REKLAMA
wt. 15 lutego 2022, 09:11

Ministerstwo odpowiada aptekarzom w sprawie obniżki stawki VAT

Pod niemal dwóch tygodniach oczekiwania, resort zdrowia udzielił Naczelnej Izbie Aptekarskiej odpowiedzi na pismo z prośbą o pilne wydanie nowego obwieszczenia refundacyjnego, które zawierałoby nowe ceny produktów, którym od 1 lutego obniżono stawkę VAT.

Uznanie kogoś za "wspólnika iluzorycznego" to efekt interpretacji urzędnika, bo brak w tym zakresie obiektywnych regulacji (fot. Shutterstock)
Resort zdrowia przypomina, że terminy publikacji obwieszczenia okresla ustawa i nie można aktualizować listy leków refundowanych w inny sposób (fot. Shutterstock)

W ocenie resortu zdrowia nie jest potrzebne obecnie nowe obwieszczenie refundacyjne, aby apteki mogły sprzedawać 88 produktów, których ceny od 1 lutego uległy obniżeniu, w związku z obniżeniem stawki VAT. Naczelna Izba Aptekarska sygnalizowała, że zgodnie z prawem apteki nie mogą stosować innych cen tych preparatów, niż zawarte w obwieszczeniu. To samo pismo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej skierowała także do Narodowego Funduszu Zdrowia (czytaj również: Aptekarze między młotem, a kowadłem. NRA apeluje do Ministra Zdrowia…).

Odpowiedzi na pismo NIA o podjęcie pilnych działań, udzielił wiceminister Maciej Miłkowski – dwa tygodnie po tym jak trafiło ono do resortu zdrowia. W jego ocenie nowe obwieszczenie refundacyjne nie jest potrzebne, a problem rozwiązuje zasada „lex posterior derogat legi priori” (czytaj również: Aptekarze nadal zdezorientowani po zmianie stawki VAT. Ministerstwo milczy…).

Nowe obwieszczenie od 1 marca…

Lex posterior derogat legi priori to zasada prawna, jedna z reguł kolizyjnych, oznaczająca że prawo ustanowione później należy stosować przed prawem ustanowionym wcześniej.

– Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, jako lex specialis wobec zapisów ustawy o refundacji. w zakresie naliczania stawki Vat, wymusza zmianę urzędowych cen zbytu środków spożywczych wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz.100) zawierających podatek Vat w wysokości 5 % – wskazuje Miłkowski.

Jak się okazuje z uwagi na wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w dniu 1 lutego 2022 r. Minister Zdrowia „działając bez zbędnej zwłoki” w dniu 2 lutego 2022 r. wszczął postępowania administracyjne w sprawie zmian decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w zakresie urzędowej ceny zbytu (czytaj więcej: Problem z zerową stawką VAT w aptekach. Kuriozalne działanie Ministerstwa Zdrowia, a aptekom grożą kary…).

– Ustawa o refundacji nie przewiduje wydawania decyzji, które wchodziłyby w życie w innej dacie niż wskazane powyżej Obwieszczenia Ministra Zdrowia, wobec czego decyzje zmieniające urzędowe ceny zbytu środków spożywczych wejdą w życie od dnia 1 marca 2022 r. – twierdzi Maciej Miłkowski.

Jednocześnie wskazuje, że 31 stycznia 2022 r. resort umieścił na stronie internetowej komunikat w sprawie zmiany wysokości podatku VAT dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wraz z tabelę zawierającą konkretne dane preparaty i ich nowe ceny (czytaj również: Od 1 lutego 88 refundowanych produktów w aptekach z niższą ceną po obniżce VAT).

Już raz tak było…

Jednocześnie wiceminister wskazuje, że podobne sytuacje miały już miejsce w przeszłości. W jego ocenie analogiczne otoczenie prawne miało miejsce w roku 2020 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) i obowiązywaniem od dnia 1 lipca 2020 r. nowej stawki podatku w wysokości 5% dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (czytaj również: Kwestia nowej stawki VAT na surowce recepturowe budzi wątpliwości).

Maciej Miłkowski wskazuje też, że zgodnie z art. 7a ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.), zwana dalej ,,ustawą Covid-19”, bieg terminów w zakresie postępowań wszczętych i niezakończonych:

  1. przed dniem 8 marca 2020 r.
  2. w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 15 sierpnia 2020 r.

– na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), ulega zawieszeniu z mocy prawa do dnia 31 sierpnia 2020 r. Postanowień w sprawie zawieszenia tych postępowań nie wydaje się.

– Mimo obniżenia nowej stawki podatku do wysokości 5% dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego od dnia 1 lipca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nie zostało wydane obwieszczenie Ministra Zdrowia na dzień 1 lipca 2020 r. Decyzje zmieniające urzędowe ceny zbytu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego weszły w życie na dzień 1 września 2020 r. i znalazły odzwierciedlenie w obwieszczeniu Ministra Zdrowia ogłoszonym na dzień 1 września 2020 r. Zgodnie z ustawą o refundacji do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należy m.in. rozliczanie realizowanych recept – pisze wiceminister.

Jak zapewnia Minister Zdrowia jest w kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia z tym zakresie i przedstawił jednoznaczne stanowisko w sprawie realizacji refundacji wg właściwych stawek VAT również w okresie od 1 lutego 2022 roku do 28.02.2022 roku.

Źródło: ŁW/NIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]