'zwyklej' aptece to powiem, że miałabym szacunek do waszej pracy (izba powinna reprezentować wszystkich i tych pracujących w sieci i w aptekach indywidualnych) A tu mamy kolesiostwo i wzajemne klepanie po tyłku. Nawet 'personel techniczny' typu sekretarka ma w głębokim poważaniu osobę typu szeregowy farmaceuta. Ważne jest to żeby składki były opłacone i broń boze nie przeszkadzaj w układaniu pasjansow lub czytaniu pudelka lub innego badziewia. Gdybym mogła tak po prostu rzucić to wszystko to rzucilabym prawem wykonywania zawodu z tekstem "wsadzcie to sobie gdziekolwiek" bo tyle jest to warte.
@Anna. To przyjdź na Zjazd i powiedz na głos to, co tu pisujesz anonimowo. Nie wykrzyczysz, nic się nie zmieni. ZRÓB TO!
Całe to wydawanie zaswiadczenia o dawaniu rękojmi to cyrk, farsa i pantomima w jednym. Ludzie którzy nigdy mnie nie widzieli na oczy, nie mają opini żadnego z pracodawców na mój temat siadają i rozprawiają o mojej etyce zawodowej. Równie dobrze ja mogę przez Internet na podstawie dokumentu że zdjęciem ocenić czy ktoś jest dobrym kandydatem na ojca. Najgorsze że połowa tych głąbów ma problem z prawidłowym połączeniem punktów jeśli nie mają tego napisane wprost na zaświadczeniu
Całe to gadanie o etyce jest warte kupę guana. Dobre dla ciotek z izby. Jedynym obiektywnym kryterium może byc tylko fakt, czy kandydat był karany, czy są ślady w papierach za np kradzież, fałszerstwo itp.
Ktoś tu chyba ma kompleksy i stara się wyładować frustrację w intermecie. My kolorowi podawacze pudełek mamy ma to leki, tylko najpierw zapraszamy do lekarza specjalisty po receptę. Pozdrawiam 🙂

Powiązane artykuły

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty do kosza? Niektórzy aptekarze krytykują… Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty do kosza? Niektórzy aptekarze krytykują…

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Kolejnym krokiem będzie jego s...

Farmaceuta będzie mógł być Osobą Odpowiedzialną więcej niż jednej hurtowni? Farmaceuta będzie mógł być Osobą Odpowiedzialną więcej niż jednej hurtowni?

Ostatnie zmiany w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty wywołały poruszenie wśród farmaceutów. Z du...

Słynna apteka „Homeopatyczna Pod Wagą” w Sycowie jednak zamknięta Słynna apteka „Homeopatyczna Pod Wagą” w Sycowie jednak zamknięta

Pod koniec lipca apteka "Homeopatyczna Pod Wagą" została ostatecznie zamknięta. Głośno na jej temat ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz