REKLAMA
wt. 4 lutego 2020, 08:01

Zero tolerancji dla „słupowania”. Co znalazło się w uchwale Krajowego Zjazdu Aptekarzy?

26 stycznia 2020 r. Krajowy Zjazd Aptekarzy przyjął uchwałę, która w środowisku farmaceutów została już nazwana „antysłupową”. Protestują przeciwko niej przedsiębiorcy z rynku aptecznego. Samorząd aptekarski przekonuje, że jej uchwalenie było konieczne. A co dokładnie znalazło się dokumencie, który wywołuje tyle kontrowersji?

Za przyjęciem uchwały "antysłupowej" zagłosowali też farmaceuci pracujący w aptekach sieci zrzeszonych w ZPA PharmaNET (fot. MGR.FARM)
Za przyjęciem uchwały "antysłupowej" zagłosowali też farmaceuci pracujący w aptekach sieci zrzeszonych w ZPA PharmaNET (fot. MGR.FARM)

Farmaceuci nie mieli co do tego żadnej wątpliwości. Nie ma tolerancji dla „słupowania” na rynku aptecznym. Czarne owce wśród farmaceutów należy karać. Miażdżąca większość (95%) delegatów podczas VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy opowiedziała się za przyjęciem uchwały określanej jako „antysłupowa”. I to pomimo nacisków i gróźb kierowanych pod ich adresem, przez reprezentantów największych sieci aptecznych.

Już w tracie trwania KZA przedsiębiorcy z rynku aptecznego próbowali wywierać presję na uczestniczących w nim farmaceutów. Na portalach branżowych i w mediach społecznościowych pojawiały się publikacje grzmiące o „antykonkurencyjnej recydywie samorządu aptekarskiego” i „ingerowaniu w zasady prowadzenia działalności aptecznej”. Aptekarze jednak nie wystraszyli się pogróżek mówiących o dwumilionowych karach za udział w „zawarciu porozumienia ograniczającego konkurencję”. Niemal jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu kontrowersyjnej uchwały. A co dokładnie się w niej znalazło?

Figuranctwo, firmanctwo, słupowanie…

Uchwała przygotowana przez prezydium NRA powstała w odpowiedzi na negatywne zjawisko, jakie od pewnego czasu można zaobserwować na rynku aptecznym. Polega ono na udzieleniu zezwoleń na prowadzenie aptek…. „słupom”. Tym mianem określa się farmaceutów lub spółki osobowe (spółka jawna lub partnerska złożona z farmaceutów), które mają prawo otworzyć taką aptekę, jednak w tym przypadku nie działają one samodzielnie i niezależnie. Są to figuranci kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez podmioty, które zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2017 roku (tzw. apteka dla aptekarza) nie mogą uzyskać zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Otwieranie aptek „na słupa” stało się w ostatnim czasie dla sieci aptecznych jednym ze sposobów na dalszy rozwój. Po tym jak w 2017 roku wprowadzono zmiany w Prawie farmaceutycznym, tego typu podmioty nie mogą już otwierać nowych aptek. W rezultacie przejmują już istniejące lub… płacą farmaceutom za „słupowanie”. Rolę tę najczęściej ogrywają kierownicy aptek z danej sieci. Właściciel proponuje im prosty układ. Farmaceuta ma użyczyć sieci swojego nazwiska i Prawa Wykonywania Zawodu, które potrzebne są do otwarcia nowej apteki. Następnie taka apteka jest w całości sterowana przez sieć, a farmaceuta otrzymuje za to odpowiednie wynagrodzenie. Właścicielem apteki jest tylko na papierze. Choć firmuje ją swoich nazwiskiem, nie ma nad nią kompletnie żadnej kontroli. I to właśnie z takimi farmaceutami chce walczyć samorząd aptekarski (czytaj również: Słupowanie czy kreatywność? PharmaNET atakuje samorząd aptekarski…).


Zgodnie z art. 55 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego przez firmanctwo („słupowanie”) rozumie się zatajenie przez podatnika prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to narażanie podatku na uszczuplenie. Działania te podlegają karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.


Uchwała „antysłupowa”

Wspomniana uchwała „antysłupowa” w jasny sposób określa i precyzuje kiedy farmaceuta będący figurantem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej. Określa też sytuacje gdy nie spełnia on rękojmi należytego prowadzenia apteki. Czytamy w niej, że „farmaceuta (spółka farmaceutów) nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej, o której mowa w art. 101 pkt 4 Prawo farmaceutyczne, jeżeli: jest kontrolowany w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2019, poz. 369, z późn.zm.), w szczególności jest podmiotem zależnym w rozumieniu tego przepisu”.

W uchwale jest również mowa o tym, że rękojmi nie daje farmaceuta, który „w celu zatajenia prowadzenia na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej:

  1. posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu,
  2. godzi się na posługiwanie się przez inny podmiot jego imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą”

Uczciwe umowy franczyzowe będą bezpieczne?

