REKLAMA
śr. 19 czerwca 2019, 11:16

Lek recepturowy w 15 minut? 4000 zł kary dla apteki…

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 4000 zł, za naruszenie zakazu reklamy aptek. Jedna z nich umieściła w izbie ekspedycyjnej informację o tym, że leki recepturowe wykonuje w ciągu 15 minut. Zdaniem WIF było to niedozwolone działanie marketingowe.

W latach 2016-2019 wykonano 505 kontroli lub czynności sprawdzających w aptekach, a wartość nałożonych sankcji wyniosła niemal 3,2 mln zł (fot. Shutterstock)
Kierowni apteki składając wyjaśnienia przez WIF opisał procedurę wykonania leku recepturowego, która umożliwiała świadczenie takiej usługi w 15 minut (fot. Shutterstock)

– Umieszczanie w izbie ekspedycyjnej informacji o możliwości szybkiego sporządzenia leku recepturowego tj. w ciągu 15 minut należy uznać za działanie marketingowe mające na celu zainteresowanie apteką przez określone grupy pacjentów. Zabieg ten ma na celu wywołanie pozytywnego wizerunku apteki, a w konsekwencji wzbudzenie zainteresowania na rynku apteką i jej działalnością, co stanowi naruszenie art. 94 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, który zawiera zamknięty katalog określający, iż reklamą apteki nie jest informacja o lokalizacji i godzinach jej pracy – uznał Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

Na aptekę, w której stwierdzono takie naruszenie, nałożono karę finansową w wysokości 4000 zł. W trakcie postępowania, właściciel apteki przekonywał, że informacja o możliwości sporządzenia leku recepturowego w okresie 15 minut, nie jest reklamą, ale informacją (czytaj również: WIF w Katowicach karze kolejne apteki za reklamę w izbie ekspedycyjnej).

– Należy zwrócić uwagę, że nie zawiera ona żadnych treści wartościujących lub porównujących aptekę do innych aptek. Nie nakłania również pacjentów do realizacji zakupów. Leki recepturowe nie są produktami nabywanymi pod wpływem reklamy lub impulsu. Warunkiem koniecznym jest posiadanie recepty. Informacja o czasie realizacji recepty jest taką samą informacją, jak informacja o cenie produktów lub informacją, że leki są refundowane przez NFZ – tłumaczył pełnomocnik spółki, do której należała apteka.

Więcej na temat leków recepturowych znajdziesz w serwisie RECEPTURA.PL.

Lek recepturowy w 15 minut. Czy to w ogóle możliwe?

Zgodnie z informacją na plakacie maści, płyny, mieszanki, zawiesiny, emulsje, proszki niedzielone wykonywane były w aptece w 15 minut. W trakcie postępowania wyjaśnienia przed Małopolskim WIF składał m.in. kierownik apteki. Przyznał on, że plakat nie wywoływał nadmiernego zainteresowania pacjentów.

– Rozumieją treść plakatu, podchodzą do okienka i proszą, żeby zrobić lek recepturowy na poczekaniu, bo nie będą drugi raz przyjeżdżać – mówił farmaceuta.

Składając wyjaśnienia przez Małopolskim WIF opisał też procedurę wykonania leku recepturowego, która umożliwiała świadczenie takiej usługi w 15 minut. Wynikało z niej, że w aptece znajdują się wyznaczone osoby na zmianach do wykonywania leków recepturowych. W razie nieobecności którejś z nich, lek recepturowy wykonuje kierownik apteki lub wolna osobna z drugiej zmiany. Po sprawdzeniu dostępności składników w komputerze, podaniu odpłatności oraz uzyskaniu informacji, na kiedy ma być wykonany lek recepturowy przy pierwszym stole, recepta przekazywana jest do ww. osób odpowiedzialnych za wykonanie leku recepturowego. Zgodnie z receptą przygotowywana jest substancja, sprawdzane są dawki czy się zgadzają, maści wykonywane są w unguatorze, płyny rozpuszczane w butelce. Po wykonaniu leku recepturowego osoba wychodzi, lokalizuje pacjenta, pyta dla potwierdzenia o nazwisko, pacjent podaje numerek i wydawany jest lek (czytaj również: W Rzeszowie aptekarze wyłudzali refundację na leki recepturowe).

– Przy niezgodnościach recepturowych osoby wykonujące dokonują analizy, mają dostęp do FP. W razie uzasadnionych niezgodności dzwonimy do lekarzy. Po konsultacji z lekarzem wykonujemy lek recepturowy zgodnie z zaleceniem lekarza, jeśli recepta wymaga poprawy. W momencie niezgodności i braku możliwości wykonania leku w ciągu 15 minut w miarę możliwości informuję pacjenta o konieczność dłuższego oczekiwania. Takie sytuacje zdarzają się rzadko i pacjenci nie protestują – tłumaczył kierownik apteki.

A co na to Farmakopea?

Małopolski WIF poprosił o wyjaśnienie też kwestii odpowiedzialności za wykonywane leki w odniesieniu do wskazówek dotyczących dobrej praktyki sporządzania leków w aptece, obowiązujących wraz z Farmakopeą Polską XI. Z informacji przekazanej przez kierownika apteki wynikało, że w kontrolowanej aptece za wykonywanie leków recepturowych odpowiedzialni są technicy farmaceutyczni. WIF zapytał więc o realizację kontroli wskazanej w Monografii FR XI „Leki sporządzane w aptece” (czytaj więcej: „Osoba odpowiedzialna” w aptece nie jest niezbędna?).

– Osoba wykonująca receptę (wyznaczeni w aptece technicy farmaceutyczni) konsultuje się przed wykonaniem recepty z magistrem farmacji, czy sposób wykonania jest prawidłowy. Magister farmacji sprawdza wykonane obliczenia, w razie wątpliwości korzysta z FP i akceptuje i technik wykonuje recepty. Mam zaufanie do swojego personelu i takie sprawdzenie recepty nie trwa długo. Osobami nadzorującymi są magistrzy farmacji ze zmiany – tłumaczył kierownik (czytaj również: Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną za sporządzane leki? GIF wyjaśnia…) .

Plakat stanowił reklamę i… wprowadzał w błąd

Podsumowując przeprowadzone postępowanie Małopolski WIF uznał, że wspomniany plakat stanowił niedozwoloną reklamę apteki, ale też wprowadzał pacjentów w błąd.

– Widoczny wewnątrz apteki plakat zawiera informację, że czas na wykonanie leku recepturowego jest nawet 192-krotnie lub 16-krotnie (w przypadku leków recepturowych z adnotacją „cito”) krótszy, niż wynika z zapisów art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne – stwierdził WIF.

Poza tym na dole plakatu znajdowała się adnotacja informująca o odstępstwie od wykonania leku w 15 minut. Mówiła ona, że czas ten „…nie dotyczy czopków, globulek, proszków dzielonych, zależy od dostępności składników”. Informacja ta była, widoczna dopiero z mniejszej odległości.

– Powyższy przekaz nie uwzględnia chociażby czynności związanych z przygotowaniem leku recepturowego, w trakcie których osoba uprawniona analizuje receptę pod kątem możliwości zaistnienia niezgodności recepturowej, sprawdza czy nie doszło do przekroczenia dawek terapeutycznych, etc. Potwierdza to również zeznanie kierownika apteki – czytamy w decyzji Małopolskiego WIF.

Jego zdaniem pacjent czytając plakat otrzymuje jasny przekaz stanowiący zachętę do zrealizowania recepty wystawionej na lek recepturowy, który zostanie wykonany praktycznie „na poczekaniu”. I to bez ponownej wizyty w aptece, zupełnie niezależnie, czy jest to faktycznie możliwe w każdym przypadku. Według WIF jest to jasna zachęta do skorzystania z tej właśnie usługi farmaceutycznej w aptece.

– W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia bezspornie z działaniem mającym zachęcić pacjenta do dokonania określonych transakcji w przedmiotowej aptece, a więc osiągnięciem efektu reklamy działalności apteki, pomimo deklarowanego przez stronę zamiaru wyłącznie informacyjnego. Analiza merytoryczna recepty nie odbywa się przy okienku, a zatem osoba odbierająca receptę od pacjenta nie informuje go o faktycznym czasie oczekiwania na wykonanie leku recepturowego, czas przeznaczony na konsultacje z nadzorującym magistrem farmacji i (w razie niezgodności występujących na recepcie) z lekarzem wystawiającym receptę znacznie uszczupla deklarowany czas na wykonanie leku recepturowego – czytamy w decyzji WIF.

Kara finansowa

Ostatecznie uznając naruszenie zakazu reklamy, Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na aptekę karę w wysokości 4000 zł. Wpływ na jej wysokość miał m.in. fakt, że wspomniany plakat nie został usunięty z apteki do momentu wydawania przez WIF decyzji w tej sprawie.

– Nadal eksponuje się plakaty o bardzo szybkim wykonywaniu leków recepturowych, mimo obowiązywania przepisów, które zdecydowanie uszczuplają faktyczny czas na wykonanie leku recepturowego, poprzez konieczność dodatkowych konsultacji z magistrem farmacji. Tym samym przedsiębiorca nadal prowadzi działania o charakterze reklamowym, co musi mieć wpływ na wymiar kary. W związku z tym w przekonaniu organu nałożenia kary w takiej wysokości musi odegrać rolę prewencyjną, mającą zapobiec ponownemu naruszeniu zakazu w przyszłości przez podmiot prowadzący aptekę albowiem, co najistotniejsze przedsiębiorca nie chce rezygnować z reklamy swojej apteki prowadzonej w ten sposób, albowiem niewątpliwie musi ona prowadzić do odnoszenia korzyści finansowych – podsumował Małopolski WIF.

Sygn. akt FAKR IV.8521.1.15.2018

Źródło: ŁW/Małopolski WIF
©MGR.FARM

 

Artykuł sponsorowany

Jak właściwie rozpoznać rodzaj kaszlu i wdrożyć odpowiednie leczenie?

29 listopada 202307:28

Kaszel obok kataru należy do najczęstszych symptomów przeziębienia, czyli zespołu objawów towarzyszących zapaleniu gardła, krtani, czy nieżytowi nosa. Sprawdź przypadek pacjenta i dowiedz się jak wspomóc pacjenta z przeziębieniem.

Kaszel to jeden z najczęstszych powodów dla którego pacjenci szukają specjalistycznej pomocy. (fot. Shutterstock)

Początkowo, infekcji towarzyszy kaszel nieproduktywny, tzw. suchy.  Dopiero po kilku dniach przekształca się on w kaszel produktywny, tzw. mokry [1]. Utrzymujący się przez długi czas  tego typu kaszel może prowadzić do zalegania w górnych drogach oddechowych wydzieliny. Efektem tego może być rozwój nadkażeń bakteryjnych i wydłużenie czasu trwania toczącego się w obrębie górnych dróg oddechowych stanu zapalnego. Dlatego w takich sytuacjach należy, jak najszybciej wdrożyć lek wykrztuśny, który obok dużej skuteczności działania, będzie charakteryzował się także wysokim profilem bezpieczeństwa. Takimi cechami wyróżnia się ambroksol [2].

Przeziębienie to zespół objawów, wśród których najczęściej dominuje katar oraz kaszel. W początkowym etapie infekcji, która ma najczęściej charakter wirusowy, pojawia się tzw. kaszel suchy. Jego charakterystyczną cechą są męczące napady, które mogą prowadzić do podrażnienia krtani i wystąpienia chrypki. Nie towarzyszy mu natomiast odkrztuszanie wydzieliny. Po 3-4 dniach od wystąpienia pierwszych objawów przeziębienia pojawia się tzw. kaszel mokry, którego charakterystyczną cechą w odróżnieniu od kaszlu suchego jest odrywanie zalegającego w górnych drogach oddechowych śluzu [3].  Kaszel mokry jest efektem toczącego się w obrębie górnych dróg oddechowych stanu zapalnego. W jego wyniku płyn surowiczy znajdujący się na powierzchni nabłonka migawkowego gęstnieje, przez co, jest go coraz to trudniej odkrztusić. Zalegająca w ten sposób wydzielina może się nadkazić i doprowadzić do rozwoju chorób odbakteryjnych, jak np. zapalenie płuc [4].  Aby uniknąć rozwoju tego typu chorób, przy pojawieniu się kaszlu mokrego należy zastosować leki, które pozwolą na usunięcie zalegającej wydzieliny. Jedną z takich substancji leczniczych jest ambroksol, będący składnikiem syropu Mucosolvan [6]. Substancja ta charakteryzuje się wielokierunkowym mechanizmem działania. Ambroksol nie tylko ułatwia odkrztuszanie wydzieliny poprzez zwiększenie jej płynności oraz objętości, ale i hamuje rozwój stanu zapalnego oraz działa przeciwutleniająco [2,5]. Dodatkowo, w przeciwieństwie do innych leków stosowanych na kaszel mokry (np. acetylocysteiny), ambroksol nie tylko ułatwia usuwanie zalegającej wydzieliny, ale i łagodzi męczący kaszel oraz skraca czas jego trwania [2,7].

Literatura:

1. Czabak- Garbacz R, Bąk K, Kasprzyk- Kościk B; Przegląd metod leczenia kaszlu; Lek w Polsce; Vol. 23 nr 9’13 (269).
2. Doniec Z. Ambroksol- lek o wielokierunkowym działaniu z możliwościami stosowania w astmie oskrzelowej. Lekarz POZ 2021 (1): 31-38
3. Jung A, Maślany A. Przewlekły kaszel u dzieci- problem diagnostyczny i terapeutyczny. Pediatr Med Rodz 2012; 8 (2): 97-100.
4. Mazurek H, Mazurek Z; Ostre zakażenie dróg oddechowych; Praktyka Lekarska, vol. 48: 5-22; 2011.
5. Doniec Z, Mastelarz- Migas A, Krenke K, Mazurek H, Bieńkowski P. Rekomendacje postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ. Lekarz POZ 2016; 4: 305-321.
6. Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego Mucosolvan syrop
7. Krenke K. et. al. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci – aktualizacja. Lekarz POZ 2022, 3, 173-192

Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, roztwór do nebulizacji; 2 ml roztworu do nebulizacji zawierają 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 2 ml roztworu zawierają 0,45 mg chlorku benzalkoniowego. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli, dzieci w wieku 6 lat i powyżej: 1 do 2 inhalacji po 2 do 3 ml roztworu w ciągu doby. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: 1 do 2 inhalacji po 2 ml roztworu w ciągu doby. Sposób podawania: Mucosolvan inhalacje można podawać przy użyciu dowolnego nowoczesnego inhalatora (z wyjątkiem parowego). Roztwór do nebulizacji można mieszać z solą fizjologiczną (0,9% roztwór chlorku sodu) w stosunku 1:1, w celu optymalnego nawilżenia powietrza, zwłaszcza podczas stosowania respiratora. Produktu leczniczego nie należy mieszać z kwasem kromoglikanowym. Produktu nie należy również mieszać z innymi roztworami, z którymi powstanie roztwór o pH wyższym niż 6,3 np. alkaliczna słona woda do inhalacji (sól emska). Ze względu na wzrost pH może pojawić się osad wolnej zasady ambroksolu chlorowodorku lub zmętnienie roztworu. Pacjent powinien oddychać normalnie w trakcie inhalacji, ponieważ sama inhalacja płynu może powodować odruch kaszlowy. Zaleca się podgrzanie płynu do nebulizacji do temperatury ciała przed rozpoczęciem inhalacji. Pacjentów z astmą oskrzelową należy poinformować, aby rozpoczęli inhalację po przyjęciu zwykle stosowanych leków rozszerzających oskrzela. Produktu nie należy podawać przed snem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej.W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan inhalacje może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Mucosolvan inhalacje zawiera środek konserwujący: 0,45 mg chlorku benzalkoniowego w 2 ml roztworu. Podczas inhalacji ten środek konserwujący może powodować sapanie i zaburzenia oddechowe zwłaszcza u pacjentów z astmą i wrażliwych pacjentów z nadwrażliwością dróg oddechowych. Mucosolvan inhalacje zawiera sodu chlorek i sodu wodorofosforan. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż niż 1 mmol (23 mg) sodu na 3 ml roztworu, to znaczy lek uznaje się za wolny od sodu. Lek może powodować skurcz oskrzeli. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: Zaburzenia układu nerwowego: często – zaburzenia smaku (np. zmieniony smak); Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często – niedoczulica gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko – reakcje nadwrażliwości, częstość nieznana – reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit: często – nudności, niedoczulica jamy ustnej; niezbyt często – biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej; częstość nieznana – suchość gardła; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko – wysypka, pokrzywka; częstość nieznana – ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax:+ 48 22 492 13 09, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: R/1025 Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 04/2022} MUCOSOLVAN MINI, 15 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 razy w ciągu doby po 20 ml syropu. Dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia. Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 2 do 3 razy w ciągu doby po 10 ml syropu. Dzieci w wieku 2 do 6 lat: 3 razy w ciągu doby po 5 ml syropu. Dzieci w wieku 1 Do 2 Lat:2 razy w ciągu doby po 5 ml syropu. Powyższe dawkowanie zalecane jest w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia. Sposób podawania: syrop Mucosolvan Mini można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Produktu nie należy podawać przed snem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan Mini może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: Zaburzenia układu nerwowego: często: zaburzenia smaku; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często: niedoczulica gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko: reakcje nadwrażliwości, częstość niezanana: reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit:często: nudności, niedoczulica jamy ustnej; niezbyt często: biegunka, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty; częstość nieznana: suchość w gardle; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko: wysypka, pokrzywka; częstość nieznana: ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax:+ 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: 18296 Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 04/2022} Mucosolvan, 30 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum) Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 razy w ciągu doby po 10 ml syropu. Dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia. Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 2 do 3razy w ciągu doby po  5ml syropu. Dzieci w wieku 2 do 6 lat:3 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu. Dzieci w wieku 1 do 2 lat: 2 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu. Powyższe dawkowanie zalecane jest w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia. Sposób podawania: Syrop Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Produktu nie należy podawać przed snem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: Zaburzenia układu nerwowego: często – zaburzenia smaku; Zaburzenia układu oddechaowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często – niedoczulica gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko – reakcje nadwrażliwości, częstość niezanana – reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit: często – nudności, niedoczulica jamy ustnej; niezbyt często – biegunka, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty; częstość nieznana – suchość w gardle; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko – wysypka, pokrzywka; częstość nieznana – ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax:+ 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: R/1022 Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 04/2022 Mucosolvan, 30 mg, tabletki. Jedna tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 171 mg laktozy.Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli 3 razy w ciągu doby po 1 tabletce. Działanie leku można zwiększyć stosując 2 razy w ciągu doby po 2 tabletki. Sposób podawania: Tabletki należy popijać płynem. Tabletki Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Produktu nie należy stosować przed snem.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki,w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Jedna tabletka zawiera 171 mg laktozy, co odpowiada 684 mg laktozy w największej zalecanej dawce dobowej (120 mg ambroksolu chlorowodorku, tj. 4 tabletki). Pacjenci z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko – reakcje nadwrażliwości, częstość nieznana – reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit: często – nudności, niezbyt często – biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko – wysypka, pokrzywka, częstość nieznana – ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: R/1021. Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. ChPL {04/2022} Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

