REKLAMA
wt. 18 maja 2021, 11:01

Kto jest przeciwny wysyłkowej sprzedaży leków roślinnych przez sklepy zielarsko-medyczne?

Wczoraj odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ekologii i Polskiego Zielarstwa. Jednym z jego tematów były zmiany w Prawie farmaceutycznym umożliwiające sklepom zielarsko-medycznym prowadzenie wysyłkowej sprzedaży leków roślinnych. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny i Naczelna Izba Aptekarska.

Apteki prowadzą sprzedaż wysyłkową na allegro
Brak nadzoru sklepów zielarsko-medycznych przez inspekcję farmaceutyczną, to jedna z przeszkód do wprowadzenia sprzedaży wysłkowej (fot. Shutterstock)

Aktualnie art. 68 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne dopuszcza prowadzenie przez apteki i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Ekologii i Polskiego Zielarstwa chcieliby jednak, aby taką możliwość miały też sklepy zielarsko-medyczne. Miałby one wysyłać do swoich klientów leki ziołowe. Przeciwko takim zmianom opowiedziało się jednak Ministerstwo Zdrowia. Główny Inspektorat Farmaceutyczny i Naczelna Izba Aptekarska.

– Obecnie sprzedaż wysyłkową mogą prowadzić apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, czyli placówki obrotu detalicznego, których działalność prowadzona jest w oparciu o zezwolenie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Działalność ta jest objęta nadzorem wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy prowadzą rejestr aptek i punktów aptecznych prowadzących sprzedaż wysyłkową – wskazało w swoim stanowisku Ministerstwo.

Resort wskazuje, że placówki prowadzące sprzedaż wysyłkową na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej udostępniają wydruki z ewidencji zamówień, zgodnie z zakresem określonym w żądaniu. Dlatego sprzedaż ta jest kontrolowana i może być poddana weryfikacji (czytaj również: 10 najciekawszych surowców roślinnych wykorzystywanych w lecznictwie).

– Prowadzenie sklepu zielarsko-medycznego nie wymaga zezwolenia, tym samym nie podlega nadzorowi organu wydającego powyższy dokument uprawniający do prowadzenia obrotu – wskazuje Ministerstwo Zdrowia.

Brak wymaganego wykształcenia personelu

Resort przypomina też, że wymogiem jest prowadzenie sprzedaży wysyłkowej leków przez magistra farmacji z prawem wykonywania zawodu farmaceuty lub technika farmaceutycznego, posiadającego dwuletnią praktykę w aptece, w pełnym wymiarze czasu pracy. Tymczasem przepisy dopuszczają możliwość zatrudniania w sklepach zielarsko-medycznych osób z wykształceniem średnim i wiedzą nabytą w ramach kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego.

– Również ta rozbieżność wymagań dotycząca personelu mogła by być problematyczna dla wielu placówek z uwagi na brak zatrudnienia o określonych wyżej wymaganiach – pisze Ministerstwo.

W rezultacie resort nie widzi możliwości rozszerzania katalogu usług w sklepach zielarsko-medycznych bez wprowadzenia obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności oraz wprowadzenia zmian dotyczących wymagań osób wydających produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.

Brak odpowiedniego nadzoru Inspekcji

Podobną ocenę propozycji zmian przedstawił Główny Inspektor Farmaceutyczny. Wskazał on, że sklepy zielarsko-medyczne są prowadzone na podstawie zaświadczenia wydawanego przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego dotyczącego spełnienia wymagań określonych w przepisach. Jednocześnie nie są uwzględnione w żadnym rejestrze prowadzonym centralnie, w którym możliwe byłoby zweryfikowanie, czy dana placówka jest nadzorowana przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (czytaj więcej: Pandemia to nie powód by wprowadzać wysyłkową sprzedaż leków na receptę).

– Poza tym część tego rodzaju placówek może działać bez zgłoszenia do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, ze względu na brak przepisów wskazujących na wymóg uzyskania zezwolenia lub koncesji na prowadzenie tego rodzaju działalności gospodarczej oraz brak określenia kar nakładanych na przedsiębiorców prowadzących takie sklepy, którzy nie wystąpili choćby o wydanie zaświadczenia – wskazuje GIF.

W ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego rozwiązanie polegające na dopuszczeniu prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych przez sklepy zielarsko-medyczne stawiłoby wyraz prawnego i ekonomicznego uprzywilejowania tej grupy przedsiębiorców w stosunku do przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne lub punkty apteczne.

– Należy też zwrócić uwagę, że produkty lecznicze roślinne mogą być równie niebezpieczne jak te syntetyczne, a zatem zwiększanie dostępu do tego typu leczenia nie sprzyja niwelowaniu polipragmazji, czy unikaniu interakcji – wskazuje GIF.

Apteki zapewniają doskonały dostęp do leków roślinnych

Naczelna Rada Aptekarska w swoim stanowisku wskazuje natomiast, że geograficzne rozmieszczenie, liczba aptek i punktów aptecznych przypadających na określoną liczbę mieszkańców, szeroki asortyment oraz prowadzona przez te podmioty sprzedaż wysyłkowa zapewnia pacjentom doskonały dostęp do leków roślinnych (czytaj również: Czy sklepy mogą prowadzić wysyłkową sprzedaż leków?).

– Personel zatrudniony w aptekach oraz punktach aptecznych stanowią osoby posiadające określone przepisami prawa kwalifikacje i doświadczenie. Są to magistrowie farmacji lub technicy farmaceutyczni. Brak wymogu prawnego posiadania przez personelu sklepu zielarsko-medycznego wykształcenia minimum technika farmaceutycznego powoduje uzasadnione wątpliwości do merytorycznego przygotowania osób zatrudnionych w sklepach zielarsko-medycznych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej leków roślinnych i promowania profilaktyki zdrowotnej – wskazuje NIA.

Naczelna Izba Aptekarska przekonuje również, że w jej ocenie sklepy zielarsko-medyczne nie będą w stanie sprostać wymaganiom rozporządzenia w Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]