REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Handel aptekami trwa. Przeniesień więcej niż nowych zezwoleń…

20 września 2019 09:43

Od początku roku w województwie wielkopolskim właściciela zmieniło już 29 aptek. Jednocześnie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał tylko trzy zezwolenia na otwarcie nowych aptek. Przynajmniej dwa z nich, były konsekwencją promes wydanych w 2017 roku…

W tym roku otwarto w Wielkopolsce tylko 3 nowe apteki (fot. MGR.FARM)

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny udostępnił na swojej stronie internetowej nową zakładkę z wydawanymi przez siebie decyzjami: „Przeniesienie zezwolenia”. Znalazły się w niej wszystkie decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki, wydane przez organ od 2018 roku (czytaj również: Przeniesienie całej apteki do innego lokalu wymaga nowego zezwolenia?).

Okazuje się, że liczba tego typu decyzji od dwóch lat rośnie. W 2018 roku Wielkopolski WIF wydał ich 15. Tymczasem od stycznia do końca sierpnia 2019 roku było ich już 29.

REKLAMA

Podstawę do przeniesienia zezwolenia stanowi art. 104a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, który mówi, że: „Organ zezwalający przenosi zezwolenie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 na rzecz podmioty, który nabył całą aptekę ogólnodostępną w rozumieniu ar.t 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 2964 r – Kodeks cywilny, od podmiotu, na rzecz którego zostały wydane zezwolenie, jeżeli:

REKLAMA

1) nabywca apteki spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4-4b i art. 101 pkt 2-5 oraz przyjmuje w pisemnym oświadczeniu wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu

2) adres prowadzenia apteki nie uległ zmianie”

Nowe apteki z promes

Na swojej stronie internetowej Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny publikuje również decyzje dotyczące wydanych lub cofniętych zezwoleń na prowadzenie apteki. Wynika z nich, że w tym roku otwarto w Wielkopolsce tylko 3 nowe apteki. W dwóch przypadkach wydane zezwolenia były konsekwencją realizacji promes, które organ wydał przed 25 czerwca 2017 roku (czytaj również: Promesy działają. Powstają apteki z pominięciem nowych ograniczeń…).

Warto nadmienić, że każdej z tych decyzji towarzyszyła też uchwała Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Każda z nich zawierała negatywną opinię w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki. Mimo to – po stwierdzeniu, że lokal przeznaczony na apteki spełnia wszystkie wymagania – WIF wydał decyzję o zezwoleniu na jej otwarcie (czytaj również: Ministerstwo zdrowia dało właśnie przyzwolenie na przejmowanie aptek przez sieci?).

REKLAMA

Jedna z decyzji udostępnionych przez Wielkopolski WIF dotyczy też odmowy udzielenia promesy zezwolenia na prowadzenie apteki. Przedsiębiorca złożył wniosek 27 listopada 2018 roku. Dołączone było do niego również żądanie zwrócenia się do Ministra Zdrowia o wydanie zgody na wydanie zezwolenia z pominięciem ograniczeń demograficznych i geograficznych (czytaj więcej: Apteka z pominięciem ograniczeń demo- i geograficznych. Jaka jest rola Ministra Zdrowia?).

Źródło: ŁW/Wielkopolski WIF
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

8 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

I prawie wszystkie przeniesienia są z prywatnych na sieci. Z chęcią bym tu wkleił wypowiedzi forumowiczów którzy rzucali bluzgami na mnie jak mówiłem jeszcze przed wejściem w życie AdA że ta ustawa nie zatrzyma sieci tylko doprowadzi do przyspieszonej konsolidacji. Ale jakież było brandzlowanie się w izbach przed wejściemy AdA w życie.... A wyszło jak zawsze
Ale przeniesienie zezwolenia może dotyczyć tylko na farmaceutę/na ich spółkę. Natomiast tzw. handel udziałami w spółkach z.o.o. to chyba co innego. Tam zostaje nazwa podmiotu,spólki z.o.o.,tylko udziałowcy się zmieniają. Tak apteki przejmują sieci. Art. 99 mówi o farmaceutach i chyba tylko takie przeniesienia zostały opublikowane na stronie WIF-u. Tak myślę,bo wszystkie dane są zaszyfrowane,choć nie wiadomo dlaczego-to tajemnica kto przejął apteke?
Przenieść można tylko na zasadach ADA. Jeżeli są przenoszone na sieci to tylko na zasadzie franczyzy miękkiej (DOZ, Partner+ czy inne) albo na zasadzie franczyzy twardej (określiłbym nawet "bardzo twardej") i tutaj mamy słynną sieć na G. Również w tym ostatnim przypadku przeniesienie odbywa się na farmaceutę. To co mówię to żadna wielka tajemnica - wszystko doskonale widać w rejestrze aptek.
oj wiele miała ta ustawa niedociągnięć:(
To nie były niedociagnięcia. Mozliwość przejmowania udziałów to ratunek dla indywidualnych izbowców, zawsze może sprzedać swoja aptekę sp z oo. komu? Alez oczywiście, znienawidzonym sieciom ;) U nas w mieście była prezes izby aptekarskiej, zamiast kolegom farmaceutom, to swe apteki sprzedała sieciówce :)
Z aptek w naszym sąsiedztwie już połowa zmieniła bądź złożyła wnioski o zmianę nazwy itp na znane apteki sieciowe. Niestety ale coraz częściej zaczynają w aptekach "rządzić " managerowie zamiast kierowników czy właścicieli..
To było do przewidzenia, dlatego zmiana prawa powiedziałabym pogorszyła sytuację małych aptek.

Powiązane artykuły

Apteki muszą weryfikować podmioty wystawiające zapotrzebowania… Apteki muszą weryfikować podmioty wystawiające zapotrzebowania…

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi informuje, że realizacja zapotrzebowania na produkty lec...

Ministerstwo nie przychyli się do postulatu techników farmaceutycznych Ministerstwo nie przychyli się do postulatu techników farmaceutycznych

"Tylko farmaceuta jest przygotowany merytorycznie do operowania substancjami z wykazu A" - twierdzi ...

Koniec ze słownym zapisem na recepcie ilości środka odurzającego? Koniec ze słownym zapisem na recepcie ilości środka odurzającego?

Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt zmiany w rozporządzeniu w sprawie śro...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz