REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jak Narodowy Fundusz Zdrowia karze apteki? Oto przykłady…

3 czerwca 202013:17

Kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia w aptekach zawsze budzą emocje wśród farmaceutów. Wykrywane przez urzędników błędy, bywają dyskusyjne, a nakładane przez nich kary niekiedy zaskakujące. Oto kilka najciekawszych przykładów, które znalazły się w sprawozdaniach publikowanych przez NFZ.

W mijającym roku najwięce leków straciło refundację w lipcu. Było ich 65. Teraz będzie to prawie 300 leków (fot. Shutterstock)
Od niedawna kontrole w aptekach odbywają się na nowych zasadach. Zajmują się nimi Terenowe Wydziały Kontrolne (fot. MGR.FARM)

Pod koniec maja Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował wyniki kontroli przeprowadzonych w aptekach w I kwartale 2020 roku. W tym czasie Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 65 postępowań kontrolnych w aptekach. W 16 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (9 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (40 postępowań).

Jakie błędy stwierdzali kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia? Jakie kary za to nakładali? Redakcja MGR.FARM dotarła do sprawozdań z kontroli, które dają wgląd w ich przebieg i zalecenia pokontrolne (czytaj również: Kontrole NFZ w aptekach – jakie nieprawidłowości stwierdzono?).

REKLAMA

Zielona Góra…

Ze sprawozdania Terenowego Wydziału Kontroli w Zielonej Górze wynika, że od początku roku przeprowadził 5 kontroli w aptekach. Znalazły się wśród nich trzy należące do ogólnopolskich sieci. Jedna z nich musiała dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych wysokości 1494,89 zł i zapłacić 760,13 zł kary umownej. Sprawozdanie nie podaje konkretnych przyczyn zwrotu refundacji i nałożenia kary. Z zaleceń pokontrolnych wynika jednak, że zakwestionowano część recept i nakazano ich korektę. Jednocześnie kontrolerzy NFZ nakazali przestrzegania obowiązku zgłaszania zmian w ewidencji personelu (czytaj również: Od 1 czerwca nowe zasady kontroli NFZ w aptekach. Co się zmienia?).

REKLAMA
Przebieg kontroli w jednej z aptek ogólnopolskiej sieci.
Przebieg kontroli w jednej z aptek ogólnopolskiej sieci.

Podobne przewinienia Terenowy Wydział Kontroli w Zielonej Górze wykrył także w jednej z aptek indywidualnych w Gorzowie Wielkopolskim. Jej właściciel musi oddać 100,73 zł nienależnej refundacji, ale jednocześnie NFZ nakazał zapłatę 1 144,45 zł kary umownej. Tutaj zalecenia pokontrolne wskazują na problemy z przestrzeganiem, przy realizacji recept, obowiązujących aktów prawnych. Fundusz zalecił przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi ustawowe.

Przebieg kontroli w aptece indywidualnej w Gorzowie Wielkopolskim
Przebieg kontroli w aptece indywidualnej w Gorzowie Wielkopolskim

Kraków…

W tym samym czasie Terenowy Wydział Kontroli NFZ w Krakowie przeprowadził tylko jedną kontrolę w aptece. Objęła ona okres od 1 lutego do 30 listopada 2017 roku. W jej trakcie stwierdzono szereg nieprawidłowości, które skutkowały koniecznością zapłaty przez aptekę kwoty 1610,01 zł. Jakie to były nieprawidłowości?

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]