REKLAMA
pt. 5 sierpnia 2022, 13:33

Izba aptekarska nie zgadza się z wyrokiem WSA. Zapowiada skargę…

2 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w sprawie dotyczącej „apteki dla aptekarza”. Izba informuje, że nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada skargę kasacyjną.

Czy Polska jest u progu przejęcia i podzielenia rynku aptek pomiędzy zagraniczne korporacje? Taką diagnozę stawia Marcin Repelewicz... (fot. MGR.FARM)
W ocenie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej takie rozstrzygnięcie WSA zagraża interesowi społecznemu (fot. MGR.FARM)

Dokładnie 2 sierpnia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił kolejny wyrok w sprawie dotyczącej zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Wszystko zaczęło się w lipcu 2020 r. gdy Dolnośląska Izba Aptekarska zainicjowała postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie aptek.

– Sprawa ta dotyczyła przejęcia (zakupu) 17 aptek ogólnodostępnych przez spółkę należącą do cypryjskiej grupy kapitałowej, która prowadzi na terenie kraju kilkaset aptek (przez liczne spółki zależne). Transakcja zakupu aptek dokonana została w 2019 r., czyli po wejściu w życie ustawy tzw. „apteki dla aptekarza” (uchwalonej w kwietniu 2017 r.) – wyjaśnia Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Zdaniem DIA przejęcie aptek dokonane zostało z naruszeniem przepisów ustawy (tzw. „apteki dla aptekarza”). W ocenie Izby ustawa ta zakłada, że od momentu jej wejścia w życie otwierać nowe lub przejmować już istniejące apteki mogą jedynie farmaceuci (lub ich spółki) i jedynie wówczas, gdy nie przekracza się progu koncentracji, w postaci 4 aptek.

Organy inspekcji farmaceutycznej uznały jednak, że nie mają podstaw do cofnięcia zezwoleń wydanych przed wejściem w życie ADA, pomimo tego, że spółka prowadząca apteki została przejęta po wejściu w życie ustawy. Dlatego Dolnośląski WIF postępowanie umorzył, ale Główny Inspektor Farmaceutyczny tę decyzję podtrzymał. Dolnośląska Izba Aptekarska nie zgodziła się z tą decyzją GIF i zaskarżyła ją do WSA w Warszawie. Sąd jednak 2 sierpnia 2022 r. oddalił skargę Izby.

Zadowolenie z takiego wyroku wyraził Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET. W ocenie organizacji WSA słusznie oddalił skargę Izby i uznał, że przejęcie spółki prowadzącej apteki na podstawie zezwoleń wydanych przed 25 czerwca 2017 r. (czyli przed wejściem w życie ADA) nie stanowi podstawy do cofnięcia zezwolenia (czytaj więcej: GIF stanął po stronie przedsiębiorcy. Izba aptekarska złożyła skargę i przegrała w WSA…).

Będzie skarga kasacyjna

Z wyrokiem WSA w Warszawie nie zgadza się z kolei Dolnośląska Izba Aptekarska. W swoim komunikacie wskazuje, że Sąd stwierdził, że

– przepisy ustawy tzw. „apteki dla aptekarza” nie mają w żadnym zakresie zastosowania do zezwoleń na prowadzenie aptek, wydanych przed 25 czerwca 2017 r..;

– wymóg tzw. „apteki dla aptekarza” (art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne – „p.f.”) oraz antykoncentracyjny (art. 99 ust. 3a p.f.) jest tylko wymogiem do uzyskania zezwolenia, a nie – do prowadzenia działalności w oparciu o udzielone zezwolenie;

– naruszenie ww. wymogów do prowadzenia apteki (z art. 99 ust. 3a i 4 p.f.) nie może być sankcjonowane w oparciu o przepis, który stanowi, że zezwolenie cofa się gdy „przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu” (art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f.).

