REKLAMA
pon. 4 października 2021, 12:22

Informacja o „ekspresowym” wykonaniu leku recepturowego to reklama apteki

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że informowanie przez aptekę o wykonywaniu leków recepturowych w 15 minut narusza zakaz reklamy aptek. Jedna z małopolskich aptek umieściła w izbie ekspedycyjnej plakat z taką właśnie informacją, za co musiała zapłacić 6000 zł kary.

Kontrole NFZ potwierdzają, że na rynku leków recepturowych dochodzi do nieprawidłowości. Niektórymi sprawami zajmują się już organy ścigania (fot. Shutterstock)
W ocenie NSA pacjent zachęcony taką informacją często wybierze aptekę realizującą receptę "od ręki" a nie taką, która będzie musiał odwiedzić dwukrotnie w odstępie kilku godzin lub dłuższym (fot. Shutterstock)

Małopolski Wojewódzki Inspektora Farmaceutyczny w Krakowie wydał decyzję stwierdzającą naruszenie zakazu reklamy apteki. W jednej z placówek na szybie przy stole ekspedycyjnym umieszczono tablicę z informacją o treści: „15 min tyle potrzebujemy aby wykonać lek robiony*”. Stojąc z pewnej odległości w części izby ekspedycyjnej przeznaczonej dla pacjentów niewidoczne było wytłumaczenie, co do symbolu „*”. Dopiero z bliska można było stwierdzić, że oznacza: *nie dotyczy czopków, globulek, proszków dzielonych zależy od dostępności składników. Za to naruszenie Małopolski WIF nałożył na aptekę karę w wysokości 6000 zł.

Właściciel apteki odwołał się od tej decyzji do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Ten jednak ją utrzymał wskazując, że apteka sugerowała możliwość szybszego sporządzenia leku recepturowego, niż w innych aptekach. Tymczasem zgodnie z przepisami lek recepturowy powinien być sporządzony do 48 godzin, a niektórych sytuacjach do 4 godzin (czytaj również: Lek recepturowy w 15 minut? 4000 zł kary dla apteki…).

– Zdaniem organu II instancji umieszczenie w izbie ekspedycyjnej Apteki takiej tablicy miało na celu wyróżnienie Apteki na tle innych konkurencyjnych placówek ochrony zdrowia oraz zachęcenie klientów do korzystania z usług Apteki oferującej takie „ekspresowe” świadczenie. Przedmiotowa reklama jest kierowana do konkretnej grupy klientów – tj. dysponujących niezbędną receptą – czytamy w aktach sprawy.

GIF za niemającą znaczenia uznał natomiast podnoszoną przez właściciela apteki okoliczność, że informacja o czasie realizacji leków recepturowych w żadnej mierze nie przyczyniła się do zwiększenia sprzedaży w aptece.

Komunikat o charakterze reklamowym

Sprawa ostatecznie trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził, że decyzja inspekcji nie naruszyła żadnych przepisów. W rezultacie oddalił skargę właściciela apteki. Ten złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarzucając wyrokowi WSA naruszenie przepisów prawa materialnego w postaci art. 94a ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne przez jego niewłaściwe zastosowanie oraz błędną wykładnię.

NSA uznał jednak, że skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie, gdyż zawarte w niej zarzuty okazały się nieusprawiedliwione (czytaj również: WIF w Katowicach karze kolejne apteki za reklamę w izbie ekspedycyjnej).

– To, że pewien komunikat ma charakter informacyjny, nie pozbawia go charakteru reklamowego. Niemal każda reklama zawiera w sobie treści informacyjne. Informowanie o wykonywaniu leków recepturowych w ciągu 15 minut stanowi oczywista zachętę dla klienta nawet nieznającego przepisów co do terminów realizacji leków recepturowych, bo jest to w istocie realizacja natychmiastowa, „od ręki” podczas gdy powszechne przyzwyczajenia w zakresie realizacji leków recepturowych są takie, że zwykle składa się receptę podczas jednej wizyty w aptece, a odbiera się zamówiony lek recepturowy podczas następnej wizyty – zwykle po kilku godzinach czy nawet następnego dnia – wskazał NSA.

W jego ocenie pacjent zachęcony taką informacją często wybierze aptekę realizującą receptę praktycznie „od ręki” a nie taką, która będzie musiał odwiedzić dwukrotnie w odstępie kilku godzin lub dłuższym (czytaj również: W Rzeszowie aptekarze wyłudzali refundację na leki recepturowe).

– Z tych przyczyn zasadnie uznano przedmiotowa informację za niedozwolona reklamę. Czym innym jest odpowiedź zainteresowanemu klientowi na pytanie o czas realizacji leku recepturowego, nawet jeśli ten czas jest bardzo krótki. Taka odpowiedź ma wyłącznie charakter informacyjny, a nie reklamowy, bo skierowana jest tylko do określonego odbiorcy (zadającego pytanie), a więc już z tej przyczyny nie ma charakteru reklamy, która z natury rzeczy skierowana jest do nieokreślonego kręgu odbiorców – czytamy w uzasadnieniu wyroku NSA.

Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił argumentacji właściciela apteki co do wykładni art. 94a ust. 1 upf.

Wyrok NSA z 2 września 2021 r.
Sygn. akt II GSK 501/21

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]