REKLAMA
wt. 4 października 2022, 08:01

Dotkliwe konsekwencje niepłacenia składek przez farmaceutę…

Skreślenie z rejestru farmaceutów, odmowa wypłaty refundacji przez NFZ oraz nałożenie kary finansowej na właściciela apteki – to konsekwencje zaległości w płaceniu składek na samorząd zawodu farmaceuty. Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi przypomina o zmianach, jakie wprowadziła ustawa o zawodzie farmaceuty.

Zestawiając tegoroczne wyniki badania płac w aptekach z ubiegłorocznymi, możemy zauważyć znaczny wzrost nierówności płacowych (fot. Shutterstock)
Nowe przepisy pozwalają na skreślenie z rejestru farmaceutów w wyniku nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące (fot. Shutterstock)

Wobec występujących w dalszym ciągu zaległości w płaceniu składek, na posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Łodzi kierowane są sprawy farmaceutów w celu podjęcia uchwały o skreśleniu z rejestru farmaceutów prowadzonego przez OIA w Łodzi – informuje mgr farm. Paweł Stelmach, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi.

Przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie farmaceuty, skreślony z rejestru farmaceuta nie może wykonywać zawodu farmaceuty w żadnym podmiocie gospodarczym (czytaj również: Spór farmaceutki z izbą aptekarską o składki trafił do Sądu Najwyższego).

– Fakt ten ma olbrzymie znaczenie w przypadku zatrudnienia farmaceuty w aptece, bowiem od daty uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu farmaceuty z rejestru, osoba taka jest traktowana jako osoba nieposiadająca uprawnień do obsługiwania pacjentów apteki, w tym do realizacji recept lekarskich – wskazuje prezes ORA w Łodzi.

Konsekwencją powyższego jest odmowa NFZ refundacji za leki wydane przez skreślonego farmaceutę oraz nałożenie na właściciela apteki kary finansowej przewidzianej przez przepisy ustawy z dnia 12.05.2021 r. o refundacji leków… (t.j. z 2022 r. poz 463) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.12.2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept… (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.337).

Skreślenie z rejestru farmaceutów

Uchwała ORA o skreśleniu farmaceuty z rejestru uprawomocnia się zgodnie z art. 130 i nex K.P.A. po rozpatrzeniu przez Naczelną Radę Aptekarską w Warszawie odwołania farmaceuty złożonego w terminie 14 dni od daty otrzymania przez farmaceutę przedmiotowej uchwały.

– W przypadku niezłożenia przez farmaceutę odwołania od uchwały ORA o skreśleniu farmaceuty z rejestru, uchwała ta staje się ostateczna z upływem 14 dni od dnia otrzymania przez farmaceutę uchwały. Brak odebrania przesyłki zawierającej uchwałę w terminie zakreślonym przez doręczyciela traktowane jest jako odebranie przesyłki w ostatnim dniu terminu do odebrania przesyłki – przypomina Paweł Stelmach (czytaj również: Składka za przynależność do izby aptekarskiej stanowi koszt podatkowy).

Z przyczyn technicznych faktyczne skreślenie z rejestru farmaceutów następuje z reguły po upływie 7 – 10 dni od uprawomocnienia się uchwały.

Warto płacić składki

ORA w Łodzi zwraca uwagę na powyższy fakt, bowiem NFZ jest powiadamiany przez ORA w Łodzi o dacie uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu farmaceuty z rejestru i data ta jest podstawą do oceny prawidłowości działania personelu apteki.

– Dlatego też ORA w Łodzi zaleca właścicielom i kierownikom aptek przekazywanie Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Łodzi danych dotyczących nie tylko imienia i nazwiska zatrudnionych farmaceutów, lecz również ich dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy co ułatwi OIA w Łodzi przekazywanie zainteresowanemu informacji dotyczącej wystąpienia podstaw prawnych do podjęcia uchwały o skreśleniu farmaceuty z rejestru – wskazuje prezes ORA w Łodzi.

Jednocześnie proponuje także właścicielom i kierownikom aptek rozważenie opracowania treści zobowiązania się pracowników do bezzwłocznego powiadamiania o wykreśleniu z rejestru farmaceutów (czytaj również: Izba aptekarska tworzy listę dłużników. Mogą stracić PWZ).

Źródło: ŁW/OIA w Łodzi

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Pacjent po zawale z problemem rzucenia palenia

23 marca 202315:33

Do apteki, przychodzi 39-letni pan Tomasz. Od ponad 20 lat jest on czynnym palaczem, wypalającym ponad 20 papierosów dziennie. 10 lat temu zdiagnozowano u niego nadciśnienie tętnicze, w związku z czym stosuje on metoprolol (Metocard ZK) w dawce 47,5 mg/dzień. 3 lata temu pan Tomasz przeszedł zawał mięśnia sercowego, co było impulsem dla niego do porzucenia nałogu. W tym celu rozpoczął on farmakoterapię preparatem zawierającym w składzie cytyzynę. Niestety ta próba okazała się nieskuteczna. Teraz, po raz kolejny chce on porzucić palenie tytoniu, więc przyszedł do apteki z prośbą o pomoc farmaceuty w doborze najlepszej ku temu metody.

Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Zdiagnozowane u Pana Tomasza nadciśnienie tętnicze krwi z pewnością ma związek z uzależnieniem od nikotyny. Palenie papierosów obok zaburzeń gospodarki lipidowej należy do czynników ryzyka pierwszego rzędu wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych [1]. Co więcej, to właśnie uzależnienie od nikotyny przyczyniło się prawdopodobnie również do wystąpienia zawału mięśnia sercowego, w tak młodym wieku. Szacuje się, że ryzyko wczesnej śmierci sercowej u palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi wzrasta nawet 3-krotnie. Ponadto wykazano, że główną przyczyną rozwoju choroby wieńcowej serca oraz miażdżycy naczyń krwionośnych u osób poniżej 40. roku życia jest palenie papierosów [2].

Zależność pomiędzy zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a paleniem papierosów wynika z kilku mechanizmów:

 • dym tytoniowy uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych;
 • składniki dymu tytoniowego zwiększają aktywność płytek krwi, prowadząc do większego prawdopodobieństwa ich nadmiernej agregacji. Zwiększona krzepliwość krwi jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie zawału i determinuje jego rozległość;
 • następuje wzrost skłonności do skurczów naczyń wieńcowych (prowadzi to do odczucia bólu w klatce piersiowej , a przy długotrwałym skurczu do zawału mięśnia sercowego) [2];

Palenie papierosów nasila objawy choroby niedokrwiennej serca i zwiększa ryzyko zgonu

Palenie papierosów przez pana Tomasza po zdiagnozowaniu u niego nadciśnienia tętniczego i włączenia do jego farmakoterapii metoprololu nie było rozsądne. Wykazano, że u pacjentów palących papierosy występuje osłabiona skuteczność działania beta-blokerów, do których należy metoprolol. Decyzja o porzuceniu nałogu po przebytym zawale mięśnia sercowego jest niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu pana Tomasza. U osób kontynuujących palenie papierosów po przebytym zawale mięśnia sercowego, przeżywalność w okresie 8 lat wynosi zaledwie 23%. Natomiast, gdy po wystąpieniu zawału mięśnia sercowego pacjent zdecyduje się na porzucenie nałogu, przeżywalność w okresie 8 lat wzrasta do ponad 50% [1,2]. Dlatego rzucenie palenia należy uznać za najważniejszy element niefarmakologicznej terapii zmniejszania ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych [1].

Farmaceuta w rozmowie z pacjentem stara się wyjaśnić, jakie zalety niesie ze sobą rzucenie palenia papierosów w odniesieniu do ryzyka związanego z występującymi u pana Tomasza chorobami przewlekłymi. Ponadto uspokaja go w związku z nieudaną próbą rzucenia palenia sprzed kilku lat. Farmaceuta wspomina, że zaledwie 10% palaczy podejmujących próbę rzucenia palenia, osiąga sukces [3]. W związku z tym zachęca go, do podjęcia kolejnej próby walki z nałogiem. Ze względu na to, że poprzednio stosowany preparat z cytyzyną okazał się nieskuteczny, tym razem proponuje mu wybrać nikotynową terapię zastępczą. Polega ona na zastąpieniu nikotyny pochodzącej z papierosów, nikotyną w innej postaci- pozbawionej szkodliwych substancji znajdujących się w dymie papierosowym [3].

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej ma na celu stopniowe zmniejszenie głodu nikotynowego, przy jednoczesnym niwelowaniu ryzyka wystąpienia przykrych objawów zespołu abstynencyjnego (np. bólów głowy). Następuje to poprzez zmniejszenie zależności funkcjonowania organizmu od konieczności przyjmowania nikotyny. Celem takiego działania jest odzwyczajenie od palenia papierosów i całkowite zaprzestanie stosowania jakichkolwiek produktów z nikotyną w składzie. Nikotynowa terapia zastępcza jest dostępna pod różnymi postaciami:

 • gumy do żucia;
 • pastylki do ssania;
 • systemy transdermalne;
 • aerozole doustne [4,5];

W aptece preparaty należące do niej można otrzymać bez recepty. Panu Tomaszowi ze względu na bardzo dużą ilość wypalanych papierosów (powyżej 20 dziennie) zalecana zostaje terapia przy użyciu gum do żucia [5]. Farmaceuta zaleca pacjentowi żucie gumy zawierającej 4 mg nikotyny w odstępach 1-2 -godzinnych aż do momentu pojawienia się smaku i uczucia mrowienia w jamie ustnej. Następnie należy umieścić gumę pomiędzy policzkiem a dziąsłami. Czynność ta powinna trwać ok. 30 minut. Wówczas nie powinno się spożywać żadnych posiłków oraz płynów. W ciągu doby pan Tomasz nie powinien stosować więcej niż 8-12 gum. Co więcej, w ciągu 3 miesięcy od początku terapii zaleca się, by spróbował on zastosować gumy do żucia z mniejszą zawartością nikotyny (2 mg), a przez kolejne kilka miesięcy rozpoczął stopniowe ich odstawianie (do 6 miesięcy od początku kuracji). Pacjent został także poinformowany o wystąpieniu możliwych działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, kaszel, czy zaburzenia snu [5,6].

Pan Tomasz został także poinformowany o bardzo ważnej roli, jaką odgrywają metody psychologiczne w procesie rzucania palenia. Mowa tu o takich działaniach jak:

 • nagradzaniu siebie za niepalenie papierosów;
 • samokontrola swojego nałogu, np. oduczenie się odruchu palacza, czyli chęci ciągłego trzymania czegoś w ręce;
 • psychoterapia grupowa, czyli spotkania z innymi uzależnionymi osobami i wymiana doświadczeń w dotarciu do celu [2];

Również, jako sposób wspomagający rzucenie palenia należy rozważyć akupunkturę. Ta niekonwencjonalna metoda, pozwala na rozluźnienie swojego ciała, zredukowanie stresu i pozbycie się w ten sposób chęci palenia. Jest coraz częściej wykorzystywana jako metoda wspomagająca farmakoterapię u osób zmagających się z nałogiem palenia tytoniu [3].

Literatura:

 1. Walewska E, Ścisło L, Szczepanik A, Nowak A, Gądek M, Machnik K. Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3:170-175.
 2. Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- możliwości terapii. Przewodnik Lekarza: 38-47
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. Mejza F, Cedzyńska M, Bała M, Górecka D. Uzależnienie od tytoniu, Medycyna Praktyczna 2022; dostęp online: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.23.
 6. CHPL Nicorette gumy do żucia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]