REKLAMA
czw. 9 czerwca 2022, 08:01

Ważna decyzja GIF w sprawie dotyczącej „apteki dla aptekarza”

Główny Inspektor Farmaceutyczny podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i wydał korzystną dla przedsiębiorcy decyzję o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

W wydanej decyzji GIF podzielił stanowisko odwołujących i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (fot. Rzecznik MŚP)
W wydanej decyzji GIF podzielił stanowisko odwołujących i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (fot. Rzecznik MŚP)

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do toczących się przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym  postępowań odwoławczych dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia oraz umorzenia postępowania o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uzyskanego przez przedsiębiorcę przed 25 czerwca 2017 r., w zakresie oznaczenia podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną (czytaj również: Prawnicy o przełomowych wyrokach w sprawie „apteki dla aptekarza”).

– Do Rzecznika zgłosił się przedsiębiorca, który po przejęciu majątku spółki jawnej na podstawie wyroku sądu gospodarczego wnioskował o zmianę zezwolenia w celu kontynuowania działalności apteki w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej – informuje Rzecznik MŚP.

Według ustaleń Rzecznika w trakcie prowadzonego na wniosek przedsiębiorcy postępowania, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia i wydał decyzję o wygaśnięciu zezwolenia. Powodem było wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co zdaniem organu było jednoznaczne z rezygnacją z prowadzonej działalności. Następnie z uwagi na stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia WIF umorzył postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia (czytaj również: Ważny wyrok NSA w sprawie „apteki dla aptekarza”).

– Główny Inspektor Farmaceutyczny w prowadzonych z udziałem Rzecznika postępowaniach odwoławczych w pierwszej kolejności uchylił decyzję w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia i umorzył postępowanie w tej sprawie, a następnie po rozpoznaniu odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie zmiany zezwolenia – uchylił zaskarżoną decyzję i zmienił zezwolenie w zakresie oznaczenia przedsiębiorcy – informuje Rzecznik MŚP.

W wydanej decyzji GIF podzielił stanowisko odwołujących i Rzecznika w kwestii braku wymogu spełniania nowych warunków wynikających z art. 99 ust. 4 Prawa farmaceutycznego w przypadku podmiotów prowadzących działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed 25 czerwca 2017 r.

Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskał zezwolenie na prowadzenie apteki przed 25 czerwca 2017 r. nie może być zobligowany przez organ do wypełnienia wymogów, o których mowa w art. 99 ust. 4 pkt 1 PF w brzmieniu obowiązującym po tej dacie. Taka interpretacja stanowi realną realizację zasady ochrony praw nabytych.

Źródło: ŁW/Rzecznik MŚP

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]