31 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"(...) w aptece znajdują się wyznaczone osoby na zmianach do wykonywania leków recepturowych. W razie nieobecności którejś z nich, lek recepturowy wykonuje kierownik apteki lub wolna osobna z drugiej zmiany(...)" A jak na pierwszej zmianie nie ma jeszcze wolnej osoby z drugiej zmiany, to kto robi?
Taaaaaa.... a napis nad drzwiami "Apteka"? Przecież to jawne zachęcanie do nabycia leków, w tym, o zgrozo, refundowanych!
czy to już nie przesada? są miejscowości gdzie nikt nie chce receptury, bo się nie opłaca i krążą po całej okolicy więc to powinno być plusem dla pacjentów; powoli wracamy do cenzury
Przecież w każdej aptece, kierownik może wprowadzić taką zasadę-tylko, że większości się po prostu nie chce robić leków, bo terminująca substancja to koszta, wycena często też stanowi wyzwanie- więc lepiej nie robić, bo po się narażać.
No proszę bardzo inspektorzy wywęszą wszystko jak psy gończe, są lepsi jak FBI i DEA razem wzięte. I buch kara za reklamę, wszystko od ręki. A w sprawie 1% czy wywozu to nagle zamieniają się w ociemniałe ślimaki, nic nie widzą, nic nie mogą, chcieliby, ale nie mają narzędzi, są zastraszani, boją się. I chowają głowę w piasek, jak ktoś da im winnych i dowody na tacy to najchętniej powiedzą panie idz pan stąd, my się tym nie zajmujemy. Urzędnicy WIF wszyscy do zwolnienia na zbity ryj i rekrutacja od nowa, jak się boją albo odwracają głowę to zatrudnić nowych, nie skorumpowanych.
Po co inspektorat w trakcie procesu karnego o naruszeniu zakazu reklamy aptek, odpytuje kierownika z przestrzegania nieobowiązującego - wg. stanowiska inspektoratu - dokumentu - "Leki Sporządzane w Aptece"?
Bałem się że tylko mnie poruszyła beznadzieja tej kary. Zwłaszcza w dobie aptek gdzie farmaceuci stosują spychologię stosowaną w zakresie receptury i wykręcają się jak mogą odsyłając do innych aptek. To ta apteka bardzo dobrze że chce w ogóle zrobić lek.
Dlaczego apteki nie chcą wykonywać leków robionych?
Brak chęci? Bo po co grzebać się w maści jak prościej powiedzieć że nie robimy, albo że składnika nie ma.
Jeszcze w maści jak w maści, pół biedy jeśli jest unguator. Gorzej pewnie z bardziej pracochłonnymi postaciami np proszkami.
Bo się nie opłaca. Mały zysk, a zabawy od groma. Substancje się terminują...
Ciekawe czy w związku tą niechęcią z czasem leki recepturowe staną się rzadkością.
Zwykła informacja i 4 tys kary, a największa sieć w Polsce jeździ ze straganami promując swoją markę własną i zachęcając wręcz wskazując apteki gdzie można je kupić i nic.... Gdzie są inspektoraty?? To jest reklama a nie jakaś tam naklejka informacyjna
Nie tylko największa. Wiele sieci ma swoje przenośne bilboardy samochodowe i niby wszystko gra.
mam wrażenie, że również powiedzenie do pacjenta "do widzenia" na zakończenie obsługi będzie reklamą niedługo. Wszak zachęcamy go do powrotu;/
A jak dodasz "zapraszamy ponownie" to od razu z automatu 10000 kary...
zgodnie z obecnie panującą paradoksalną interpretacją może to wyraźnie świadczyć o reklamie apteki
No ale co to za reklama? Że apteka chce dobrze w tym przypadku dla pacjenta który faktycznie nierzadko musi się nabiegać żeby wykonać lek...
Ciekawe czy takie globulki lub czopki tez wykonają w 15 minut...
Czas zastygania jest dłuższy a co dopiero wykonanie :)
rozleja i bierz babo do torby i pędź ostroznie do lodówki by ci stężały
jak widać wachlarz możliwości, którymi można konkurować z innymi aptekami jest nadal szeroki, niestety informowanie o tym prawnie jest zakazane - czyżby oni o tym nie wiedzieli? :)
Tacy szybcy są? 20 proszków też zrobią w 15min? Bardzo dobrze się stało.
O 40, najczęściej przypisywanej ilości nie wspominając
kiedyś ten "atut" aptek często był podawany w ich reklamie
A może to anty reklama, 15 minut na lek recepturowy to tak średnio z jakością ;)
biorąc pod uwagę przeciętnego Kowalskiego i pęd w jakim żyje społeczeństwo to jednak atut ;))oo