REKLAMA
śr. 9 listopada 2022, 08:01

Apteki mają płacić „opłatę roczną”. Farmaceuci mówią o dyskryminacji i dwukrotnym opodatkowaniu

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej skrytykowało propozycję obciążenia „opłatą roczną” podmiotów prowadzących apteki, punkty apteczne i hurtownie farmaceutyczne. Samorząd zawodu farmaceutów apeluje o usunięcie zapisów na ten temat z projektu ustawy „pionizacyjnej”. Aptekarze wprost mówią o dyskryminacji i dwukrotnym opodatkowaniu ich przedsiębiorstw.

Apel środowisk naukowych spotkał się z reakcją i protestem zielarzy-fitoterapeutów (fot. Shutterstock)
Samorząd zawodu farmaceuty apeluje o pilne usunięcie z projektu „ustawy pionizacyjnej” zapisów o „opłacie rocznej” (fot. Shutterstock)

500 zł rocznie miałby płacić właściciel apteki tylko za to, że posiada zezwolenie na jej prowadzenie. Kwota ta byłaby powiększana o 0,02% przychodu rocznego uzyskanego przez niego w poprzednim roku podatkowym. Z tego powiększenia byliby zwolnieni tylko mikroprzedsiębiorcy. Taka propozycja „opłat rocznych” znalazła się w oddanym do konsultacji projekcie „ustawy pionizacyjnej” i z miejsca wzbudziła kontrowersje (czytaj również: Projekt ustawy „pionizacyjnej” opublikowany i budzi kontrowersje wśród aptekarzy… ).

7 listopada odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, które przygotowało stanowisko w sprawie kontrowersyjnych zapisów. W jego treści przedstawiciele samorządu zawodu farmaceutów wyliczają argumenty za usunięciem z projektu zapisów o „opłacie rocznej”. Wskazują m.in. na trudną sytuację ekonomiczną podmiotów prowadzących apteki i punkty apteczne, spowodowanych „szeregiem zaniechań legislacyjnych” (czytaj również: Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA zajmie się kontrowersyjnym projektem…).

Negatywne skutki wprowadzenia dodatkowej opłaty rocznej dotkną przede wszystkim pacjentów, ponieważ podmioty zobowiązane do uiszczania opłat zmuszone będą do przerzucenia kosztów nowego podatku na osoby korzystające z usług aptek i punktów aptecznych – czytamy w stanowisku Prezydium NRA.

Dwukrotne opodatkowanie przychodu?

Samorząd zawodu farmaceuty zwraca też uwagę, że wprowadzenie „opłaty rocznej” w zaproponowanym kształcie będzie oznaczało w praktyce dwukrotne opodatkowanie podatkiem dochodowym. Chodzi o to, że nowa opłata ma składać się z dwóch komponentów: podatku od posiadanego zezwolenia i podatku od przychodu (czytaj również: U progu pionizacji inspekcji farmaceutycznej: pytania, kontrowersje i wyzwania).

– Ustanowienie opłaty od wartości 0.02% przychodu (…) oznacza w istocie dwukrotne opodatkowanie podatkami dochodowymi tych samych przychodów uzyskiwanych przez podmioty inne niż mikroprzedsiębiorcy – wskazuje Prezydium NRA.

Dyskryminacja przedsiębiorców

W swoim stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej wskazuje też, że projekt narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminowania w sferze gospodarczej. A chodzi o to, że „opłata roczna” ma dotyczyć tylko niektórych podmiotów uprawnionych do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, a pomija chociażby placówki obrotu pozaaptecznego, sklepy zielarsko-medyczne czy sklepy ogólnodostępne (czytaj również: Kolejny „haracz” na apteki. A co ze sklepami sprzedającymi leki?).

Nie istnieje żadna formalna lub merytoryczna przesłanka, która uzasadniałaby opodatkowanie podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi w ramach reglamentowanej działalności gospodarczej przy równoczesnym zwolnieniu od takiego podatku podmiotów prowadzących obrót lekami w placówkach obrotu pozaaptecznego – przekonuje Prezydium NRA.

Przedstawiciele samorządu zawodu farmaceuty wskazują zresztą, że w tym samym projekcie „ustawy pionizacyjnej” znalazł się zapis, na mocy którego Główny Inspektor Farmaceutyczny ma prawo przeprowadzać kontrole w każdym podmiocie, który posiada, dokonuje obrót lub pośredniczy w obrocie produktami leczniczymi (czytaj również: Po pionizacji inspekcja farmaceutyczna będzie skuteczniej kontrolować sieci aptek)..

Prezydium NRA uważa, że niesprawiedliwe, nieracjonalne i dyskryminujące jest rozwiązanie, w którym dodatkowymi podatkami obciąża się podmioty prowadzące hurtownie farmaceutyczne, apteki i punkty apteczne, a jednocześnie pozostawienie „całego obrotu produktami leczniczymi w sklepach ogólnodostępnych poza spójną i transparentną regulacją prawną oraz efektywnym nadzorem organów Państwa”.

Obrót, który nie wymaga zezwolenia

– Przepis o opłacie rocznej narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminowania w sferze gospodarczej także z tej przyczyny, że w przypadki podmiotów innych niż mikroprzedsiębiorcy, opłata dotyczy wartości przychodu z całej działalności objętej zezwoleniami, w tym przychodu z obrotu, który nie wymaga zezwoleń – zwraca uwagę Prezydium NRA.

Farmaceuci wskazują, że apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne, a także hurtownie farmaceutyczne, prowadzą obrót produktami, który nie wymaga zezwoleń. Oznacza to, że podmioty, które prowadzą taki sam obrót, ale nie posiadają zezwoleń, są bezzasadnie uprzywilejowane, ponieważ nie dotyczy ich opłata roczna (czytaj również: Więcej obowiązków i wydatków dla aptek. Farmaceuci piszą o skandalu…).

Na koniec Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej sugeruje, że niesprawiedliwe i nieracjonalne jest obciążanie dodatkowymi opłatami hurtowni, aptek i punktów aptecznych, w sytuacji gdy Inspekcja Farmaceutyczna nie egzekwuje wielomilionowych kar od podmiotów naruszających przepisy.

Samorząd zawodu farmaceuty apeluje o pilne usunięcie z projektu „ustawy pionizacyjnej” zapisów o „opłacie rocznej”. Stanowisko Prezydium NRA w tej sprawie zostało zaadresowane do Ministra Zdrowia oraz Ministra Sprawiedliwości, jako odpowiedzialnych za przygotowanie projektu.

©MGR.FARM


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]