Największy sprzeciw wśród przedsiębiorców wywołały zapisy dotyczące umów franczyzowych – niezwykle popularnych na rynku aptecznym. Zgodnie z brzmieniem uchwały rękojmi nie daje bowiem też farmaceuta, który „zawarł umowę, niezależnie od jej nazwy, np. umowę franczyzową, umowę o współpracy, umowę konsorcjum, umowę partnerską, umowę patronacką, itp., która zawiera postanowienia pozbawiające lub istotnie ograniczające samodzielność lub niezależność farmaceuty (spółki farmaceutów) w prowadzeniu apteki”.

Zdaniem ZPA PharmaNET oraz Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, to właśnie te zapisy noszą znamiona działań ograniczających konkurencję i ingerujących w wolność działalności gospodarczej. Według przedsiębiorców samorząd aptekarski chce w ten sposób karać wszystkich franczyzobiorców aptecznych. To jednak nie do końca prawda, bowiem chodzi przede wszystkim o tzw. twarde franczyzy.

Uchwała wyraźnie precyzuje, że na cenzurowanym są tylko bardzo konkretne zapisy we wspomnianych rodzajach umów. Takie, które uniemożliwiają farmaceucie samodzielne podejmowanie decyzji we własnej aptece. A chodzi np. o postanowienia w umowach, które przewidują „zastrzeżenie, że farmaceuta (spółka farmaceutów) nie może bez zgody podmiotu trzeciego dokonywać czynności faktycznych lub czynności prawnych, w tym czynności o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzających, związanych z prowadzeniem apteki”.

Samorząd aptekarski chce też dyscyplinować farmaceutów, którzy podpisują umowy przekazujące wszelkie pełnomocnictwa pozbawiające ich uprawnień do bezpośredniego prowadzenia apteki. Niedopuszczalne ma być też podpisywanie umów zobowiązujących podmioty trzecie do wypłacania im wynagrodzenia za pozostawanie podmiotem prowadzącym aptekę (czytaj również: Spór o apteczną franczyzę. Farmaceuci stracą zezwolenia i staną przed sądem aptekarskim?).

Zawód zaufania publicznego musi być samodzielny

Zdaniem Krajowego Zjazdu Aptekarzy farmaceuta lub spółka farmaceutów nie może należycie prowadzić apteki ogólnodostępnej w sytuacji, gdy inny podmiot ma możliwość wywierania na farmaceutę lub spółkę farmaceutów decydującego wpływu. Samodzielność stanowi bowiem istotę i warunek konstytuujący każdy zawód zaufania publicznego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, w tym zawód farmaceuty (aptekarza).

