REKLAMA
Magazyn mgr.farm
wt. 4 lutego 2020, 08:01

Zero tolerancji dla „słupowania”. Co znalazło się w uchwale Krajowego Zjazdu Aptekarzy?

26 stycznia 2020 r. Krajowy Zjazd Aptekarzy przyjął uchwałę, która w środowisku farmaceutów została już nazwana „antysłupową”. Protestują przeciwko niej przedsiębiorcy z rynku aptecznego. Samorząd aptekarski przekonuje, że jej uchwalenie było konieczne. A co dokładnie znalazło się dokumencie, który wywołuje tyle kontrowersji?

Za przyjęciem uchwały "antysłupowej" zagłosowali też farmaceuci pracujący w aptekach sieci zrzeszonych w ZPA PharmaNET (fot. MGR.FARM)
Za przyjęciem uchwały "antysłupowej" zagłosowali też farmaceuci pracujący w aptekach sieci zrzeszonych w ZPA PharmaNET (fot. MGR.FARM)

Farmaceuci nie mieli co do tego żadnej wątpliwości. Nie ma tolerancji dla „słupowania” na rynku aptecznym. Czarne owce wśród farmaceutów należy karać. Miażdżąca większość (95%) delegatów podczas VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy opowiedziała się za przyjęciem uchwały określanej jako „antysłupowa”. I to pomimo nacisków i gróźb kierowanych pod ich adresem, przez reprezentantów największych sieci aptecznych.

Już w tracie trwania KZA przedsiębiorcy z rynku aptecznego próbowali wywierać presję na uczestniczących w nim farmaceutów. Na portalach branżowych i w mediach społecznościowych pojawiały się publikacje grzmiące o „antykonkurencyjnej recydywie samorządu aptekarskiego” i „ingerowaniu w zasady prowadzenia działalności aptecznej”. Aptekarze jednak nie wystraszyli się pogróżek mówiących o dwumilionowych karach za udział w „zawarciu porozumienia ograniczającego konkurencję”. Niemal jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu kontrowersyjnej uchwały. A co dokładnie się w niej znalazło?

Figuranctwo, firmanctwo, słupowanie…

Uchwała przygotowana przez prezydium NRA powstała w odpowiedzi na negatywne zjawisko, jakie od pewnego czasu można zaobserwować na rynku aptecznym. Polega ono na udzieleniu zezwoleń na prowadzenie aptek…. „słupom”. Tym mianem określa się farmaceutów lub spółki osobowe (spółka jawna lub partnerska złożona z farmaceutów), które mają prawo otworzyć taką aptekę, jednak w tym przypadku nie działają one samodzielnie i niezależnie. Są to figuranci kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez podmioty, które zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2017 roku (tzw. apteka dla aptekarza) nie mogą uzyskać zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Otwieranie aptek „na słupa” stało się w ostatnim czasie dla sieci aptecznych jednym ze sposobów na dalszy rozwój. Po tym jak w 2017 roku wprowadzono zmiany w Prawie farmaceutycznym, tego typu podmioty nie mogą już otwierać nowych aptek. W rezultacie przejmują już istniejące lub… płacą farmaceutom za „słupowanie”. Rolę tę najczęściej ogrywają kierownicy aptek z danej sieci. Właściciel proponuje im prosty układ. Farmaceuta ma użyczyć sieci swojego nazwiska i Prawa Wykonywania Zawodu, które potrzebne są do otwarcia nowej apteki. Następnie taka apteka jest w całości sterowana przez sieć, a farmaceuta otrzymuje za to odpowiednie wynagrodzenie. Właścicielem apteki jest tylko na papierze. Choć firmuje ją swoich nazwiskiem, nie ma nad nią kompletnie żadnej kontroli. I to właśnie z takimi farmaceutami chce walczyć samorząd aptekarski (czytaj również: Słupowanie czy kreatywność? PharmaNET atakuje samorząd aptekarski…).


