REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Izba zdziwiona, że Rzecznik MŚP wspiera międzynarodowy fundusz…

śr. 23 listopada 2022, 08:01

„Z niemałym zdziwieniem stwierdzamy, że Rzecznik w pisemnym stanowisku wsparł międzynarodowy fundusz, do którego włączona została przejęta spółka” – pisze Dolnośląska Izba Aptekarska, relacjonując przebieg jednej ze sprawi sądowych, dotyczących przejmowania aptek.

Materia przejmowania aptek jest zróżnicowana i skomplikowana pod względem prawnym (fot. Shutterstock)
Materia przejmowania aptek jest zróżnicowana i skomplikowana pod względem prawnym (fot. Shutterstock)

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu informuje, że w 19 października 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. V SA/Wa 500/22, w której oddalił skargę Izby na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki. Zarzewiem sprawy było przejęcie spółki prowadzącej dotychczas aptekę przez inną spółką należącą do grupy kapitałowej, prowadzącej na terenie kraju kilkaset aptek. Właścicielem tej grupy kapitałowej jest międzynarodowy fundusz.

Izba we wrześniu 2021 r. skierowała do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu wniosek o cofnięcie zezwolenia w tej sprawie, wskazując że przejęcie kolejnej apteki przez grupę kapitałową, w sposób naruszający ustanowione w 2017 r. progi koncentracji (4 apteki), stanowi naruszenie prawa. WIF wszczął postępowanie w sprawie, jednak decyzją z października 2021 r. umorzył je ze względu na bezprzedmiotowość. Od tej decyzji Izba wniosła odwołanie.

REKLAMA

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją ze stycznia 2022 r. utrzymał w mocy decyzję Dolnośląskiego WIF. W lutym 2022 r. Izba skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Do sprawy na etapie sądowym włączył się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (czytaj również: Rzecznik MŚP podsumowuje swoje działania w sprawie aptek).

REKLAMA

– Z niemałym zdziwieniem stwierdzamy, że Rzecznik w pisemnym stanowisku wsparł międzynarodowy fundusz, do którego włączona została przejęta spółka. Wskazujemy, że w Polsce od wielu lat apteki indywidualne są przymusowo wypierane z rynku przez międzynarodowe sieci apteczne. Bardzo często wiąże się to z doprowadzaniem ich do bankructwa. Apteki te są (były) polskimi małymi i średnimi przedsiębiorcami. Wyrażamy stanowisko, że zadaniem Rzecznika jest wspieranie zasad uczciwej konkurencji oraz ochrona uzasadnionych interesów polskich małych i średnich przedsiębiorców, również tych prowadzących apteki, w nierównej walce konkurencyjnej z międzynarodowymi funduszami – wskazuje DIA w swoim komunikacie.

W ocenie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej fundusze te posiadają przewagę kapitałową nad polskimi aptekarzami. Dlatego zdaniem DIA nie ma potrzeby ich dodatkowego wspierania przez organ państwowy, „którego założeniem jest ochrona polskich małych i średnich przedsiębiorców, a nie – współpraca z międzynarodowymi korporacjami w celu ich zwalczania i eliminacji z rynku”.

Różne metody przejmowania aptek

Izba podkreśla, że opisana metoda przejmowania aptek, polegająca na wykupywaniu przez zagraniczne fundusze polskich spółek prowadzących apteki, nie jest tożsama z metodą przejmowania aptek poprzez utworzenie zależnych od sieci aptecznych spółek farmaceutów – wskazuje Izba.

W tej drugiej metodzie wykorzystywana jest instytucja przeniesienia zezwolenia (art. 104a p.f.). Orzecznictwo sądów administracyjnych różnicuje obydwie ww. sytuacje. W październiku br. Izba informowała o wygraniu dwóch spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygn.: II GSK 1756/21 i II GSK 2505/21). Sprawy te polegały na próbie przejęcia apteki przez sieć apteczną właśnie za pomocą zależnej spółki farmaceutów. Równocześnie Izba wskazywała w sierpniu br. o przegraniu sprawy przed WSA w Warszawie (sygn. V SA/Wa 703/22). Tamta sprawa – podobnie jak ta opisywana – dotyczyła przejęcia apteki poprzez wykup spółki.

REKLAMA

W przypadku tej drugiej metody, tj. wykupu spółki, aktualna linia orzecznicza wyznacza jest przez dwa wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2022 r., sygn.: II GSK 384/20 i II GSK 477/20. Sąd stwierdził w nich, że – ujmując rzecz w skrócie ‒ przejmowanie aptek poprzez wykup spółek nie stanowi naruszenia prawa (czytaj również: Przedsiębiorcy wygrali w NSA w sprawie „apteki dla aptekarza”).

– Oznacza to, że materia przejmowania aptek jest zróżnicowana i skomplikowana pod względem prawnym. Wynika to z interpretacji przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne (w brzmieniu nadanym przez ustawę tzw. „aptekę dla aptekarza” z kwietnia 2017 r.) nadanej przez orzecznictwo NSA (z którą Izba się nie zgadza) oraz niejednolitości tego orzecznictwa w zależności od tego z jaką metodą przejmowania aptek mamy do czynienia – wskazuje DIA.

W ustnych motywach wyroku WSA w Warszawie z dnia 19 października 2022 r., sygn. V SA/Wa 500/22, sędzia sprawozdawca stwierdził, że o ile w skardze w sposób kompleksowy przytoczono orzecznictwo tego Sądu w zakresie interpretacji przepisów ustawy tzw. „apteki dla aptekarza”, o tyle od lutego 2022 r. Sąd ten jest związany nową wykładnią tych przepisów, wynikającą z dwóch ww. orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego ze spraw: II GSK 384/20 i II GSK 477/20 (czytaj również: GIF stanął po stronie przedsiębiorcy. Izba aptekarska złożyła skargę i przegrała w WSA…).

– Szersza argumentacja Sądu będzie znana po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem. Już teraz jednak deklarujemy wniesienie skargi kasacyjnej od tego orzeczenia. Analogicznie, jak to deklarowaliśmy w sprawie V SA/Wa 703/22, w której od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2022 r. Izba złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w połowie października br. – zapewnia Izba.

Źródło: ŁW/DIA

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]