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

16 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Nie bać sie aptecznych dziadów!!! Jak ktoś chcecwvten sposib działać to nic Wam nie mogą zrobić, a takimi uchwałami to wiecie co sobie mogą podetrzec
Gdyby popispslsld przez ostatnie 20 lat nie zrobiło z farmaceutów pariasów służby zdrowia to dzisiaj nie musieliby się sprzedawać na targu niewolników. Głosujcie na nich dalej, na zdrowie.
a jest jakaś realna alternatywa?
Jedyna opcja przeciw okupującej naród bandzie czworga popispslsld.
Jakby zawód był faktycznie mówiąc kolokwialnie "mocny" to by żadne władze nie zdołały nic zrobić. Jakoś z lekarzy, weterynarzy i innych faktycznych specjalistów nie zrobiły pariasów, wprost przeciwnie. Trzeba mieć konkretne umiejętności jak to się mówi w łapie, a nie być zwykłym sprzedawcą po studiach, tyle tylko ,że specyficznego asortymentu. Póki było bezkrólewie lat 90tych i na aptekach szło przyciąć pare złote to łysy @co ltd mogli faktycznie uwierzyć,że są elitą, klasą średnią, wybrańcami po farmacji. Ale niestety, ile mogli ciągnąć na tej banderoli? Przyszły sieci, zatrudnili techników i przejęli handel lekami, który obrósł takim miscytyzmem przez lata,że wydawało się,że jest nie do przejęcia.
Apteki pociągnął na dno system refundacji, do 2012 był niekontrolowany wypływ kasy z NFZ przez "leki za grosz" i inne przekręty co przyciągnęło najgorsze męty do tej branży, potem przerzucili się na wywóz, którym finansowali dumping i dalej niszczyli rynek. Tu nie pomoże "mocny" zawód. Gdyby np. usługi stomatologiczne były powszechnie refundowane przez budżet to mafia od razu na każdym rogu otwierałaby gabinety dentystyczne, na nich billboardy z napisem " plomba za 1 zł" a w środku technicy "ubieraliby" pacjenta w drogie, refundowane zabiegi. Wszędzie gdzie jest duży obrót publicznych pieniędzy tam jest patologia. Dlatego trzeba to ograniczyć do minimum, zostawić ludziom ich pieniądze w portfelu bo na rozdętych podatkach pasą się tylko nieroby, które je rozdzielają.
W przypadku stomatologii tak się dzieje. Idz na pomoc doraźną 24 h w jakimś większym mieście. Podpisujesz in blanco druk , oni kompletnie nic nie robią, a później wpisują dany zabieg w podpisany wcześniej druk. Po to jest miedzy innymi cyfryzacja sluzby zdrowia,żeby ludzie zaczęli podpierdalać lekarzy i apteki jak zorientują się,że na ich peselu figurują zabiegi, których nie mieli. Tu nie chodziło o leki za grosz - teraz masz leki na seniora za damkę, i idąc tym tokiem rozumowania powinno być to samo. To nie apteki były winne tamtego stanu rzeczy, bo ludzie przychodzili z legalnymi receptami od lekarzy, więc to oni byli odpowiedzialni za to co się działo. Masz rację,że rynek spatologizował wywóz , powstałe apteki-wykańczalnie miały dużo gorszy wpływ niż sieciówki, patelni itp. Jedna apteka dumpingowa wykańczała ok 6-10 okolicznych, a takiej siły rażenia nie miały nawet sieci.
Tak, ale przy "lekach za grosz" było takie nasycenie pacjenta prochami ( a wziewy walały się wśród zabawek w domach:), że często rezygnował z 5th op. np.insuliny w miesiącu i to samo op. sprzedali 7 razy. Tak w ciągu paru lat 1 "tania" apteka od 2006 otwarta pod patronatem wsi rozrosła się do 10-12 placówek zgarniając teraz 60% obrotu z miasta. Dzisiaj leków na seniora już nie zmultiplikujesz a lekarze POZ za pisanie refundacji na ch.przewlekłe bez papieru od specjalisty zapłacili w ostatnich latach takie kary do NFZ, że teraz zanim coś napiszą na ref. to ręka im zadrży i 3 razy pomyślą.
I to jest najprawdziwsza prawda! mieliśmy masę sytuacji, kiedy po pobycie pacjenta w szpitalu i zmianie profilu leczenia, albo po zgonie pacjenta rodzina przynosiła po kilka reklamówek leków (kupionych wcale nie w naszej aptece), najczęściej jeszcze oczekując przyjęcia tych leków jako zwrot! albo koniec końców padały teksty typu: to może pani mi coś za to da, jakieś witaminy czy coś". Na pytanie - po co były takie zapasy po kilka czy nawet kilkanaście opakowań, w końcu to są koszty, padała odpowiedź, że to dawali po złotówce, to się brało żeby nie brakło. Centralny system spowodował rzeczywiście że lekarze myślą co i ile piszą.
"Wspomniana uchwała „antysłupowa” w jasny sposób określa i precyzuje kiedy farmaceuta będący figurantem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej." O. Taka konstrukcja pozwala wnioskować, że łatwo będzie "określić i sprecyzować", kiedy farmaceuta będący figurantem NIE może zostać z przeproszeniem pociągnięty ;)
To jest przezabawne, kiedy ludzie którzy sami prowadzą liczne działalności (kierują aptekami, są w różnych towarzystwach i związkach, zajmują wysokie stanowiska w samorządach, prowadzą sponsorowane szkolenia, mają weksle w hurtowniach, należą do programów partnerskich i handlują markami własnymi pewnych hurtowni) oceniają innych nazywając ich słupami. Zabawne jest, że jeżeli chodzi o prośbę o interpretację jakiegoś przepisu prawnego odnośnie realizacji recept to Izba odpowie, że nie ma takich kompetencji. Jeżeli zaś chodzi o ocenę prawną formy prowadzenia apteki (działalności) to już uznaje się za eksperta. Każda forma działalności, która zagraża prywatnym interesom pewnej grupy członków samorządu jest oceniana jako niezgodna z prawem. Co jutro będzie zabronione i nieetyczne? Jaka będzie definicja "słupa"? Sami do tego doprowadzili wprowadzając ADA... Czy jest na świecie jakiś inny samorząd, który w równym stopniu działa na niekorzyść własnych członków? Dążenie do zamykania miejsc pracy, dzielenie środowiska, brak wsparcia merytorycznego w pracy. Zgadzanie się na wszystko co podsunie MZ. Czy to tak ma wyglądać? BETON! Czy jeżeli ta uchwała zostanie zaskarżona do UOKIK to kto zapłaci karę (a kara wydaje się być bardzo realna). Z czyich składek to pójdzie? Kto weźmie za to odpowiedzialność? Już były historie kiedy uokik karał samorząd aptekarski. Kto wtedy płacił? Kto im to napisał? Kto im to pdsunął? Jaka uchwała została wycofana i właściwie czemu? Skoro każdy może zgłosić swój projekt?
Po to się tworzy wszelkie organizacje, żeby moja racja była mojsza niż Twojsza, nie wiedziałeś ? :))))))) Dlatego ja nigdy nie pchałem się na żadne stanowiska a czasem wręcz odmawiałem bo się tym brzydzę.
Zacytuję klasyka: "Człowiek niby wiedział, a jednak się trochę łudził"