REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Dotkliwe konsekwencje niepłacenia składek przez farmaceutę…

wt. 4 października 2022, 08:01

Skreślenie z rejestru farmaceutów, odmowa wypłaty refundacji przez NFZ oraz nałożenie kary finansowej na właściciela apteki – to konsekwencje zaległości w płaceniu składek na samorząd zawodu farmaceuty. Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi przypomina o zmianach, jakie wprowadziła ustawa o zawodzie farmaceuty.

Nowe przepisy pozwalają na skreślenie z rejestru farmaceutów w wyniku nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące (fot. Shutterstock)
Nowe przepisy pozwalają na skreślenie z rejestru farmaceutów w wyniku nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące (fot. Shutterstock)

Wobec występujących w dalszym ciągu zaległości w płaceniu składek, na posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Łodzi kierowane są sprawy farmaceutów w celu podjęcia uchwały o skreśleniu z rejestru farmaceutów prowadzonego przez OIA w Łodzi – informuje mgr farm. Paweł Stelmach, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi.

Przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie farmaceuty, skreślony z rejestru farmaceuta nie może wykonywać zawodu farmaceuty w żadnym podmiocie gospodarczym (czytaj również: Spór farmaceutki z izbą aptekarską o składki trafił do Sądu Najwyższego).

REKLAMA

– Fakt ten ma olbrzymie znaczenie w przypadku zatrudnienia farmaceuty w aptece, bowiem od daty uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu farmaceuty z rejestru, osoba taka jest traktowana jako osoba nieposiadająca uprawnień do obsługiwania pacjentów apteki, w tym do realizacji recept lekarskich – wskazuje prezes ORA w Łodzi.

REKLAMA

Konsekwencją powyższego jest odmowa NFZ refundacji za leki wydane przez skreślonego farmaceutę oraz nałożenie na właściciela apteki kary finansowej przewidzianej przez przepisy ustawy z dnia 12.05.2021 r. o refundacji leków… (t.j. z 2022 r. poz 463) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.12.2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept… (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.337).

Skreślenie z rejestru farmaceutów

Uchwała ORA o skreśleniu farmaceuty z rejestru uprawomocnia się zgodnie z art. 130 i nex K.P.A. po rozpatrzeniu przez Naczelną Radę Aptekarską w Warszawie odwołania farmaceuty złożonego w terminie 14 dni od daty otrzymania przez farmaceutę przedmiotowej uchwały.

– W przypadku niezłożenia przez farmaceutę odwołania od uchwały ORA o skreśleniu farmaceuty z rejestru, uchwała ta staje się ostateczna z upływem 14 dni od dnia otrzymania przez farmaceutę uchwały. Brak odebrania przesyłki zawierającej uchwałę w terminie zakreślonym przez doręczyciela traktowane jest jako odebranie przesyłki w ostatnim dniu terminu do odebrania przesyłki – przypomina Paweł Stelmach (czytaj również: Składka za przynależność do izby aptekarskiej stanowi koszt podatkowy).

Z przyczyn technicznych faktyczne skreślenie z rejestru farmaceutów następuje z reguły po upływie 7 – 10 dni od uprawomocnienia się uchwały.

REKLAMA

Warto płacić składki

ORA w Łodzi zwraca uwagę na powyższy fakt, bowiem NFZ jest powiadamiany przez ORA w Łodzi o dacie uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu farmaceuty z rejestru i data ta jest podstawą do oceny prawidłowości działania personelu apteki.

– Dlatego też ORA w Łodzi zaleca właścicielom i kierownikom aptek przekazywanie Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Łodzi danych dotyczących nie tylko imienia i nazwiska zatrudnionych farmaceutów, lecz również ich dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy co ułatwi OIA w Łodzi przekazywanie zainteresowanemu informacji dotyczącej wystąpienia podstaw prawnych do podjęcia uchwały o skreśleniu farmaceuty z rejestru – wskazuje prezes ORA w Łodzi.

Jednocześnie proponuje także właścicielom i kierownikom aptek rozważenie opracowania treści zobowiązania się pracowników do bezzwłocznego powiadamiania o wykreśleniu z rejestru farmaceutów (czytaj również: Izba aptekarska tworzy listę dłużników. Mogą stracić PWZ).

Źródło: ŁW/OIA w Łodzi

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]