REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ważna decyzja GIF: “Słup” nie kupi i nie otworzy nowej apteki

17 lutego 2020 08:02

Umowa franczyzy, umowa o świadczenie usług centralnych, umowa zastawu rejestrowego oraz umowa pożyczki – za pomocą tych dokumentów sieć aptek sprawowała kontrolę nad spółką farmaceutów, stworzoną tylko w celu pozyskiwania nowych aptek. Główny Inspektor Farmaceutyczny przeszkodził jednak w realizacji całego planu…

Główny Inspektor Farmaceutyczny uchyla decyzję przejęcia apteki przez spółkę "słup" (fot. Shutterstock)
Główny Inspektor Farmaceutyczny uchyla decyzję przejęcia apteki przez spółkę "słup" (fot. Shutterstock)

W ostatnim czasie wiele mówi się w środowisku aptekarskim o tzw. słupowaniu. Podczas VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy delegaci przyjęli uchwałę, która ma pomóc piętnować to zjawisko (czytaj również: Zero tolerancji dla „słupowania”. Co znalazło się w uchwale Krajowego Zjazdu Aptekarzy?). A w wielkim skrócie chodzi o karanie farmaceutów określanych przez samorząd aptekarski “czarnymi owcami” i figurantami sieci aptecznych. A czym dokładnie się zajmują?

Od wejścia w życie tzw. apteki dla aptekarza, to tylko farmaceuci (i ich spółki) mogą otwierać nowe apteki lub kupować już istniejące. Ustawa z 2017 roku zablokowała w ten sposób rozwój największych sieci aptecznych. W ostatnim czasie obchodzą one jednak te ograniczenie, składając swoim pracownikom (farmaceutom) propozycje “słupowania”. Na czym to polega? Za określone honorarium farmaceuta zakłada spółkę, która przez szereg umów jest uzależniana od sieci aptecznej (franczyzodawcy). Następnie taka spółka otwiera lub kupuje apteki. Wszystko jest oczywiście organizowane i finansowane przez sieć.

REKLAMA

Główny Inspektor Farmaceutyczny reaguje…

Jak dokładnie wygląda ten mechanizm pokazuje decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 10 stycznia 2020 r., do której dotarła redakcja MGR.FARM (załączona na końcu artykułu). W połowie 2019 roku do jednego z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych wpłynął wniosek o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki na spółkę jawną farmaceutów (sprzedaż apteki). Okazało się, że spółka kupująca aptekę jest związana szeregiem umów z jedną z większych sieci aptecznych na Pomorzu. Mimo to WIF wydał zgodę na przeniesienie zezwolenia. Odwołanie od niej do GIF złożyła izba aptekarska. Po kilku miesiącach postępowania Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzję uchylił w całości – nie dopuszczając do przeniesienia zezwolenia. Dlaczego?

REKLAMA

GIF uznał, że spółka farmaceutów – choć teoretycznie samodzielna – w praktyce była uzależniona do grupy kapitałowej, która w danym województwie posiadała już więcej niż 1 procent aptek. W związku z tym przeniesienie zezwolenia było niemożliwe.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wyjaśnia, że zgodnie z art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

GIF wskazuje w niej, że przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę. W tym przypadku spółka jawna farmaceutów była kontrolowana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą sieć aptek (franczyzodawcę). A odbywało się to poprzez szereg umów dających możliwość “wywierania decydującego wpływu na działania innego przedsiębiorcy”. Jakie to były umowy?

Umowy umożliwiające wywieranie decydującego wpływu

Już w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, ujawniono szereg umów podpisanych przez spółkę jawną farmaceutów z siecią apteczną. Okazało się, że były to umowy:

REKLAMA
 • franczyzy
 • o świadczenie usług centralnych
 • pożyczki
 • najmu lokali w trzech innych miastach

Te cztery umowy oraz zawarte w nich warunki sprawiały, że spółka jawna farmaceutów stała się kompletnie zależna od sieci aptek. Łącznie zyskiwała ona bowiem uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na funkcjonowanie spółki. Zdaniem GIF została też w ten sposób powiększona grupa kapitałowa posiadająca sieć aptek w całym kraju (czytaj również: Spór o apteczną franczyzę. Farmaceuci stracą zezwolenia i staną przed sądem aptekarskim?).

W decyzji przesłanej redakcji MGR.FARM, Główny Inspektor Farmaceutyczny zanonimizował część informacji dotyczących warunków umów zawartych między spółkami. Z naszych informacji wynika jednak, że umowa franczyzy zobowiązywała franczyzobiorcę (spółkę farmaceutów) do przekazywania wszelkich informacji o działaniu apteki. Obligowała też do dostosowania systemów informatycznych do regularnego przekazywania danych sprzedażowych. Spółka nie mogła też otwierać lub kupować kolejnych aptek, bez zgody franczyzodawcy (czytaj również: Indywidualny aptekarz dołączając do franczyzy może stracić zezwolenie za przekroczenie 1%?).

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czekamy. Oby jak najszybciej. Apteki otwarte na słupa, a w ciągu ostatnich ponad dwóch lat tych przejęć było na prawdę dużo, powinny być natychmiast unieruchomione, zezwolenia cofnięte a czarne owce farmaceutyczne ukarane i napiętnowane. Nawet ptak nie sra we własne gniazdo.
Wydaje mi się że trochę za póżno.Teraz już nie cofną nikomu koncesji ani pozwolenia.Ale pomarzyć zawsze można.

Powiązane artykuły

Niszczenie sieci aptecznych czy egzekwowanie prawa? Niszczenie sieci aptecznych czy egzekwowanie prawa?

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek wystąpił do inspekcji farmaceutycznej z wnioskami o prz...

Do aptek trafiają kolejne zestawy środków ochronnych z Ministerstwa Zdrowia Do aptek trafiają kolejne zestawy środków ochronnych z Ministerstwa Zdrowia

Od kilku dni apteki otrzymują kolejne przesyłki zawierające środki ochronne: rękawiczki, maseczki i ...

GIF nałożył już 30 kar w oparciu o dane ze ZSMOPL GIF nałożył już 30 kar w oparciu o dane ze ZSMOPL

Paweł Piotrowski - Główny Inspektor Farmaceutyczny - zdradził, że na podstawie danych pozyskiwanych ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz