REKLAMA
śr. 19 października 2022, 08:01

Apteki prowadzone przed podstawione spółki? Zapadły wyroki NSA…

W miniony poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny orzekał w trzech postępowaniach, dotyczących odmowy przeniesienia zezwoleń na prowadzenie aptek, na spółki, które miały być kontrolowane przez sieć aptek. Jedna z organizacji branżowych mówi wprost o „słupowaniu”.

Konfederacja Lewiatan i ZPA PharmaNET wystosowały apel do nowego rządu (fot. MGR.FARM)
Według szacunków i oceny ZAPPA obecnie na rynku działa już kilkadziesiąt aptek prowadzonych przez kontrolowane, wręcz podstawione przez sieci spółki lub firmy farmaceutów (fot. Shutterstock)

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) poinformował o trzech wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zapadły 17 października 2022 r. Dotyczyły one spraw o sygnaturach II GSK 1756/21, II GSK 1971/21, II GSK 2505/21. Były one wynikiem skarg na decyzje WIF i GIF w sprawie odmowy przeniesienia zezwoleń na prowadzenie aptek na spółki farmaceutów, które miały być kontrolowane przez sieć aptek. Działanie takie od lat jest określane w środowisku aptekarskim jako „słupowanie” i zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Aptekarzy stanowi poważne naruszenie zasad etyki zawodu (czytaj również: Izba publikuje uchwałę „antysłupową” Krajowego Zjazdu Aptekarzy).

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej na franczyzobiorcę, który jest kontrolowany, a więc zależny od franczyzodawcy, naruszałoby przepisy antykoncentracyjne wprowadzone ustawą „apteka dla aptekarza”. Dlatego organ nie może w takiej sytuacji zezwolenia przenieść (czytaj również: Tylko franczyza czy wejście w skład grupy kapitałowej? GIF miał rację…).

– W wygłoszonym ustnie uzasadnieniu NSA wskazał, że nie sama umowa franczyzy rodzi stan kontroli, ale jej konkretne zapisy oraz zapisy pozostałych umów zawartych między franczyzobiorcą a franczyzodawcą. Chodzi np. o umowę pożyczki czy umowę o świadczenie usług. Zezwolenia nie zostały przeniesione ze względu na to, że występujący o nie franczyzobiorcy byli kontrolowani i zależni od swoich franczyzodawców, czyli tworzyli wraz z nimi grupy kapitałowe – informuje ZAPPA.

Z relacji organizacji wynika, że NSA uznał, iż przeniesienie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych naruszałoby przepisy antykoncentracyjne. Dlatego też oddalił wszystkie skargi kasacyjne wniesione przez spółki oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. ZAPPA zarzuca zresztą temu ostatniemu, że „w sporach z zagranicznymi sieciami nigdy dotąd nie stanął po stronie polskich indywidualnych aptekarzy, reprezentując stronę sieci, dążących do ominięcia ustawy „AdA”.” (czytaj więcej: Farmaceuci kupili apteki od sieci. Dlaczego nie mogą ich otworzyć?).

Farmaceuci będą pociągnięci do odpowiedzialności?

ZAPPA wraz z NIA oraz OIA we wszystkich postępowaniach występował w charakterze uczestnika, przedstawiając swoje stanowisko w sprawie (czytaj również: DIA o walce ze „słupami” i wyrokach WSA).

– Jesteśmy też stroną w szeregu toczących się w całej Polsce postępowań o przeniesienie zezwolenia na podmioty naszym zdaniem zależne od sieci aptecznych – informuje Związek.

Według szacunków ZAPPA obecnie na rynku działa już kilkadziesiąt aptek prowadzonych przez kontrolowane (wręcz podstawione) przez sieci spółki lub firmy farmaceutów. W ocenie Związku oznacza to, że inspekcja zezwolenia przeniosła, mimo że w wyniku tej decyzji powstał stan niezgodny z przepisami ustawy „apteka dla aptekarza” (czytaj więcej: Decyzja GIF w sprawie Polkowic: franczyza czy przejęcie kontroli?).

– ZAPPA już kilka lat temu zapowiedział walkę z tym procederem. Zapowiedział również, że będzie dążył do wyciągnięcia najsurowszych konsekwencji dyscyplinarnych oraz karnych w stosunku do farmaceutów, którzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielają własnych zawodowych uprawnień sieciom aptecznym w celu ominięcia przez nie ustawowych barier antykoncentracyjnych – przypomina organizacja.

Źródło: ŁW/ZAPPA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]