Zgodnie z art. 55 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego przez firmanctwo („słupowanie”) rozumie się zatajenie przez podatnika prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to narażanie podatku na uszczuplenie. Działania te podlegają karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.


Uchwała „antysłupowa”

Wspomniana uchwała „antysłupowa” w jasny sposób określa i precyzuje kiedy farmaceuta będący figurantem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej. Określa też sytuacje gdy nie spełnia on rękojmi należytego prowadzenia apteki. Czytamy w niej, że „farmaceuta (spółka farmaceutów) nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej, o której mowa w art. 101 pkt 4 Prawo farmaceutyczne, jeżeli: jest kontrolowany w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2019, poz. 369, z późn.zm.), w szczególności jest podmiotem zależnym w rozumieniu tego przepisu”.

W uchwale jest również mowa o tym, że rękojmi nie daje farmaceuta, który „w celu zatajenia prowadzenia na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej:

 1. posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu,
 2. godzi się na posługiwanie się przez inny podmiot jego imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą”

Uczciwe umowy franczyzowe będą bezpieczne?

Największy sprzeciw wśród przedsiębiorców wywołały zapisy dotyczące umów franczyzowych – niezwykle popularnych na rynku aptecznym. Zgodnie z brzmieniem uchwały rękojmi nie daje bowiem też farmaceuta, który „zawarł umowę, niezależnie od jej nazwy, np. umowę franczyzową, umowę o współpracy, umowę konsorcjum, umowę partnerską, umowę patronacką, itp., która zawiera postanowienia pozbawiające lub istotnie ograniczające samodzielność lub niezależność farmaceuty (spółki farmaceutów) w prowadzeniu apteki”.

Zdaniem ZPA PharmaNET oraz Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, to właśnie te zapisy noszą znamiona działań ograniczających konkurencję i ingerujących w wolność działalności gospodarczej. Według przedsiębiorców samorząd aptekarski chce w ten sposób karać wszystkich franczyzobiorców aptecznych. To jednak nie do końca prawda, bowiem chodzi przede wszystkim o tzw. twarde franczyzy.

Uchwała wyraźnie precyzuje, że na cenzurowanym są tylko bardzo konkretne zapisy we wspomnianych rodzajach umów. Takie, które uniemożliwiają farmaceucie samodzielne podejmowanie decyzji we własnej aptece. A chodzi np. o postanowienia w umowach, które przewidują „zastrzeżenie, że farmaceuta (spółka farmaceutów) nie może bez zgody podmiotu trzeciego dokonywać czynności faktycznych lub czynności prawnych, w tym czynności o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzających, związanych z prowadzeniem apteki”.

Samorząd aptekarski chce też dyscyplinować farmaceutów, którzy podpisują umowy przekazujące wszelkie pełnomocnictwa pozbawiające ich uprawnień do bezpośredniego prowadzenia apteki. Niedopuszczalne ma być też podpisywanie umów zobowiązujących podmioty trzecie do wypłacania im wynagrodzenia za pozostawanie podmiotem prowadzącym aptekę (czytaj również: Spór o apteczną franczyzę. Farmaceuci stracą zezwolenia i staną przed sądem aptekarskim?).

Zawód zaufania publicznego musi być samodzielny

Zdaniem Krajowego Zjazdu Aptekarzy farmaceuta lub spółka farmaceutów nie może należycie prowadzić apteki ogólnodostępnej w sytuacji, gdy inny podmiot ma możliwość wywierania na farmaceutę lub spółkę farmaceutów decydującego wpływu. Samodzielność stanowi bowiem istotę i warunek konstytuujący każdy zawód zaufania publicznego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, w tym zawód farmaceuty (aptekarza).

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Dobezylan wapnia i jego praktyczne zastosowania

2 lutego 202315:37

KILKA SŁÓW TEORII Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to […]

KILKA SŁÓW TEORII

Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to substancja o wielokierunkowym działaniu, choć nie wszystkie
mechanizmy jego funkcjonowania zostały do końca poznane [2,3,4]. To, co nie podlega wątpliwości to fakt, że związek ten jako swój punkt uchwytu upatrzył sobie śródbłonek i błonę podstawną naczyń włosowatych [2,3]. To właśnie te miejsca stają się celem działania cząsteczek dobezylan wapnia i to dzięki temu obserwuje się konkretne efekty jego oddziaływania na organizm. Mówiąc dość ogólnie dobezylan wapnia to związek angioprotekcyjny i flebotoniczny. Oznacza to nic innego jak to, że wykazuje on działanie ochronne na naczynia krwionośne [2,4,5]. Konsekwencją jego interakcji ze śródbłonkiem naczyń jest m.in.:

 • Zmniejszenie przepuszczalności naczyń włosowatych wywołaną chociażby histaminą,
  bradykininą czy też serotoniną
 • Poprawa drenażu limfatycznego w obrębie mikrokrążenia
 • Zmniejszenie agregacji płytek krwi, wywołanej obecnością trombiny lub kolagenu
 • Zmniejszenie agregacji erytrocytów i zwiększenie ich elastyczności, co w konsekwencji przyczynia się do spadku lepkości krwi i lepszego jej przepływu przez naczynia
 • Zmniejszenie łamliwości naczyń włosowatych
 • Zmniejszenie poziomu stresu oksydacyjnego w obrębie ścian naczyń [2,3,4].
Powyższe właściwości dobezylanu wapnia pozwalają mu posiadać szerokie spektrum zastosowań. Gdzie zatem można wykorzystać wymienione powyżej właściwości tego związku?


PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA DOBEZYLANU WAPNIA

Związki o właściwościach ochronnych na naczynia włosowate znajdują zastosowanie najczęściej w farmakoterapii schorzeń naczyń żylnych. W przypadku dobezylanu wapnia głównym jego zastosowaniem obecnie wydaje się być wskazanie do stosowania w przypadku przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) [4,5,6]. Przewlekła niewydolność żylna to nic innego, jak niezdolność żył do jednokierunkowego transportu krwi w kierunku serca [3]. Schorzenie potrafi skutecznie wyeliminować chorego z normalnego funkcjonowania, z niezdolnością do pracy włącznie [3]. Wynika to przede wszystkim z uciążliwych objawów, do których zaliczyć można przede wszystkim:
 • Uczucie ciężkości kończyn
 • Mrowienie w obrębie kończyn
 • Skurcze, zwłaszcza w porze nocnej
 • Obrzęki i dolegliwości bólowe
 • Żylaki kończyn dolnych [3]

Dobezylan wapnia z powodzeniem stosowany jest w farmakoterapii schorzeń żylnych, związanych w niewydolnością krążenia żylnego. Metaanalizy badań z udziałem dobezylanu pokazują nawet, że im bardziej zaawansowane są zmiany chorobowe, tym lepsza jest skuteczność lecznicza związku [3]. Ta sama analiza pokazała też, że dobezylan wapnia zmniejsza efektywnie ilość nocnych skurczy, a co najważniejsze z punktu widzenia normalności – jego stosowanie poprawia komfort pacjentów [3]. Biorąc pod uwagę fakt, że dobezylan wapnia hamuje nadmierną przepuszczalność naczyń i usprawnia przepływ krwi w ich obrębie należałoby się spodziewać, że skutkiem tego będzie redukcja występujących w przebiegu PNŻ obrzęków kończyn. Potwierdzają to badania nad dobezylanem. W badaniu K.H. Labs (Phlebology 2004) uzyskano statystycznie lepsze wyniki spadku dla kryterium objętości dolnej części nogi w grupie dobezylan aniżeli w grupie kontrolnej. Dobezylan przyczynił się do 24% spadku objętości, czyli obrzęku nóg [6]. Dobezylan wapnia znajduje też zastosowanie w farmakoterapii hemoroidów [8]. Występowanie hemoroidów wiąże się z poszerzeniem naczyń żylnych, zakrzepicą i wzrostem gęstości mikrokrążenia w obrębie poduszek odbytu. Terapia dobezylanem wapnia okazuje się mieć dobre wyniki – zwłaszcza w połączeniu ze zmianą diety (stosowanie błonnika pokarmowego). Po jego zastosowaniu zmniejsza się ilość krwawień i redukcji ulega stan zapalny [8].

Ważne – stosowanie dobezylanu nie wiąże się z większą liczbą krótkoterminowych działań niepożądanych aniżeli ma to miejsce w przypadku placebo [3]. Równocześnie jest on dobrze tolerowany przez pacjenta.

DOBEZYLAN WAPNIA W APTEKACH

Jeszcze nie tak dawno dobezylan wapnia dostępny był na receptę jako preparat Calcium Dobesilate. Obecnie dobezylan wapnia można już bez problemu zakupić bez konieczności umawiania się na wizytę lekarską [3]. Lekiem bez recepty jest Dobenox Forte, który ma postać doustnych tabletek. Jedna tabletka zawiera 500 mg dobezylanu wapnia. Dobenox Forte znajduje zatem zastosowanie tam, gdzie punkty uchwytu ma jego substancja czynna. Wskazaniami do stosowania tego leku OTC są:
 • Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju
  krwi)
 • Żylaki kończyn dolnych
 • Objawowe leczenie żylaków odbytu [9].

Zalecaną dawką w terapii PNŻ są 1-2 tabletki na dobę, czyli 500-1000 mg dziennie. Stosowanie farmakoterapii w przewlekłej niewydolności żylnej oraz hemoroidach to pierwsza, po zmianie diety i stylu życia rekomendowana droga efektywnej terapii [7,8].


Bibliografia:

1. Farmakoterapie chronickeho zilniho onemocneni, Lukas Hnatek, Interni Med. 2014; 16(3): 93-97
2.Dobezylan wapnia – nowe zastosowania, Karolina Lesner, Adam Reich, Forum Dermatologicum 2016, tom 2, nr 4, 134-138

3. Calcium dobesilate for chronic venous insufficiency: a systematic review, Agustin Ciapponi, et.al., Angiology, Volume 55, Number 2, 2004
4. Calcium dobesilate and micro-vascular diseases, Jie Liu, Shulin Li, Dong Sun, Life Sciences 221 (2019) 348-353
5. Phlebotonics for vebous insufficiency (Review), Martinez-Zapata MJ, et.al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4., Art.No.: CD003229
6. Effectiveness and safety of calcium dobesilate in treating chronic venous insufficiency: randomized, double-blind, placebo-controlled trial, K.H. Labs, et.al., Phlebology 2004; 19: 123-130
7. A randomized, double-blind multicentre clinical trial comparing the efficacy of calcium dobesilate with placebo in the treatment of chronic venous disease, M.J. Martinez-Zapata, et.al., Eur J Vasc Endovasc Surg, 35, 358-365 (2008)
8. Hemorrhoids: from basic pathophysiology to clinical management, Varut Lohsiriwat, World J Gastroneterol 202 May 7; 18(17): 2009-2017
9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dobenox Forte.

DOBENOX Forte, 500 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
Objawowe leczenie żylaków odbytu. Dawkowanie i sposób dawkowania: Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobezylanu wapnia jednowodnego: niewydolność żylna zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę; żylaki odbytu zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę. Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować po posiłkach w celu uniknięcia lub zminimalizowania objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz z niewydolnością nerek. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeśli konieczna jest dializoterapia, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć. Na podstawie doniesień o działaniach niepożądanych stwierdzono, że przyjmowanie wapnia dobezylanu jednowodnego może bardzo rzadko wywołać agranulocytozę, związaną prawdopodobnie z reakcją nadwrażliwości. Agranulocytoza może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami, które wskazują na zakażenie. Pacjent musi być poinformowany, że w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia, powinien zgłosić je lekarzowi. W razie wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest sprawdzenie morfologii krwi wraz z rozmazem oraz zaprzestanie stosowania produktu leczniczego. Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy. Jedna tabletka DOBENOX Forte zawiera 50 mg laktozy. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: odczyny skórne. Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: bóle stawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: agranulocytoza. Opisywane działania niepożądane na ogół przemijały samoistnie po zaprzestaniu leczenia. W razie wystąpienia objawów zakażenia produkt należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCOLEK S.A. 51131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 22090. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

1) Wśród preparatów z calcium dobesilate dostępnych bez recepty wg. IMS Dataview, 10B1C SYSTEMATIC ANTIV. CAPS/TABS MAT 04/2022. 2) Przy stosowaniu Dobenox Forte i dawkowaniu 500 mg dobezylanu wapnia dziennie. 3) CHPL Dobenox Forte.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

16 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Nie bać sie aptecznych dziadów!!! Jak ktoś chcecwvten sposib działać to nic Wam nie mogą zrobić, a takimi uchwałami to wiecie co sobie mogą podetrzec
Gdyby popispslsld przez ostatnie 20 lat nie zrobiło z farmaceutów pariasów służby zdrowia to dzisiaj nie musieliby się sprzedawać na targu niewolników. Głosujcie na nich dalej, na zdrowie.
a jest jakaś realna alternatywa?
Jedyna opcja przeciw okupującej naród bandzie czworga popispslsld.
Jakby zawód był faktycznie mówiąc kolokwialnie "mocny" to by żadne władze nie zdołały nic zrobić. Jakoś z lekarzy, weterynarzy i innych faktycznych specjalistów nie zrobiły pariasów, wprost przeciwnie. Trzeba mieć konkretne umiejętności jak to się mówi w łapie, a nie być zwykłym sprzedawcą po studiach, tyle tylko ,że specyficznego asortymentu. Póki było bezkrólewie lat 90tych i na aptekach szło przyciąć pare złote to łysy @co ltd mogli faktycznie uwierzyć,że są elitą, klasą średnią, wybrańcami po farmacji. Ale niestety, ile mogli ciągnąć na tej banderoli? Przyszły sieci, zatrudnili techników i przejęli handel lekami, który obrósł takim miscytyzmem przez lata,że wydawało się,że jest nie do przejęcia.
Apteki pociągnął na dno system refundacji, do 2012 był niekontrolowany wypływ kasy z NFZ przez "leki za grosz" i inne przekręty co przyciągnęło najgorsze męty do tej branży, potem przerzucili się na wywóz, którym finansowali dumping i dalej niszczyli rynek. Tu nie pomoże "mocny" zawód. Gdyby np. usługi stomatologiczne były powszechnie refundowane przez budżet to mafia od razu na każdym rogu otwierałaby gabinety dentystyczne, na nich billboardy z napisem " plomba za 1 zł" a w środku technicy "ubieraliby" pacjenta w drogie, refundowane zabiegi. Wszędzie gdzie jest duży obrót publicznych pieniędzy tam jest patologia. Dlatego trzeba to ograniczyć do minimum, zostawić ludziom ich pieniądze w portfelu bo na rozdętych podatkach pasą się tylko nieroby, które je rozdzielają.
W przypadku stomatologii tak się dzieje. Idz na pomoc doraźną 24 h w jakimś większym mieście. Podpisujesz in blanco druk , oni kompletnie nic nie robią, a później wpisują dany zabieg w podpisany wcześniej druk. Po to jest miedzy innymi cyfryzacja sluzby zdrowia,żeby ludzie zaczęli podpierdalać lekarzy i apteki jak zorientują się,że na ich peselu figurują zabiegi, których nie mieli. Tu nie chodziło o leki za grosz - teraz masz leki na seniora za damkę, i idąc tym tokiem rozumowania powinno być to samo. To nie apteki były winne tamtego stanu rzeczy, bo ludzie przychodzili z legalnymi receptami od lekarzy, więc to oni byli odpowiedzialni za to co się działo. Masz rację,że rynek spatologizował wywóz , powstałe apteki-wykańczalnie miały dużo gorszy wpływ niż sieciówki, patelni itp. Jedna apteka dumpingowa wykańczała ok 6-10 okolicznych, a takiej siły rażenia nie miały nawet sieci.
