REKLAMA
pon. 14 listopada 2022, 12:33

Inspektor odpyta farmaceutę w czasie kontroli w aptece…

„Sprawdzenie poprawności wykonywania obowiązków przez personel kontrolowanego oraz przeprowadzenie symulacji z zakresu działalności objętej kontrolą” – to nowa kompetencja inspekcji farmaceutycznej, zaproponowana w „ustawie pionizacyjnej”.

Problemem inspekcji farmaceutycznej są braki kadrowe, których powodem jest duża konkurencyjność wynagrodzeń obecnie oferowanych na rynku farmaceutycznym (fot. Shutterstock)
Zdaniem aptekarzy jednen z zapisów projektu ustawy nadmiernie ingeruje w prawa kontrolowanego podmiotu i personelu (fot. Shutterstock)

Jeszcze przez kilka dni można składać uwagi w ramach konsultacji publicznych projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne – określanej też „ustawą pionizacyjną”. Dokument wzbudził ogromne kontrowersje głównie przez zaproponowane w nim zapisy o „opłatach rocznych”. Zmian, które budzą obawy farmaceutów, jest w nim jednak więcej (czytaj również: Projekt ustawy „pionizacyjnej” opublikowany i budzi kontrowersje wśród aptekarzy…).

Celem „ustawy pionizacyjnej” jest przede wszystkim zmiana struktury Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Obecnie podzielona jest ona bowiem na Główny Inspektorat Farmaceutyczyny i 16 wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych, podlegających wojewodom. W myśl projektu nowelizacji, wojewódzkie inspektoraty stałyby się oddziałami GIF. Podlegałyby mu merytorycznie i administracyjnie.

W związku ze zmianą struktur PIF, w projekcie nowelizacji znalazły się też propozycje zmian dotyczące kontroli przeprowadzanych w podmiotach działających na rynku farmaceutycznym. Mowa tutaj zarówno od podmiotach odpowiedzialnych, jak i hurtowniach, aptekach i punktach aptecznych. Propozycje te wzbudziły zaniepokojenie części farmaceutów (czytaj również: Apteki mają płacić „opłatę roczną”. Farmaceuci mówią o dyskryminacji i dwukrotnym opodatkowaniu).

Obecność kierownika podczas kontroli

Jednym z budzącym obawy zapisem jest obowiązek uczestniczenia przez kierownika apteki w czynnościach kontrolnych inspekcji farmaceutycznej w aptece. Taki obowiązek dotyczy zresztą też hurtowni farmaceutycznych i mówi o nim art. 123g ust. 8 projektu:

„Osoby, o których mowa w art. 38a ust. 13, art. 48 ust. 1, art. 73j ust. 6, art. 84 ust. 1 i w art. 88 ust. 1, zatrudnione przez przedsiębiorcę, są obowiązane do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych”.

Farmaceuci wskazują, że przepis ten jest o tyle zastanawiający, że Główny Inspektor Farmaceutyczny w określonych sytuacjach nie musi informować o zamiarze przeprowadzenia kontroli, która może też odbywać się poza godzinami funkcjonowania kontrolowanego podmiotu. Jednocześnie powiadamiany o planowanej kontroli jest tylko podmiot posiadający zezwolenie, a nie jego pracownicy.

Zgodnie z projektem na pytania kontrolera mają obowiązek odpowiadać też pozostali pracownicy kontrolowanych podmiotów (np. pomoc apteczna). Mówi o tym art. 123g ust. 9 projektu:

„Personel kontrolowanego, inny niż wskazany w ust. 8, jest obowiązany do składania wyjaśnień istotnych dla prowadzonej kontroli, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 10 i 11.”

Inspektor przepyta farmaceutę?

Kolejny kontrowersyjny zapis dotyczący przebiegu kontroli inspekcji farmaceutycznej, dotyczy uprawnień kontrolerów. Zgodnie z proponowanym art. 123h ust. 11:

„W toku kontroli osoby upoważnione do jej przeprowadzenia są uprawnione do sprawdzania poprawności wykonywania obowiązków przez personel kontrolowanego przez przeprowadzanie symulacji czynności z zakresu działalności objętej kontrolą”.

Przepis ten sprowadza się do możliwości sprawdzania wiedzy osób zatrudnionych w aptekach lub innych kontrolowanych podmiotach.

– Personel fachowy zatrudniany w aptece musi mieć stosowne wykształcenie. Edukacja i praktyka zawodowa zapewniają farmaceutom i technikom farmaceutycznym wystarczający poziom wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodowych obowiązków. Inspekcja Farmaceutyczna nie jest powołana do sprawdzania tego poziomu, kształtowania wymogów czy ścieżek dalszej edukacji a kontrola pozwala weryfikować efekty pracy personelu fachowego. Rozszerzenie dotychczasowych uprawnień niepotrzebnie zwiększyłoby dolegliwość kontroli i może dezorganizować pracę placówek zaopatrujących pacjentów w leki. Projektowany zapis nadmiernie ingeruje w prawa kontrolowanego podmiotu i personelu – piszą farmaceuci, którzy kwestionują przepis.

Mgr farm. Karolina Wolińska-Pełka w mediach społecznościowych i na swojej stronie zachęca farmaceutów do aktywnego udziału w konsultacjach publicznych projektu. To między innymi ona zwróciła uwagę, że nie tylko zapisy o „opłatach rocznych” powinny budzić niepokój aptekarzy.

Uwagi do projektu można zgłaszać (w wersji edytowalnej) do 27 listopada za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres: gif@gif.gov.pl.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Dobre. Może jakiś teścik na zapleczu :)