REKLAMA
wt. 18 lutego 2020, 09:34

Izba publikuje uchwałę „antysłupową” Krajowego Zjazdu Aptekarzy

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie opublikowała na swoich stronach uchwałę Krajowego Zjazdu Aptekarzy określaną jako „antysłupową”. Celem dokumentu jest piętnowanie wśród farmaceutów figuranctwa, czyli sprzedawania uprawnień zawodowych podmiotom, które od 2017 roku nie mogą już samodzielnie otwierać nowych aptek.

Uchwała określa i precyzuje kiedy farmaceuta będący figurantem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej (fot. MGR.FARM)
Uchwała określa i precyzuje kiedy farmaceuta będący figurantem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej (fot. MGR.FARM)

26 stycznia 2020 r. Krajowy Zjazd Aptekarzy przyjął uchwałę, którą w środowisku farmaceutów już nazwano „antysłupową”. Od samego początku protestowali przeciwko niej przedsiębiorcy z rynku aptecznego. Zarzucali oni samorządowi aptekarskiemu „antykonkurencyjną recydywę” i „ingerowanie w zasady prowadzenia działalności aptecznej”. Miażdżąca większość (95%) delegatów podczas VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy opowiedziała się mimo to za przyjęciem uchwały (czytaj więcej: Zero tolerancji dla „słupowania”. Co znalazło się w uchwale Krajowego Zjazdu Aptekarzy).

Uchwała przygotowana przez prezydium NRA powstała w odpowiedzi na negatywne zjawisko, jakie od pewnego czasu można zaobserwować na rynku aptecznym. Polega ono na udzieleniu zezwoleń na prowadzenie aptek…. „słupom”. Tym mianem określa się farmaceutów lub spółki osobowe (spółka jawna lub partnerska złożona z farmaceutów), które mają prawo otworzyć taką aptekę. Jednak w tym przypadku nie działają one samodzielnie i niezależnie. To figuranci kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez podmioty, które zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2017 roku (tzw. apteka dla aptekarza) nie mogą uzyskać zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

To, że „słupowanie” na rynku aptecznym jest faktem, potwierdza opisana ostatnio przez redakcję MGR.FARM decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Opisano w niej sposób w jaki sieć aptek za pomocą szeregu umów, uzależniła od siebie spółkę farmaceutów (czytaj więcej: Ważna decyzja GIF: „Słup” nie kupi i nie otworzy nowej apteki).

Uchwała „antysłupowa” opublikowana

W ostatnich dniach Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie opublikowała na swoich stronach uchwałę Krajowego Zjazdu Aptekarzy określaną jako „antysłupową”. W jasny sposób określa i precyzuje kiedy farmaceuta będący figurantem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej. Określa też sytuacje gdy nie spełnia on rękojmi należytego prowadzenia apteki.

Czytamy w niej, że „farmaceuta (spółka farmaceutów) nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej, o której mowa w art. 101 pkt 4 Prawo farmaceutyczne, jeżeli: jest kontrolowany w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2019, poz. 369, z późn.zm.), w szczególności jest podmiotem zależnym w rozumieniu tego przepisu”.

Samorząd aptekarski chce też dyscyplinować farmaceutów, którzy podpisują umowy przekazujące wszelkie pełnomocnictwa pozbawiające ich uprawnień do bezpośredniego prowadzenia apteki. Niedopuszczalne ma być też podpisywanie umów zobowiązujących podmioty trzecie do wypłacania im wynagrodzenia za pozostawanie podmiotem prowadzącym aptekę (czytaj również: Spór o apteczną franczyzę. Farmaceuci stracą zezwolenia i staną przed sądem aptekarskim?).

Źródło: ŁW/OIA w Olsztynie


Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Uchwała izby nie ma żadnej mocy prawnej.
Tutaj tylko przypomina, stwierdza ich zdaniem i powołuje się na różne przepisy. Taki kodeks który dobrze żeby przestrzegano.
Jutro się dowiemy, że noszenie włosów jest nieetyczne :) Ta uchwała wzywa do uznaniowego działania Samorządu Aptekarskiego i wybiórczego włączania się do postępowania dot. przenoszenia zezwolenia. Ciekawe kto zapłaci karę nałożoną przez UOKiK. A to, że UOKiK nałoży tą karę jest niemal pewne. To, że Samorząd jest świadom swojego bolszewickiego działania też jest pewne - świadczy o tym tzw. bezpiecznik tej uchwały. Ciekawe czy NRA jest świadoma kto w rozumieniu nowych przepisów (od 15.12.2019) jest osobą zarządzającą i kto w razie nałożenia kary będzie musiał ją zapłacić. Już 2 razy doszło do starć samorządu z UOKiK i za każdym razem samorząd przegrywał. 2000r. - NIA - 10 tys. kary, 2006 - OIA Poznań - 25 tys kary. Zgadnijcie kto opłacił kary? Tymczasem trawa jest malowana na zielono. Ostatnie 7 wyroków NSA - skrajnie niekorzystnych dla Samorządu pozwala rościć przedsiębiorcom prawa do odszkodowania. Tak samo tutaj. Jeżeli Franczyzobiorcy wykażą, że ich problemy z przeniesieniem zezwolenia wynikają wprost z treści uchwały będą mogli rościć prawa do odszkodowań. Samorządowi sugerowałbym zmianę biura prawnego i kierunku działania. Zwalczanie własnych członków nawet NSA po zapoznaniu się z dowodami uznał za co najmniej dziwne i wyraził opinię, że działanie NRA jest wbrew interesowi społecznemu... Niech samorząd zacznie interesować się losem zwykłego farmaceuty, a nie przedsiębiorców. Ich współpraca z ZAPPA i pewną znaną hurtownią też nam nie wyjdzie na zdrowie. Hurtownia ta przyznaje się otwarcie do posiadania w różnych programach partnerskich 6,5k aptek - co pośrednio może sugerować pozycję dominującą na rynku. Oni nie działają bezinteresownie. BTW - zgodnie z treścią uchwały chęć podjęcia pracy w aptece, w której samorząd podejrzewa prowadzenie różnych "akcji sprzedażowych" jest naruszeniem kodeksu etyki aptekarza. Paradoksalnie - podpisanie umowy z NFZ i uzależnienie się od tego "trzeciego" podmiotu wskazuje na brak rękojmi należytego prowadzenia apteki. Literalne traktowanie zapisów uchwały uniemożliwia działanie WSZYSTKIM podmiotom aptecznym na rynku. Uznaniowe traktowanie tej uchwały podlega pod UOKiK i pewnie tak się stanie. Wysokość kar uległa niedawno zmianie i osobom zarządzającym za taki występek grozi do 2mln kary. Pewnie skończy się na kilkudziesięciu - kilkuset tysiącach. Mam nadzieję, że przydzielonych indywidualnie wszystkim członkom NRA, którzy się pod tym podpisali 16.01.2020 i pchnęli dalej, a my nie będziemy musieli robić zrzutki na konsekwencje tej ułańskiej fantazji. Ciekawe czy ich główny "sponsor" sypnie groszem? Pozdrawiam wszystkich tych, którzy nie dali się wciągnąć w wir tej rozgrywki i zachowują trzeźwy punkt widzenia, a swoją wiedzę i poglądy kształtują czytając nie tylko proizbowego MGR. Wszystko rozbija się o pieniądze. I to nie interes farmaceuty jest w tym wszystkim najważniejszy. Jesteśmy tylko pionkami. Ciągle...