Tak, ale przy "lekach za grosz" było takie nasycenie pacjenta prochami ( a wziewy walały się wśród zabawek w domach:), że często rezygnował z 5th op. np.insuliny w miesiącu i to samo op. sprzedali 7 razy. Tak w ciągu paru lat 1 "tania" apteka od 2006 otwarta pod patronatem wsi rozrosła się do 10-12 placówek zgarniając teraz 60% obrotu z miasta. Dzisiaj leków na seniora już nie zmultiplikujesz a lekarze POZ za pisanie refundacji na ch.przewlekłe bez papieru od specjalisty zapłacili w ostatnich latach takie kary do NFZ, że teraz zanim coś napiszą na ref. to ręka im zadrży i 3 razy pomyślą.
I to jest najprawdziwsza prawda! mieliśmy masę sytuacji, kiedy po pobycie pacjenta w szpitalu i zmianie profilu leczenia, albo po zgonie pacjenta rodzina przynosiła po kilka reklamówek leków (kupionych wcale nie w naszej aptece), najczęściej jeszcze oczekując przyjęcia tych leków jako zwrot! albo koniec końców padały teksty typu: to może pani mi coś za to da, jakieś witaminy czy coś". Na pytanie - po co były takie zapasy po kilka czy nawet kilkanaście opakowań, w końcu to są koszty, padała odpowiedź, że to dawali po złotówce, to się brało żeby nie brakło. Centralny system spowodował rzeczywiście że lekarze myślą co i ile piszą.
"Wspomniana uchwała „antysłupowa” w jasny sposób określa i precyzuje kiedy farmaceuta będący figurantem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej." O. Taka konstrukcja pozwala wnioskować, że łatwo będzie "określić i sprecyzować", kiedy farmaceuta będący figurantem NIE może zostać z przeproszeniem pociągnięty ;)
To jest przezabawne, kiedy ludzie którzy sami prowadzą liczne działalności (kierują aptekami, są w różnych towarzystwach i związkach, zajmują wysokie stanowiska w samorządach, prowadzą sponsorowane szkolenia, mają weksle w hurtowniach, należą do programów partnerskich i handlują markami własnymi pewnych hurtowni) oceniają innych nazywając ich słupami. Zabawne jest, że jeżeli chodzi o prośbę o interpretację jakiegoś przepisu prawnego odnośnie realizacji recept to Izba odpowie, że nie ma takich kompetencji. Jeżeli zaś chodzi o ocenę prawną formy prowadzenia apteki (działalności) to już uznaje się za eksperta. Każda forma działalności, która zagraża prywatnym interesom pewnej grupy członków samorządu jest oceniana jako niezgodna z prawem. Co jutro będzie zabronione i nieetyczne? Jaka będzie definicja "słupa"? Sami do tego doprowadzili wprowadzając ADA... Czy jest na świecie jakiś inny samorząd, który w równym stopniu działa na niekorzyść własnych członków? Dążenie do zamykania miejsc pracy, dzielenie środowiska, brak wsparcia merytorycznego w pracy. Zgadzanie się na wszystko co podsunie MZ. Czy to tak ma wyglądać? BETON! Czy jeżeli ta uchwała zostanie zaskarżona do UOKIK to kto zapłaci karę (a kara wydaje się być bardzo realna). Z czyich składek to pójdzie? Kto weźmie za to odpowiedzialność? Już były historie kiedy uokik karał samorząd aptekarski. Kto wtedy płacił? Kto im to napisał? Kto im to pdsunął? Jaka uchwała została wycofana i właściwie czemu? Skoro każdy może zgłosić swój projekt?
Po to się tworzy wszelkie organizacje, żeby moja racja była mojsza niż Twojsza, nie wiedziałeś ? :))))))) Dlatego ja nigdy nie pchałem się na żadne stanowiska a czasem wręcz odmawiałem bo się tym brzydzę.
Zacytuję klasyka: "Człowiek niby wiedział, a jednak się trochę łudził"