REKLAMA
czw. 9 czerwca 2022, 11:12

Dostęp WIF do Dokumentów Realizacji Recept ułatwiłby nadzór nad obecnością farmaceuty w aptece

W ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego umożliwienie wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym dostępu w Systemie Informacji medycznej (SIM) do recept wystawionych w postaci elektronicznej oraz Dokumentu Realizacji Recepty, ułatwiłoby sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsadą personelu fachowego w aptekach.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje na działania, które mogą wzmocnić nadzór nad obecnością farmaceuty w aptece (fot. MGR.FARM)
Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje na działania, które mogą wzmocnić nadzór nad obecnością farmaceuty w aptece (fot. MGR.FARM)

W styczniu Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska zachęcała farmaceutów do wysyłania petycji do Prezesa Rady Ministrów z żądaniem „wprowadzenia mechanizmów skutecznej kontroli obecności w aptece, w godzinach jej czynności, uprawnionego magistra farmacji”. Jednocześnie Izba udostępniła wzór takiej petycji, którą jeszcze w grudniu do Ministra Zdrowia wysłał jeden z jej członków (czytaj również: Izba aptekarska zachęca do wysyłania petycji. Czego dotyczy?).

W petycji można było przeczytać, że zgodnie z art. 92 Ustawy prawo farmaceutyczne, w godzinach pracy apteki w jej lokalu znajduje się zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej podstawie prawnej”.

– Rzeczywistość aptekarska pokazuje jednak, że nagminnie dochodzi do łamania tego zapisu poprzez dopuszczanie do funkcjonowania aptek bez farmaceuty. Znany jest przypadek kiedy to kilka lat temu w wielkopolskim Jarocinie nieuprawniona do tej czynności technik farmaceutyczny wydała narkotyczny przeciwbólowy środek odurzający w dawce dziesięciokrotnie wyższej niż zapisana na recepcie. Nie trzeba udowadniać jaki skutek wywołuje taka pomyłka – czytamy w petycji.

Odpowiedź na 21 petycji

W rezultacie do Premiera trafiło 21 jednobrzmiących petycji w tej sprawie. Wszystkie one zostały przekazane do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który kilka dni temu udzielił na nie odpowiedzi. Ewa Krajewska wskazuje w niej, że na chwilę obecną Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna nie dysponuje środkami umożliwiającymi sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad obecnością farmaceuty w godzinach czynności każdej działającej apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, apteki szpitalnej, zakładowej, działu farmacji szpitalnej, w każdym momencie czynności nadzorowanych placówek (czytaj więcej: Petycja w sprawie kontroli obecności farmaceuty w aptece).

– Zadaniem PIF jest nadzorowanie pod względem merytorycznym działalności aptek w całym obszarze realizowanych zadań, nie zaś prewencyjne weryfikowanie stałej obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, PIF może przeprowadzić kontrolę jedynie po wcześniejszym zawiadomieniu podmiotu prowadzącego aptekę, na minimum 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia kontroli, co w przypadku obsady personalnej nie przynosi oczekiwanego efektu – czytamy w odpowiedzi.

Jednocześnie zwraca uwagę, że to przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne jednoznacznie wskazują, że to na kierowniku apteki ciąży obowiązek skrócenia godzin pracy apteki, w przypadku gdy podmiot prowadzący aptekę nie jest w stanie zapewnić wykonywania czynności w aptece przez farmaceutów i techników farmaceutycznych, w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy tej apteki (czytaj również: Kara dla kierownika za brak farmaceuty w aptece).

– Farmaceuci wykonujący czynności fachowe w aptece zobowiązani są do postępowania zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Aptekarza RP, a w przypadku niestosowania się do zasad w nim określonych – naruszeniem etyki zawodowej zajmuje się rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz sąd aptekarski. W przypadku gdy właściciel zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego nie zapewnia odpowiedniej obsady personelu fachowego, narusza rękojmię należytego jej prowadzenia, na zasadach określonych w ustawie, co może skutkować cofnięciem zezwolenia – wskazuje Ewa Krajewska.

Wycelowana kontrola doraźna?

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina jednocześnie, że na podstawie art. 37at ust. 6 Prawa farmaceutycznego istnieje możliwość przeprowadzenia przez WIF niezapowiedzianej inspekcji lub kontroli apteki, jeżeli organ ten stwierdzi, że istnieje podejrzenie nieprzestrzegania wymogów określonych w ustawie (czytaj również: Apteka traci zezwolenie za brak farmaceuty. Jak tłumaczył się kierownik?).

– Omówione powyżej narzędzia powinny być wystarczające, jednak mogą zostać wzmocnione przez podejmowanie zdecydowanych działań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych oraz samorząd zawodowy, wobec osób dopuszczających się naruszenia zasad prowadzenia apteki określonych w ustawie (wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwolenia, przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej) – wskazuje Ewa Krajewska.

Jednocześnie zwraca uwagę, że ułatwieniem sprawowania nadzoru nad prawidłową obsadą personelu fachowego w aptekach będzie umożliwienie wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym dostępu w Systemie Informacji medycznej (SIM) do recept wystawionych w postaci elektronicznej oraz Dokumentu Realizacji Recepty.

©MGR.FARM


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]