Izba nie zgadza się z zapadłym rozstrzygnięciem, a także z wykładnią przepisów zaprezentowaną w ustnych motywach uzasadnienia. Zdaniem Izby nadanie takiego znaczenia przepisom ustawy – Prawo farmaceutyczne (w brzmieniu ustalonym przez tzw. „aptekę dla aptekarza”) skutkować będzie całkowitym przejęciem krajowego rynku aptecznego przez kapitał zagraniczny, np. cypryjski (jak w niniejszej sprawie), co jest całkowicie sprzeczne z założeniami reformy rynku aptekarskiego z 2017 r. – czytamy w komunikacie prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

W ocenie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej takie rozstrzygnięcie zagraża interesowi społecznemu i spowoduje upadanie rodzimych aptek indywidualnych oraz – docelowo – doprowadzi do utraty kontroli nad rynkiem obrotu lekami w Polsce oraz zapaści w ich dystrybucji do pacjentów (czytaj również: Ważna decyzja GIF w sprawie dotyczącej „apteki dla aptekarza”).

– W związku z tym Izba skieruje skargę kasacyjną od ww. orzeczenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego – zapowiada Marcin Repelewicz.

Źródło: ŁW/DIA

Wynalazca plastrów nikotynowych: Całe życie zastanawiałem się, dlaczego ludzie palą!

4 czerwca 202414:01

Historia pełna jest inspirujących opowieści o ludziach, którzy poświęcili swoje życie i karierę na rzecz tego, co kochali najbardziej – pomocy innym. Jedną z takich osób był Murray Elias Jarvik, amerykański psychofarmakolog i naukowiec, współtwórca plastrów nikotynowych. Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa przypominamy jego niezwykłą sylwetkę.

[Artykuł sponsorowany]

Murray Jarvik urodził się 1 czerwca 1923 r. w Nowym Jorku. Ukończył m.in. Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco. Przez całe życie cierpiał na problemy z sercem. Jego kłopoty zdrowotne rozpoczęły się od ciężkiego przypadku gorączki reumatycznej, gdy miał 12 lat. Później w wieku 28 lat zachorował na polio, a w 1992 r. zdiagnozowano u niego raka płuc. Nowotwór udało się wyleczyć.1,2

W całej tej historii warto wspomnieć, że naukowiec nigdy nie palił papierosów. W trakcie licznych pobytów w szpitalach obserwował jednak pacjentów, którzy zmagali się z nałogiem i objawami odstawienia papierosów. To wtedy w jego głowie zrodził się pomysł na inny, bezpieczniejszy sposób dostarczania nikotyny do organizmu, który zniweluje chęć sięgania po papierosa u osób, które powinny natychmiast wyjść z nałogu.1,2 Motywacji do działania dostarczała mu również żona, nałogowa palaczka.1

Nikotyna w terapii leczenia uzależnienia

Murray Jarvik rozpoczął badania nad wchłanianiem nikotyny przez skórę i jej wpływem na organizm ludzki od obserwowania rolników zajmujących się zbieraniem tytoniu. Nie mógł jednak uzyskać zgody na prowadzenie badań na pacjentach. W końcu wraz ze swoim kolegą z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Jedem Rosem, zaczęli prowizoryczne plastry testować na sobie. Po latach, w jednym z wywiadów Javik wspominał: „Nałożyliśmy tytoń na skórę i czekaliśmy, co się stanie. Nasze tętno wzrosło, zaczęła skakać adrenalina, to wszystko przytrafia się palaczom”. 4

Badania Jarvika i Rose doprowadziły do wynalezienia plastra nikotynowego na początku lat 90. Sześć lat później Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła ich sprzedaż jako leku bez recepty. Murray Jarvik dożył później starości. Zmarł 8 maja 2008 roku w wieku 84 lat.2

Plaster nikotynowy dzisiaj

Plaster nikotynowy dziś jest szeroko stosowany jako podstawowy element Nikotynowej Terapii Zastępczej. Dostarcza on nikotynę bezpośrednio przez skórę do organizmu, aby złagodzić potrzebę zapalenia papierosa i stopniowo rzucić palenie. Działa do 16 godzin i – w przeciwieństwie do papierosów czy e-papierosów – nie zawiera tysięcy substancji kancerogennych.5

Co warto zapamiętać na temat Nikotynowej Terapii Zastępczej?

• Nikotynowa Terapia Zastępcza to najlepiej przebadana farmakologiczna forma wsparcia rzucania palenia: ponad 150 badań klinicznych 6, w trakcie których przebadano około 65 tysięcy pacjentów 7, badania dostępne w Cochrane Library.

• NTZ to jedyna, dostępna bez recepty, terapia rekomendowana przez WHO (Essential Medicines List). Na liście znajdują się zarówno plastry, gumy, tabletki, jak i spray.3

• NTZ zwiększa szansę na rzucanie palenia o 50% do 60%.8

• Jednoczesne stosowanie plastra nikotynowego i innego rodzaju NTZ (szybko działającego, np. guma do żucia, tabletka do ssania, spray) zwiększa o 15% do 36% prawdopodobieństwo, że dana osoba rzuci palenie, niż gdyby użyła tylko jednego rodzaju produktu NTZ.7

• NTZ może być używana w grupach pacjentów ze szczególnymi potrzebami (kobiety w ciąży i karmiące piersią pod nadzorem lekarza10, pacjenci z chorobami serca i po przebytym zawale11, pacjenci z chorobami układu oddechowego, w tym POChP12, pacjenci z innymi uzależnieniami np. od alkoholu13.

Dowiedz się więcej na temat produktów Nikotynowej Terapii Zastępczej.

Literatura

 1. Weber, Bruce (2008-05-13). „Murray Jarvik, 84, Whose Research Helped Lead to Nicotine Patch, Dies”New York Times. Retrieved 2008-05-26.
 2. Wikipedia. Dostep 21.05.2024 r. https://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Jarvik
 3. WHO model list of essential medicines – 22nd list, 2021, 30 September 2021, WHO/MHP/HPS/EML/2021.02, dostęp https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2021.02, 21.05.2024 r.
 4. Obituary: Murray E. Jarvik, 84, UCLA pharmacologist, nicotine patch inventor, dostęp: https://www.uclahealth.org/news/release/obituary-murray-e-jarvik-84-ucla-pharmacologist-nicotine-patch-inventor
 5. Edyta Budzyńska, Stefanie Sielemann, Jarosław Puton, Alexander L.R.M. Surminski, Analysis of e-liquids for electronic cigarettes using GC-IMS/MS with headspace sampling, Talanta, Volume 209, 2020, 120594, ISSN 0039-9140, https://doi.org/10.1016/j.talanta.2019.120594.
 6. SteadL.F., PereraR., BullenC. et al. Nicotinereplacementtherapyfor smoking cessation// CochraneDatabase Syst. Rev. 2012. Issue11.
 7. Hartmann‐BoyceJ, ChepkinSC, YeW, BullenC, Lancaster T. Nicotinereplacementtherapyversus controlfor smoking cessation. CochraneDatabase of SystematicReviews2018, Issue5.
 8. W porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo lub bez leczenia za Hartmann‐Boyce J, Chepkin SC, Ye W, Bullen C, Lancaster T. Nicotine replacement therapy versus control for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD000146. DOI: 10.1002/14651858.CD000146.pub5.
 9. Lindson N, et al. Different doses, durations and modes of delivery of nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Apr 18;4(4):CD013308.
 10. Bała,Cedzyńska i in. Wytyczne leczenia uzależnienia od nikotyny. Rekomendacje, 2022. https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1653901298_wytyczne-zun.pdf
 11. McRobbie H, Hajek P. Nicotine replacement therapy in patients with cardiovascular disease: guidelines for health professionals. Addiction. 2001 Nov;96(11):1547-51.
 12. Ellerbeck EF, Nollen N, Hutcheson TD, Phadnis M, Fitzgerald SA, Vacek J, Sharpe MR, Salzman GA, Richter KP. Effect of Long-term Nicotine Replacement Therapy vs Standard Smoking Cessation for Smokers With Chronic Lung Disease: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2018 Sep 7;1(5):e181843. 
 13. Pharmacological Options for Smoking Cessation in Heavy-Drinking Smokers – PubMed (nih.gov).

  Jak oceniasz artykuł?

  Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]