REKLAMA
pon. 24 października 2022, 08:01

Izba triumfuje. Apteki nie zostaną przejęte przez zagraniczną sieć apteczną

W konsekwencji wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego dwie apteki z terenu województwa dolnośląskiego nie zostaną przejęte przez zagraniczną sieć apteczną. Izba podkreśla, że są to pierwsze dwa wygrane wyroki, w których uczestniczyła ona jako uczestnik postępowania, a które dotyczyły kwestii próby przejęcia apteki z naruszeniem przepisów prawa.

Czy Polska jest u progu przejęcia i podzielenia rynku aptek pomiędzy zagraniczne korporacje? Taką diagnozę stawia Marcin Repelewicz... (fot. MGR.FARM)
DIA przestrzega przed wchodzeniem w tego rodzaju transakcje, albowiem – jak pokazują ww. orzeczenia NSA – wiąże się to z ryzykiem prawnym oraz majątkowym (fot. MGR.FARM)

– 17 października 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał trzy wyroki w sprawach o sygn. akt: II GSK 1756/21, II GSK 1971/21, II GSK 2505/21. Sprawy te dotyczyły odmowy przeniesienia zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Dwie z tych spraw dotyczyły próby przejęcia przez zagraniczną sieć apteczną aptek położonych na terenie województwa dolnośląskiego  – we Wrocławiu oraz w Polkowicach – informuje DIA na swojej stronie.

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu wiedzę o tych sprawach powzięła na początku 2020 roku. Wówczas to z polecenia Prezesa Marcina Repelewicza, radca prawny Izby – Piotr Sędłak, przygotował wniosek o włączenie się do wyżej wymienionych spraw na etapie postępowania sądowo administracyjnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (czytaj również: Apteki prowadzone przed podstawione spółki? Zapadły wyroki NSA…).

– Postanowieniami z lipca 2020 roku Sąd ten włączył Izbę na prawach strony do postępowań. W pismach procesowych z października 2020 roku Dolnośląska Izba Aptekarska przedstawiła stanowisko merytoryczne. W I instancji WSA w Warszawie oddalił obydwie skargi (wyrokami z dnia: 21 października 2020 r. oraz 14 maja 2021 r.). Po zaskarżeniu tych wyroków Izba złożyła odpowiedzi na skargi kasacyjne (w lipcu i sierpniu 2021 r.) – relacjonuje DIA.

Na wniosek Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej do spraw w charakterze uczestników włączyły się również: Naczelna Izba Aptekarska, Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (czytaj również: Decyzja GIF w sprawie Polkowic: franczyza czy przejęcie kontroli?).

Spółka farmaceutów kontrolowana przez sieć aptek

Jak wyjaśnia DIA istota obu spraw sprowadzała się do tego, że na mocy szeregu zawartych umów podmiot wnioskujący o udzielenie zezwolenia (spółka farmaceutów) stał się członkiem grupy kapitałowej, w ramach której prowadzona jest sieć kilkudziesięciu aptek na terenie kraju (podczas gdy od 2017 r. dopuszczalny limit koncentracji wynosi 4 apteki). Jedną z tych umów była umowa franczyzy, której towarzyszyły również inne umowy (pożyczki, o świadczenie usług, zastawu rejestrowego).

– W toku postępowania Izba konsekwentnie podnosiła, że zezwolenia nie powinny być przeniesione, gdyż spółka wnosząca o to jest podmiotem zależnym od sieci aptecznej, prowadzonej przez międzynarodowy fundusz kapitałowy. Izba wskazywała również, że stan kontroli (w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) może być rezultatem zawartych umów, toteż należy badać ich istnienie oraz treść w toku postępowania o przeniesienie zezwolenia. Podkreślono również, że o stanie kontroli decydują nie postanowienia tworzące umowę franczyzy, tylko postanowienia dodatkowe, które strony ujęły w zawartych umowach – wyjaśnia DIA.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wszystkie trzy skargi kasacyjne. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że nie sama umowa franczyzy zrodziła stan kontroli nad spółką wnioskującą o przeniesienie zezwolenia, tylko jej dodatkowe postanowienia, a także postanowienia innych zawartych przez tę spółkę umów interpretowane w całokształcie. NSA wskazał, że w rozpatrywanych sprawach postanowienia, zarówno umowy franczyzy jak i pozostałych umów (w szczególności umowy pożyczki udzielonej spółce występującej o przeniesienie zezwolenia) wykraczają poza standardowe tego typu umowy, występujące w obrocie prawnym (czytaj również: Franczyza apteczna dopuszczalna. Problemem mogą być dodatkowe umowy…).

Problemem nie była franczyza

– Sąd stwierdził również kategorycznie, że przedmiotem spraw nie jest rozstrzygnięcie, czy sama umowa franczyzy może stworzyć stan kontroli. Kwestia ta była w sposób nieprawdziwy przedstawiana w przestrzeni publicznej, kłamliwie sugerując, że wyrok będzie wpływał na dopuszczalność zawierania tego rodzaju umów przez podmioty prowadzące apteki – podkreśla DIA.

Sąd podkreślił również, że nie dokonuje oceny zawartych umów pod kątem cywilnoprawnym, tylko w zakresie w jakim oddziałują one na przesłanki do przeniesienia zezwolenia. Dodatkowo NSA wskazał, że argument skarżącej spółki, jakoby to Prezes UOKiK powinien dokonywać interpretacji antykoncentracyjnych przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne w sprawach o przeniesienie zezwolenia jest niezasadny, gdyż – zdaniem Sądu – nie może być tak, że jeden organ dokonuje wykładni przepisów prawa drugiemu organowi (czytaj również: GIF i UOKiK dojdą do porozumienia w sprawie koncentracji rynku aptecznego?).

– W konsekwencji wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego dwie ww. apteki z terenu województwa dolnośląskiego nie zostaną przejęte przez zagraniczną sieć apteczną. Izba podkreśla, że są to pierwsze dwa wygrane wyroki, w których uczestniczyła ona jako uczestnik postępowania, a które dotyczyły kwestii próby przejęcia apteki z naruszeniem przepisów prawa. Udział Izby w tych postępowaniach jest elementem szerokim działań, jakie podejmuje ona na polu przeciwdziałania przejmowania polskich aptek przez sieci apteczne. Działania te są rezultatem strategii, przyjętej przez obecne kierownictwo Izby, realizowanej konsekwentnie od początku obecnej kadencji – informuje DIA.

Jednocześnie Izba wskazuje, że docierają do niej sygnały, że do właścicieli aptek z terenu województwa dolnośląskiego kierowane są oferty nabycia ich aptek przez zagraniczne sieci apteczne. DIA przestrzega przed wchodzeniem w tego rodzaju transakcje, albowiem – jak pokazują ww. orzeczenia NSA – wiąże się to z ryzykiem prawnym oraz majątkowym.

Źródło: ŁW/DIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]