REKLAMA
Magazyn mgr.farm

FIP publikuje wytyczne dla farmaceutów w sprawie koronawirusa

26 lutego 2020 11:10

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna przedstawia specjalny przewodnik dla farmaceutów.

Co więcej, farmaceuci i ich stowarzyszenia, mogą także sami dostarczać informacje dotyczące koronawirusa, na przykład w formie plakatów czy stron internetowych(fot. Shutterstock).
Co więcej, farmaceuci i ich stowarzyszenia, mogą także sami dostarczać informacje dotyczące koronawirusa, na przykład w formie plakatów czy stron internetowych(fot. Shutterstock).

Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP) przygotowała specjalny przewodnik, w którym przedstawia, jak powinni zachować się farmaceuci wobec rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Jak podkreśla FIP, zarówno na terenach dotkniętych epidemią, jak i tych, na których nie stwierdzono jeszcze przypadków choroby, farmaceuci stanowią zwykle pierwszy punkt kontaktu obywateli z placówkami służby zdrowia. Dlatego mogą oni odegrać ważną rolę w zapobieganiu i efektywnym zarządzaniu infekcją.

– Ze względu na to, że do aptekarzy obywatele zwracają się często w pierwszej kolejności, a także dlatego, że stwierdzono już przypadki koronawirusa w wielu krajach, ważne jest, by byli oni dobrze poinformowani – stwierdza w komunikacie prasowym Jane Dawson na portalu DAZ, przewodnicząca specjalnie do tego powołanej Grupy Zadaniowej (czytaj też: Włochy: apteki pierwszym punktem kontaktu w ogniskach koronowirusa).

REKLAMA

Zadania farmaceutów

W przewodniku dokonano podziału na farmaceutów, którzy pracują w publicznych aptekach, a także tych, którzy są zatrudnieni w placówkach szpitalnych. Ci pierwsi są w dużej mierze współodpowiedzialni za informowanie pacjenta. Do ich obowiązków należą: przechowywanie odpowiedniej ilości ważnych środków leczniczych oraz środków pomocniczych (np. masek), tak, by móc zaspokoić popyt; informowanie i działania szkoleniowe dla społeczeństwa; doradztwo; w razie potrzeby, zwrócenie się do innych pracowników służby zdrowia; wspieranie prewencji oraz wspieranie kontroli infekcji.

REKLAMA

Aptekarze z placówek szpitalnych są natomiast współodpowiedzialni za: przechowywanie odpowiedniej ilości ważnych środków leczniczych oraz produktów pomocniczych, takich jak maski; współpracę z innymi pracownikami służby zdrowia, dotyczącą dostawy oraz wsparcia pacjentów; prewencję oraz kontrolę infekcji w szpitalnym otoczeniu; informację i doradztwo; zapewnienie odpowiedzialnego użycia dostarczanych środków medycznych.

Za co jeszcze odpowiadają farmaceuci?

FIP podkreśla również, że w aptekach powinno się wskazać osobę, która byłaby odpowiedzialna  za zakup niezbędnych leków oraz produktów medycznych (czytaj również: Koronawirus na razie nie zwiększył problemów z dostępnością leków).

Wykazy takich środków, które powinny być dostępne w magazynie, prezentuje przewodnik; są wśród nich środki do leczenia przeciwwirusowego, jak Interferon, Ribavirin, Lopinavir, Ritonavir, a także Ibuprofen i Methylprednisolon. Oprócz tego, należy także spełnić wymagania fizyczne, takie jak przygotowanie odizolowanego okna oraz odpowiedniego sprzętu, jak termometry, lampy uv czy osobiste wyposażenie ochronne. Osobny punkt poświęcony został maskom – tu podkreśla się, że samo ich użycie jest niewystarczające, by zapobiec przenoszeniu się wirusa – niezbędna jest jeszcze  właściwa higiena rąk, która stanowi kolejne ważne zagadnienie omówione w przewodniku (zobacz też: „Maseczkowi spekulanci” zarabiają na dezinformacji. Padają rekordy…).

Co więcej, farmaceuci i ich stowarzyszenia, mogą także sami dostarczać informacji dotyczące koronawirusa, na przykład w formie plakatów czy stron internetowych. Kolejnym zadaniem farmaceuty jest też ocena ryzyka u pacjenta i, w przypadku podejrzenia wystąpienia zarażenia, decyzja o zwróceniu się do odpowiednich instytucji. FIP podkreśla także konieczność, by farmaceuci, w dużym stopniu narażeni na kontakt z wirusem, nie zapominali o przestrzeganiu osobistych środków ostrożności. Powinni oni też wszyscy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w przewodniku.

REKLAMA

AM/DAZ

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Maseczki już dawno pojechały za granicę, także przyjemnej tego nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć. Jak ktoś bardzo potrzebuje to są w atrakcyjnych cenach na allegro.

Powiązane artykuły

Finlandia: apteka sprzeda tylko jedno opakowanie leku przeciwbólowego na osobę Finlandia: apteka sprzeda tylko jedno opakowanie leku przeciwbólowego na osobę

Finowie masowo ruszyli do aptek. Jest odpowiedź fińskiego Urzędu ds. Rozwoju i Bezpieczeństwa Sektor...

Od dzisiaj farmaceuci mogą wystawiać refundowane recepty pro auctore i pro familia Od dzisiaj farmaceuci mogą wystawiać refundowane recepty pro auctore i pro familia

Wczoraj w godzinach wieczornych w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 31 marca 2020 roku o zmianie...

Ministerstwo Zdrowia publikuje poradnik dotyczący e-recept Ministerstwo Zdrowia publikuje poradnik dotyczący e-recept

Ministerstwo Zdrowia stworzyło specjalny poradnik, w którym objaśnia najczęściej pojawiające się pyt...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz